English Français Español Deutsch Italiano Português 日本語 Русский Nederlands العربية Norsk Dansk Svenska 한국어 Suomi עברית Türkçe Polski Čeština Ελληνικά Hrvatski Română Magyar ไทย

Profesionální pozornost a péče o zákazníky

Zjistěte více

    Podmínky použití


Welcome to the website of Light In The Box Limited. LightInTheBox.com provides its services to you subject to the notices, terms, and conditions set forth in this agreement (the "Agreement"). In addition, when you use any LightInTheBox.com service (e.g., Customer Reviews), you will be subject to the rules, guidelines, policies, terms, and conditions, including but not limited to the Privacy Notice, applicable to such services, and they are incorporated into this Agreement by this reference. LightInTheBox.com reserves the right to change this site and these terms and conditions at any time.

Accessing, browsing, or otherwise using the site indicates your agreement to all the terms and conditions in this agreement. Please read this agreement carefully before proceeding.

Používání stránek:

Potvrzujete, že jste starší 18 let nebo navštěvujete stránky pod dozorem rodiče nebo jiné osoby starší 18 let. V souladu s podmínkami této dohody vám Lightinthebox.com tímto uděluje omezenou, odvolatelnou, nepřevoditelnou a nevýhradní licenci k přístupu a užívání těchto stránek, jejich zobrazení ve vašem internetovém prohlížeči pouze za účelem nákupu produktů prodávaných na těchto stránkách, nikoli pro jakékoli komerční využití nebo využití ve prospěch jakékoli třetí strany, pokud tak Lightinthebox.com výslovně nepovolí předem. Jakékoliv porušení této dohody bude mít za následek okamžité zrušení licence udělené v tomto odstavci bez předchozího upozornění.

S výjimkou případů povolených v odstavci výše, nesmíte kopírovat, distribuovat, zobrazovat, prodávat, pronajímat, přenášet, vytvářet odvozená díla, překládat, upravovat, rozebírat, dekompilovat nebo jinak využívat tyto stránky nebo kterékoliv jejich části, pokud toto nemáte výslovně písemně povoleno od Lightinthebox.com . Nesmíte provádět žádné komerční využití informací zveřejněných na těchto stránkách, nebo používat stránky ve prospěch jiné společnosti, pokud to není Lightinthebox.com výslovně předem povoleno. Lightinthebox.com si vyhrazuje právo odmítnout pokytnout služby, ukončit účty a / nebo zrušit objednávky dle svého uvážení, včetně, ale nikoli výhradně, pokud se domnívá, že jednání zákazníka porušuje platné právní předpisy nebo je škodlivé pro zájmy Lightinthebox.com.

Nesmíte nahrávat, distribuovat nebo jinak zveřejňovat prostřednictvím těchto stránek jakýkoliv obsah, informace nebo jiné materiály, které (a) porušují autorská práva, patenty, ochranné známky, servisní známky, obchodní tajemství nebo jiná vlastnická práva jakékoli osoby; (b) jsou urážlivé, výhružné, urážlivé, obscénní, neslušné, pornografické nebo by mohly vést k jakékoli občanské či trestní odpovědnosti v rámci USA a mezinárodního práva; nebo (c) obsahují nějaké chyby, viry, červy, trojské koně nebo jiný škodlivý kód nebo vlastnosti. Lightinthebox.com může přiřadit heslo pro identifikaci účtu, které vám umožní přístup a využití určité části této stránky. Pokaždé, když použijete heslo nebo identifikaci, bude se mít za to, že jste oprávněni k přístupu a používání těchto stránek v souladu s podmínkami této dohody a Lightinthebox.com nemá povinnost zkoumat povolení nebo zdroj takového přístupu nebo používání stránek

Budete výhradně zodpovědní za veškerý přístup a používání těchto stránek ze strany kohokoliv, kdo používá heslo a původně přidělenou identifikaci; veškerá komunikace a všechny závazky (včetně, ale nikoli výhradně, finančních závazků), které vznikly na základě tohoto přístupu nebo použití, jsou výhradně Vaší zodpovědností. Jste výhradně zodpovědní za ochranu bezpečnosti a důvěrnosti hesla a identifikace. Jte povinni neprodleně oznámit LightInTheBox.com jakékoli neoprávněné použití vašeho hesla nebo identifikace nebo jakékoli jiné porušení nebo hrozící porušení bezpečnosti tohoto webu.
Tyto stránky vlastní Light In The Box Limited ("LightInTheBox.com") [Reg. No. 1141168] registrace podle zákonů Hong Kong SAR, sídlící na adrese 7/F, China Insurance Group Building, No. 141 Des Voeux Road Central, Hong Kong.

