τιμή
$ 200 - $ 300
$
-
$
Μετάβαση
Καταχωρίστε ένα έγκυρο εύρος τιμών
Είσοδος βίντεο IP
8 κανάλια
Υποστήριξη Πρωτοκόλλου
P2P
Ανάλυση Εγγραφής
1080P (1920*1080) 960H (1280*960)
ATest