Όροι Χρήσης

 

1 ΓΕΝΙΚΑ

       1.1 LightInTheBox

Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο του LightInTheBox Limited. Αυτοί οι Όροι Χρήσης είναι μια σύμβαση μεταξύ εσάς και του LightInTheBoxLimited, η οποία έχει την καταχωρημένη της διεύθυνση στο Room 705-706, 7/F., China Insurance Group Building, No. 141 Des Voeux Road Central, Central, Χονγκ Κονγκ (εφεξής "LightInTheBox," "εμείς", "εμάς" ή "μας"), που διέπουν τη χρήση του ιστότοπού μας στο LightInTheBox.com (ο "Ιστότοπος").  Επιπλέον, η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του LightInTheBox (π.χ. Κριτικές πελατών) από εσάς, θα υπόκειται στους Όρους Χρήσης, τους κανόνες, τις οδηγίες, τις πολιτικές, τους όρους και τις προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της Πολιτικής Απορρήτου, της Ενημέρωσης Cookies που ισχύουν για αυτόν τον Ιστότοπο και ενσωματώνονται στην παρούσα Σύμβαση μέσω της παρούσης αναφοράς. Με την πρόσβαση ή τη χρήση των Ιστότοπων με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της επίσκεψης ή της περιήγησης στον Ιστότοπο LightInTheBox.com, της δημιουργίας λογαριασμού ή της συνεισφοράς περιεχομένου ή άλλου υλικού σε αυτόν, κατανοείτε ρητά, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους Όρους Χρήσης. Είστε εξουσιοδοτημένοι να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες του Ιστότοπου μόνο εάν συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους και τους παρόντες Όρους. Διαβάστε προσεκτικά αυτή τη συμφωνία πριν προχωρήσετε.

 

Η επιχείρησή μας αλλάζει συνεχώς, αλλά και οι Όροι Χρήσης μας επίσης αλλάζουν. Έτσι, το LightInTheBox διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτού του ιστότοπου ανά πάσα στιγμή. Θα πρέπει να ελέγχετε συχνά τους ιστότοπούς μας για να βλέπετε τις πρόσφατες αλλαγές. Εάν τροποποιήσουμε ουσιαστικούς όρους της παρούσας Σύμβασης, αυτή η τροποποίηση θα τεθεί σε ισχύ αφού σας στείλουμε ειδοποίηση σχετικά με τη νέα σύμβαση. Αυτή η ειδοποίηση θα είναι κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια και ο τρόπος της ειδοποίησης μπορεί να περιλαμβάνει, για παράδειγμα, email, αναρτημένη ειδοποίηση στον Ιστότοπο ή τις Εφαρμογές ή οποιουσδήποτε άλλους εύλογους τρόπους. Η χρήση σας των Υπηρεσιών μετά τη λήψη της ειδοποίησης τροποποίησης θα συνιστά αποδοχή των τροποποιημένων όρων.

 

       1.2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ COOKIE

 

Μπορείτε να διαβάσετε την Πολιτική Απορρήτου και την Ενημέρωση Cookie ανά πάσα στιγμή για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το LightInTheBoxLimited συλλέγει, χρησιμοποιεί, αποθηκεύει και προστατεύει τις πληροφορίες σας όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες. Θα πρέπει να μας παρέχετε μια διεύθυνση email, διεύθυνσης κατοικίας ή/και άλλων στοιχεία για την παροχή της υπηρεσίας. Η Πολιτική Απορρήτου και η Ενημέρωση Cookies ορίζονται στο παρόν.

 

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε τους Όρους Χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής Απορρήτου και της Ενημέρωσης Cookies, ανά πάσα στιγμή, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια. Εάν τροποποιήσουμε ουσιαστικούς όρους της παρούσας Σύμβασης, αυτή η τροποποίηση θα τεθεί σε ισχύ αφού σας στείλουμε ειδοποίηση σχετικά με τη νέα σύμβαση. Αυτή η ειδοποίηση θα είναι κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια και ο τρόπος της ειδοποίησης μπορεί να περιλαμβάνει, για παράδειγμα, email, αναρτημένη ειδοποίηση στον Ιστότοπο ή τις Εφαρμογές ή οποιουσδήποτε άλλους εύλογους τρόπους.