Hodnocení a komentáře

Není-li stanoveno jinak, jinde v této dohodě nebo na stránkách; se vším, co odešlete nebo poskytnete Lightinthebox.com, jako příspěvek na webu včetně, ale nikoli výhradně nápady, know-how, techniky, otázky, hodnocení, komentáře a návrhy (souhrnně "podání") je a bude zacházeno jako s důvěrnými informacemi, které nejsou předmětem průmyslového vlastnictví; a předložením nebo sdílením souhlasíte s tím, že poskytujete všechna práva, IP s tím související (kromě morálních práv, jako je autorství) lightinthebox.com bez poplatku a lightinthebox.com mají bezplatné, celovětové, trvaloé, neodvolatelné a nepřenosné právo používat, kopírovat, distribuovat, zobrazovat, zveřejňovat, předvádět, prodávat, pronajímat, přenášet, upravovat, vytvářet odvozená díla z těchto příspěvků jakýmikoli prostředky a v jakékoli formě, a překládat, upravovat, rozebírat, dekompilovat apod. takové příspěvky. Všechny příspěvky se automaticky stávají jediným a výhradním vlastnictvím lightinthebox.com a nesmí být vráceny; souhlasíte s tím, že nebudete iniciovat jakýkoli spor v souvislosti s jakýmkoli použitím vašeho příspěvku společností lightinthebox.com v budoucnu.

Potvrzujete, že vaše příspěvky zcela ani zčásti neporušují práva IP a nejsou nárokovány třetími stranami. LightInTheBox.com nepřebírá žádnou odpovědnost za případné zneužití autorského práva nebo jiných práv třetích stran Vámi. Zavazujete se odškodnit proti případné ztrátě způsobené v důsledku použití údajů k jakýmkoliv účelům.

Kromě práv vztahujících se k jakémukoliv příspěvku, když píšete komentáře nebo recenze na web, udělujete LightInTheBox.com rovněž právo používat jméno, které udáváte při odeslání recenze, komentáře nebo jiného obsahu. Prohlašujete a zaručujete, že vlastníte nebo jinak ovládáte práva k hodnocení, komentářům a dalšímu obsahu, který zveřejníte na této stránce a že použití vašich recenzí, komentářů, nebo jiného obsahu od LightInTheBox.com nebude porušovat práva třetích osob. Nesmíte používat falešnou e-mailovou adresu, předstírat, že jste někdo jiný než vy nebo jinak uvádět v omyl LightInTheBox.com nebo třetí strany, pokud jde o původ veškerých příspěvků a obsahu. LightInTheBox.com může, ale není povinno odstranit nebo upravit příspěvky (včetně komentářů a recenzí) z jakéhokoli důvodu.

Copyright

Veškeré texty, grafika, fotografie nebo jiné obrázky, ikony, zvukové klipy, loga, slogany, obchodními firmy, software a další obsah na webových stránkách LightInTheBox.com (souhrnně "Obsah"), patří výhradně LightInTheBox.com nebo jejich příslušným dodavatelům obsahu. Nesmíte používat, reprodukovat, kopírovat, upravovat, přenášet, zobrazovat, publikovat, prodávat, licencovat, veřejně předvádět, distribuovat nebo komerčně využívat části obsahu nebo s ním jinak nakládat, a to způsobem, který není povolen LightInTheBox.com, bez předchozího výslovného písemného souhlasu LightInTheBox.com. Použití dolování dat, roboty nebo podobné shromažďování údajů a extrakční nástroje na LightInTheBox.com stejně jako použití ochranné známky LightInTheBox.com nebo značky meta-tagů je přísně zakázáno. Můžete zobrazit a používat obsah pouze pro své osobní potřeby, nakupování a objednání zboží. Pokud narazíte na náš obsah na jakýchkoli cizích stránkách, neváhejte nám to oznámit na: litbcs@lightinthebox.com. Také nám můžete zavolat na (+86) 010-5692-0099 Ext. 8065; 7AM-4PM Beijing nebo napsat na: Diantong Shidai Guangchang Building #2 Suite D, 7 Jiuxianqiao Beilu, Chaoyang District, Beijing, China, 100015. Výběr přípěvků jejich upořádání je výhradně v pravomoci LightInTheBox.com. Nesmíte použít LightInTheBox.com je obsah nebo kompilaci jakýmkoli způsobem, který znevažuje nebo diskredituje LightInTheBox.com nebo libovolným jiným způsobem, který může vést k záměně či porušení jakýchkoli platných zákonů a předpisů. Veškerý oftware použitý na těchto stránkách je majetkem LightInTheBox.com a jejich poskytovatelů softwaru. Obsah, uspořádání a software je chráněno místním, státním a mezinárodním právem. Všechny práva, která nejsou výslovně udělena, jsou majetkem LightInTheBox.com. Porušování bude potrestáno podle platných zákonů.

LightInTheBox.com respektuje veškeré obchodní známky a copyright. Jako takové jakékoli použití televize, filmu, hudby nebo jiných jmén nebo titulů nemá žádnou souvislost s LightInTheBox.com a je výhradním vlastnictvím držitelů autorských práv či ochranných známek. Naše šaty jsou inspirované celebrity stylem a jsou našimi návrhy podobnými šatům, jaké nosí celebrity na červeném koberci, které však nejsou schváleny ani přímo nesouvisejí s těmito pořady a nejsou míněny jako porušení případných ochranných známek nebo autorských práv.

Zásady ochrany duševního vlastnictví

Je politikou LightInTheBox.com přijmout vhodná opatření, v případě potřeby podporovat a uznávat všechny příslušné státní, federální a mezinárodní zákony v souvislosti s materiálem, který porušuje jakékoliv ochranné známky, autorská práva, patenty nebo jakékoli jiné zákony o duševním vlastnictví . Pokud jste vlastníkem duševního vlastnictví a jste přesvědčeni, že LightInTheBox.com prodává, nabízí k prodeji, nebo poskytne zboží a / nebo služby, které porušují vaše práva k duševnímu vlastnictví,odešlete následující údaje v plném rozsahu na
Povinné informace
      1. Elektronický nebo fyzický podpis osoby oprávněné jednat jménem vlastníka výhradního práva, které je údajně porušeno;
      2. Popis údajně porušeného materiálu;
      3. Popis, kde se uvedený materiál na stránkách nachází ( URL výrobku);
      4. Dostatečné kontaktní údaje jako vaše adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa;
      5. Prohlášení, že máte dobrý důvod se domnívat, že sporné použití materiálu není povoleno podle autorského práva nebo jiného vlastnická práva vlastníkem, jeho zástupcem nebo zákonem;
      6. Identifikace práv k duševnímu vlastnictví, která byla porušena, webové stránky (například "XYZ autorských práv", "ABC ochranné známky, práva). "XYZ copyright", "ABC ochranná známka, Reg. č. 123456, registrováno 1/1/04",atd); a
      7. Prohlášení, že výše uvedené informace a oznámení jsou přesné a že jste vlastníkem nebo oprávněný jednat jménem vlastníka, jehož výlučné právo je údajně porušeno.

Ukončení a právní účinnost ukončení

Kromě jiných právních nebo spravedlivých opravných prostředků, LightInTheBox.com můžebez předchozího upozornění na vás okamžitě ukončit smlouvu nebo zrušit některá nebo všechna vaše práva udělená na základě této dohody. Při ukončení této smlouvy musíte okamžitě zastavit veškerý přístup a používání těchto stránek a LightInTheBox.com kromě jiných právních a opravných prostředků okamžitě zruší všechny hesla a identifikace účtu a odmítnout váš přístup a používání těchto stránek zcela nebo částečně. Ukončení této dohody neovlivní vzájemná práva a povinnosti (včetně, ale nikoli výhradně, platební povinnosti)  stran vzniklé před datem ukončení.

Zřeknutí se a omezení odpovědnosti

Pokud není stanoveno jinak, pak každý produkt na těchto stránkách, tyto stránky, nabízené produkty a transakce provedené prostřednictvím stránek jsou poskytovány lightinthebox.com "tak, jak jsou". Lightinthebox.com nenese žádnou zodpovědnost nebo záruky jakéhokoliv druhu, vyjádřené nebo implicitní, pokud jde o fungování webu nebo informací, obsahu, materiálů nebo produktů na těchto stránkách s výjimkou poskytnutou zde v plném rozsahu povoleném zákonem. Tato stránka může obsahovat nepřesnosti, chyby nebo typografické chyby. Lightinthebox.com nezaručuje, že obsah nepřerušený či bezchybný v maximálním možném rozsahu povoleném zákonem.  Lightinthebox.com nebude odpovědná za žádné škody jakéhokoliv druhu vyplývající z používání těchto stránek, včetně, ale nikoli výhradně nepřímé, náhodné, trestní, exemplární, zvláštní nebo následné škody v maximálním rozsahu povoleném zákonem. Lightinthebox.com nebude odpovědná za žádné škody jakéhokoliv druhu vyplývající z používání těchto stránek, a odpovědnost nepřesáhne měsíční poplatek zaplacený Vámi LightIntheBox.com během měsíce předchozího skutku, který vede k odpovědnosti.