 

 

 

Για οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με το Απόρρητο των Δεδομένων σας ή την Κυβερνοασφάλεια, επικοινωνήστε μαζί μας στο dataprotectionofficer@lightinthebox.com ή it_security@lightinthebox.com.

 

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου και στην Ενημέρωση Cookie.

 

2 ΧΡΗΣΗ ΤΩΝΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΣ

Δηλώνετε και εγγυάστε ότι είστε σε θέση να συνάψετε νομικά δεσμευτικές συμβάσεις (για παράδειγμα, είστε τουλάχιστον 18 ετών ή χρησιμοποιείτε την υπηρεσία μας υπό την επίβλεψη ενός γονέα ή κηδεμόνα). Επίσης, υπόσχεστε να μη χρησιμοποιήσετε ψεύτικη διεύθυνση email για τη δημιουργία λογαριασμού ή να μην προσποιηθείτε ότι είστε κάποιος άλλος ή με άλλον τρόπο να θέσετε το LightInTheBox σε παραπλανητική θέση. Με την επιφύλαξη των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας Σύμβασης, το LightInTheBox παρόν σας χορηγεί μια περιορισμένη, ανακλητή, μη μεταβιβάσιμη και μη αποκλειστική άδεια πρόσβασης και χρήσης αυτής της τοποθεσίας, εμφανίζοντάς τη στο πρόγραμμα περιήγησής σας στο Διαδίκτυο μόνο για σκοπούς αγορών για προσωπική χρήση από τον Ιστότοπο και όχι για εμπορική χρήση ή χρήση για λογαριασμό οποιουδήποτε τρίτου, εκτός εάν επιτρέπεται ρητά από το LightInTheBox εκ των προτέρων. Οποιαδήποτε παραβίαση της παρούσας Σύμβασης θα έχει ως αποτέλεσμα την άμεση ανάκληση της άδειας που χορηγείται στην παρούσα παράγραφο χωρίς ειδοποίηση προς εσάς.

 

Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, διανομή, προβολή, πώληση, μίσθωση, μετάδοση, δημιουργία παράγωγων έργων, μετάφραση, τροποποίηση, αντίστροφη μηχανική, αποσυναρμολόγηση,  ανακατασκευή ή με άλλο τρόπο εκμετάλλευση αυτού του ιστότοπου ή οποιουδήποτε τμήματός του, εκτός εάν επιτρέπεται ρητά από το LightInTheBox γραπτώς. Δεν μπορείτε να κάνετε οποιαδήποτε εμπορική χρήση οποιασδήποτε από τις πληροφορίες που παρέχονται στον Ιστότοπο ή να κάνετε οποιαδήποτε χρήση της Ιστοσελίδας προς όφελος άλλης επιχείρησης, εκτός εάν επιτρέπεται ρητά εκ των προτέρων από το LightInTheBox. Το LightInTheBox διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την υπηρεσία, να τερματίσει λογαριασμούς ή/και να ακυρώσει παραγγελίες κατά τη διακριτική του ευχέρεια, μεταξύ άλλων, χωρίς περιορισμό, εάν το LightInTheBox θεωρεί ότι η συμπεριφορά των πελατών παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία, τους όρους της παρούσας σύμβασης ή είναι επιβλαβής για τα συμφέροντα του LightInTheBox.

 

Δεν πρέπει να ανεβάσετε, να διανείμετε ή να δημοσιεύσετε με άλλον τρόπο μέσω αυτού του Ιστότοπου οποιοδήποτε περιεχόμενο, πληροφορίες ή άλλο υλικό που (α) παραβιάζει ή παραβαίνει τα πνευματικά δικαιώματα, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών, τα εμπορικά μυστικά ή άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας οποιουδήποτε προσώπου, (β) είναι συκοφαντικό, απειλητικό, δυσφημιστικό, άσεμνο, απρεπές, πορνογραφικό ή θα μπορούσε να προκαλέσει οποιαδήποτε αστική ή ποινική ευθύνη σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο (ιδίως το δίκαιο των ΗΠΑ και της ΕΕ) ή το διεθνές δίκαιο, ή (γ) περιλαμβάνει τυχόν ελαττώματα, trap door, ιούς τύπου warm, trojan ή άλλους επιβλαβείς ή παρεμβατικούς κώδικες ή ιδιότητες. Το LightInTheBox μπορεί να σας εκχωρήσει κωδικό πρόσβασης και αναγνώριση λογαριασμού για να σας επιτρέψει να αποκτήσετε πρόσβαση και να χρησιμοποιήσετε ορισμένα τμήματα αυτού του ιστότοπου. Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε κωδικό πρόσβασης ή ταυτοποίηση, θα θεωρείται ότι έχετε εξουσιοδότηση για πρόσβαση και χρήση του ιστότοπου με τρόπο συνεπή με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Σύμβασης και το LightInTheBox δεν έχει καμία υποχρέωση να διερευνήσει την εξουσιοδότηση ή την πηγή οποιασδήποτε τέτοιας πρόσβασης ή χρήση του ιστότοπου.

 

Χωρίς τη ρητή προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του LightInTheBox, η χρήση εξόρυξης δεδομένων, ρομπότ ή παρόμοιων εργαλείων συλλογής και εξαγωγής δεδομένων στο LightInTheBox, καθώς και η χρήση εμπορικών σημάτων ή σημάτων υπηρεσιών LightInTheBox σε μετα-ετικέτες απαγορεύεται αυστηρά. Μπορείτε να προβάλετε και να χρησιμοποιήσετε το περιεχόμενο μόνο για τις προσωπικές σας πληροφορίες και για αγορές και παραγγελίες στον ιστότοπο και για κανέναν άλλο σκοπό. Εάν τυχαίνει να συναντήσετε κάποιο από το περιεχόμενό μας που φιλοξενείται σε ιστότοπο τρίτων, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση: litbcs@lightinthebox.com. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω τηλεφώνου στο 021-68772231 9:30 π.μ.-6:30 μ.μ. τοπική ώρα Πεκίνου ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: 11 Floor, No.1188 MinSheng Road, Pudong New District, Shanghai KAISA Financial Center, 200135 People’s Republic of China Shanghai, China.

 

Θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλη την πρόσβαση και τη χρήση αυτού του ιστότοπου από οποιονδήποτε χρησιμοποιεί τον κωδικό πρόσβασης και την ταυτοποίηση που σας είχε αρχικά εκχωρηθεί, ανεξάρτητα από το αν αυτή η πρόσβαση και η χρήση αυτού του ιστότοπου είναι πραγματικά εξουσιοδοτημένη από εσάς, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, όλων των επικοινωνιών και μεταδόσεων και όλες τις υποχρεώσεις (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των οικονομικών υποχρεώσεων) που προκύπτουν από αυτή την πρόσβαση ή χρήση. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προστασία της ασφάλειας και του απορρήτου του κωδικού πρόσβασης και της ταυτοποίησης που σας έχουν εκχωρηθεί. Πρέπει να ειδοποιήσετε αμέσως το LightInTheBox για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού πρόσβασης ή της ταυτοποίησής σας ή για οποιαδήποτε άλλη παραβίαση ή απειλούμενη παραβίαση της ασφάλειας αυτού του ιστότοπου. Αυτός ο "ιστότοπος" ανήκει στην Light In The Box Limited ("LightInTheBox") [Αρ. Μητ. 1141168] εγγεγραμμένος σύμφωνα με τους νόμους SAR του Χονγκ Κονγκ με καταχωρημένη διεύθυνση στο Room 705-706, 7/F., China Insurance Group Building, No. 141 Des Voeux Road Central, Hong Kong.