Přijetí objednávky

Vezměte prosím na vědomí, že některé objednávky nebudeme moci přijmout a musíme je zrušit. Lightinthebox.com si vyhrazuje právo odmítnout nebo zrušit objednávku bez udání důvodu. Mezi situace, které mohou mít za následek storno objednávky patří omezení na množství  pro nákup, nepřesnosti nebo chyby v produktu nebo cenových informacích nebo problémy zjištěné účetním oddělením. Můžeme také požadovat další ověření nebo informace před přijetím jakékoliv objednávky. Budeme vás kontaktovat, pokud bude zrušena všechna nebo jeho část vaší objednávky, nebo pokud vyžadujeme dodatečné informace k přijetí vaší objednávky

Převod práv

Převod práv u Vaší objednávky je proveden v okamžiku, kdy výrobky opustí náš sklad a jsou doručeny přepravci k přepravě na adresu udanou v objednávce. Tímto okamžikem je na Vás převedena také veškerá odpovědnost a rizika. Umístěním objednávky na těchto stránkách zplnomocňujete LIGHT IN THE BOX LIMITED k tomu, aby objednala přepravu Vaším jménem.

EU platby

Pokud žijete v zemi v Evropské unii, tyto podmínky jsou dohodou mezi vámi a LIGHTINTHEBOX (UK) LIMITED. Podle této dohody budou výrobky nebo služby  doručeny prostřednictvím LIGHTINTHEBOX (UK) LIMITED jako prostředník LIGHT IN THE BOX LIMITED nebo LIGHT IN THE BOX LIMITED, závislosti na způsobu platby použité pro nákup zboží nebo služeb. Pokud bydlíte v jiné zemi, pak tyto podmínky představují smlouvu mezi vámi a LIGHT IN THE BOX LIMITED a výrobky nebo služby budou dodány LIGHT IN THE BOX Limited přímo.

Tiskové chyby

Zatímco Lightinthebox.com se snaží poskytovat přesné informace o výrobcích a cenách, může dojít k tiskovým chybám. Lightinthebox.com nemůže potvrdit konečnou cenu výrobku až do okamžiku objednání. V případě, že je položka uvedena s nesprávnou cenou nebo z důvodu nesprávné informace  o produktech, Lightinthebox.com má právo na základě vlastního uvážení, odmítnout nebo zrušit jakékoliv objednávky tohoto výrobku. V případě, že je položka je chybně naceněna, Lightinthebox.com může, podle svého uvážení, buď vás kontaktovat s pokyny nebo zrušit vaši objednávku a informovat Vás o zrušení.

Ceny v různých měnách

Ceny výrobků prodávaných LightInTheBox.com jsou určeny podle cen vykalkulovaných v USA. Dolary (US$). Ceny zobrazené v jiných měnách jsou přepočteny kurzem k dolaru U.S. Dolary jsou přepočteny podle nejaktuálnějšího kurzu dané měny. Z důvodu kolísání hodnoty měn ceny zobrazené v nominálních hodnotách jiné měny než dolar jinde než na stránce jednotlivých produktů nemusí být nejaktuálnější. Mezi oblasti webu, kde mohou být měny jiné než dolar USA nepřesné patří například propagační bannery, propagační stránky a informace na stránkách kategorie produktů. Cena zobrazené na stránkách jednotlivých produktů, bez ohledu na měnu, je cena, kterou jste povinna zaplatit LightInTheBox.com, bez dopravy.

Arbitráž

Kde se strany nedohodnou na vyřešení sporu do 30 dnů poté, co k němu dojde, souhlasí předat spor do Hong Kong International Arbitration Center ("HKIAC") rozhodčímu, který je proveden podle Komise rozhodčích pravidel platných v době podání žádosti o rozhodčí řízení. Rozhodnutí rozhodčího soudu jsou konečná a závazná pro obě strany.

Odkazy

Tyto stránky mohou obsahovat odkazy na stránky třetích stran. Berete na vědomí, žeLightInTheBox.com není zodpovědná za akce nebo obsah na těchto stránkách.

Opravné prostředky

Souhlasíte s tím, že pokud by pro Lightinthebox.comzákonné opravné prostředky pro všechny skutečné nebo hrozící narušení této dohody by bylo nedostatečné, má Lightinthebox.com nárok na konkrétní výkon nebo soudně nařízený nebo obojí, kromě škody Lightinthebox.com může mít právní nárok na náhradu škody, jakož i přiměřené náklady jakékoli formy řešení sporů, včetně,ale nikoli výhradně, úhradu nákladů.

Žádné právo nebo opravný prostředek LightInTheBox.com není výhradnější než jiné, co se týká práva nebo spravedlnosti, včetně, ale nikoli výhradně,  soudně nařízené úhrady škody, advokátních poplatků a výdajů.

Žádná instance nemohou zprostit Lightinthebox.com jejich práv nebo opravných prostředků.
CTest