 

3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

       3.1 ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ

Στη σελίδα Παραγγελίας (Checkout), μπορείτε να δείτε την κύρια τιμή, τον ΦΠΑ (ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή προορισμού), την ασφάλιση (αν υπάρχει) και άλλους φόρους (όπου υπάρχουν) με τον ισχύοντα συντελεστή σύμφωνα με τους τοπικούς κανόνες και κανονισμούς των χωρών ή περιοχών όπου αποστέλλονται τα αντικείμενα. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, ο ΦΠΑ (Φόρος Προστιθέμενης Αξίας), άλλοι φόροι, τελωνειακοί δασμοί ή/και τέλη που επιβάλλονται από τη χώρα προορισμού σας αναλαμβάνονται από τους αποδέκτες. Για περισσότερες πληροφορίες, βρείτε τις Συχνές Ερωτήσεις.

 

Λάβετε υπόψη ότι εάν λάβετε SMS, MMS ή email που σας υπενθυμίζουν ότι πρέπει να χρεωθούν πρόσθετες χρεώσεις, ιδίως τέλη εκτελωνισμού, σας συμβουλεύουμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περαιτέρω επιβεβαίωση, προκειμένου να παρακάμψετε τις περιττές απώλειες από διαδικτυακή απάτη και να προστατέψετε δεόντως την ασφάλεια της περιουσίας σας.

 

       3.2 ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΑ

Το LightInTheBox παρέχει διάφορες επιλογές νομισμάτων για τις αγορές σας. Υπό κανονική λειτουργία δεν υπάρχει σχεδόν κανένα σφάλμα περιθωρίου στην τιμολόγηση. Εξαιρούνται μόνο περιπτώσεις όπου παρουσιάζονται δραματικές διακυμάνσεις στις τιμές του συναλλάγματος.

 

       3.3 ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΛΑΘΗ

Κάθε είδος που προσφέρεται προς πώληση στον ιστότοπό μας έχει μια περιγραφή προϊόντος ή/και έναν σύνδεσμο αναφοράς. Θα είστε υπεύθυνοι για την επιβεβαίωση των πληροφοριών και του περιεχομένου που σχετίζονται με το προϊόν που θέλετε να αγοράσετε μέσω των πληροφοριών ή/και του συνδέσμου που παρέχονται πριν υποβάλετε οποιαδήποτε παραγγελία. Τεκμαίρεται ότι έχετε πλήρη γνώση και κατανόηση των λεπτομερειών των ειδών που αγοράζετε κατά την υποβολή της παραγγελίας σας, καθώς δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν ζητήματα μετά την πώληση που προκύπτουν από παρερμηνείες των σχετικών πληροφοριών και περιεχομένου στον ιστότοπο.

 

Ενώ το LightInTheBox προσπαθεί να παρέχει ακριβείς πληροφορίες για τα προϊόντα και τις τιμές, ενδέχεται να προκύψουν σφάλματα τιμολόγησης ή τυπογραφικά λάθη. Το LightInTheBox δεν μπορεί να επιβεβαιώσει την τιμή ενός προϊόντος παρά μόνο αφού παραγγείλετε. Σε περίπτωση που ένα είδος έχει καταχωρηθεί σε εσφαλμένη τιμή ή με λανθασμένες πληροφορίες λόγω σφάλματος στην τιμολόγηση ή στις πληροφορίες προϊόντος, το LightInTheBox θα έχει το δικαίωμα να αρνηθεί ή να ακυρώσει οποιεσδήποτε παραγγελίες για αυτό το είδος. Σε περίπτωση που σε ένα προϊόν έχει τεθεί λάθος τιμή, το LightInTheBox μπορεί είτε να επικοινωνήσει μαζί σας για οδηγίες είτε να ακυρώσει την παραγγελία σας και να σας ειδοποιήσει για μια τέτοια ακύρωση.

 

       3.4 ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Το παρόν αποτελεί παράδειγμα προσφοράς και αποδοχής στο LightInTheBox. Αφού επιλέξετε όλα τα είδη που θέλετε να αγοράσετε, θα προστεθούν στο καλάθι σας. Το επόμενο βήμα θα είναι η επεξεργασία της παραγγελίας και η πληρωμή. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να ακολουθήσετε τα βήματα της διαδικασίας αγοράς και να υποβάλετε ή επαληθεύσετε τις πληροφορίες που ζητούνται σε κάθε βήμα. Επιπλέον, σε όλη τη διαδικασία αγοράς, πριν την πληρωμή, μπορείτε να τροποποιήσετε τα στοιχεία της παραγγελίας σας. Εσείς και το LightInTheBox είστε και οι δύο νομικά δεσμευμένοι από τη στιγμή που η παραγγελία τεθεί σε ισχύ τη στιγμή της οριστικοποίησης της αγοράς.

 

Λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να υπάρχουν ορισμένες παραγγελίες που το LightInTheBox δεν μπορεί να αποδεχτεί και πρέπει να ακυρώσει, όπως στην παράγραφο 3.3. ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΛΑΘΗ. Το LightInTheBox διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να αρνηθεί ή να ακυρώσει οποιαδήποτε παραγγελία για οποιονδήποτε λόγο. Ορισμένες καταστάσεις που μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την ακύρωση της παραγγελίας σας περιλαμβάνουν περιορισμούς στις διαθέσιμες ποσότητες για αγορά, ανακρίβειες ή λάθη στις πληροφορίες προϊόντων ή τιμολόγησης ή προβλήματα που εντοπίστηκαν από το τμήμα πίστωσης και αποφυγής απάτης. Μπορεί επίσης να απαιτήσουμε πρόσθετες επαληθεύσεις ή πληροφορίες πριν αποδεχθούμε οποιαδήποτε παραγγελία. Το LightInTheBox θα επικοινωνήσει μαζί σας εάν το σύνολο ή μέρος της παραγγελίας σας ακυρωθεί ή εάν απαιτούνται πρόσθετες πληροφορίες για την αποδοχή της παραγγελίας σας.

 

       3.5 ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Επίσης, εάν είστε εγγεγραμμένος χρήστης, στην περιοχή "Οι παραγγελίες μου" είναι διαθέσιμη η καταχώρηση όλων των παραγγελιών που έχετε υποβάλει. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους ακόλουθους τρόπους πληρωμής: Visa, Mastercard, American Express, Union Pay, Paypal και διαδικτυακές τραπεζικές συναλλαγές κ.λπ.

 

Για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας θα κρυπτογραφηθούν. Μόλις λάβουμε την παραγγελία σας, ζητάμε προέγκριση για την κάρτα σας για να διασφαλίσουμε ότι υπάρχουν επαρκή χρήματα για την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Σημειώστε ότι δεν αποθηκεύουμε ούτε διατηρούμε πληροφορίες σχετικά με την οικονομική συναλλαγή. Ο πάροχος υπηρεσιών της κάρτας σας ή ο οικονομικός χορηγός θα διατηρήσει αυτές τις πληροφορίες.

 

Για παράδειγμα, όταν κάνετε κλικ στο " Πληρωμή τώρα", επιβεβαιώνετε ότι η πιστωτική κάρτα είναι δική σας. Οι πιστωτικές κάρτες υπόκεινται σε επαλήθευση και εξουσιοδότηση από τον φορέα έκδοσης της κάρτας. Εάν ο φορέας δεν εξουσιοδοτήσει την πληρωμή, δεν φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή αδυναμία παράδοσης και δεν θα μπορέσουμε να συνάψουμε οποιαδήποτε συναλλαγή ή σύμβαση μαζί σας.

 

       3.6 ΧΡΩΜΑΤΑ

Έχουμε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εμφανίσουμε, με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια τα χρώματα των προϊόντων μας που εμφανίζονται στον Ιστότοπο. Ωστόσο, καθώς τα πραγματικά χρώματα που βλέπετε εξαρτώνται από την οθόνη σας, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η εμφάνιση οποιουδήποτε χρώματος στην οθόνη σας θα είναι ακριβής.

 

       3.7 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά, θα συμμορφωνόμαστε μόνο με τα ελάχιστα πρότυπα συσκευασίας για τον επιλεγμένο τρόπο μεταφοράς. Το κόστος όλων των ειδικών συσκευασιών, φόρτωσης ή στήριξης που ζητήσετε θα βαρύνει εσάς.

 

       3.8 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Το LightInTheBox αποστέλλεται από διαφορετικές αποθήκες σε διαφορετικές χώρες και θα αναθέσουμε σε διαφορετικές εταιρίες διακίνησης εμπορευμάτων τη μεταφορά των εμπορευμάτων. Για παραγγελίες με περισσότερα από ένα είδη, ενδέχεται να χωρίσουμε την παραγγελία σας σε διάφορα πακέτα ανάλογα με τη χωρητικότητα του αποθέματος κατά τη διακριτική μας ευχέρεια. Στόχος μας είναι να παραδίδουμε τις παραγγελίες όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Ωστόσο, μερικές φορές σε περιόδους αυξημένου φόρτου πωλήσεων, οι παραδόσεις μπορεί να διαρκέσουν περισσότερο. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την αποστολή και την παράδοση, επικοινωνήστε μαζί μας.

 

       3.9 ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ

Η παράδοση στον μεταφορέα θα συνιστά παράδοση στον Αγοραστή και στη συνέχεια ο κίνδυνος απώλειας ή ζημιάς μεταβιβάζεται στον Αγοραστή. Οποιαδήποτε αξίωση του Αγοραστή σχετικά με ζημιά κατά την αποστολή ή την παράδοση θα πρέπει να γίνεται απευθείας στον μεταφορέα. Οποιεσδήποτε αξιώσεις από τον Αγοραστή έναντι του LightInTheBox για έλλειψη ή ζημιά που προέκυψε πριν από την εν λόγω παράδοση στον μεταφορέα πρέπει να υποβληθούν εντός πέντε (5) ημερών από την παραλαβή των αγαθών. Ανεξάρτητα από τη μεταβίβαση του κινδύνου απώλειας στον Αγοραστή, ο τίτλος και το δικαίωμα κατοχής των αγαθών που πωλούνται σύμφωνα με το παρόν θα παραμείνουν στο LightInTheBox έως ότου πραγματοποιηθούν όλες οι πληρωμές σύμφωνα με το παρόν, συμπεριλαμβανομένων των αναβαλλόμενων πληρωμών που αποδεικνύονται από σημειώσεις ή με άλλο τρόπο, φερόμενοι τόκοι, επιβαρύνσεις μεταφοράς και ο Αγοραστής συμφωνεί να κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την τελειοποίηση και τη διατήρηση αυτού του δικαιώματος και του τίτλου στο LightInTheBox.

Παρά τον όρο που ορίζεται, εάν αυτό το άρθρο έρχεται σε αντίθεση με τη νομοθετική ρύθμιση σε εθνικό ή πολιτειακό επίπεδο, υπερισχύουν οι νόμοι.

 

       3.10 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Τα αγαθά μπορούν να επιστραφούν σε καθορισμένη περίοδο. Η ακριβής περίοδος επιστροφής και η πολιτική επιστροφών διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι πρέπει να επιστρέψετε τα προϊόντα σας στην αποθήκη στην Κίνα. Οι πελάτες που επιστρέφουν αγαθά είναι υπεύθυνοι για τα έξοδα μεταφοράς, τα οποία άλλως ρυθμίζονται από νόμους ή κανονισμούς.

Αντικείμενα λανθασμένου μεγέθους και με προβλήματα ποιότητας μπορούν να αλλαχθούν. Για ελαττωματικά προϊόντα, εάν επιβεβαιωθεί ελάττωμα ή ζημιά στα επιστρεφόμενα προϊόντα, θα σας δώσουμε πλήρη επιστροφή χρημάτων συμπεριλαμβανομένων των χρεώσεων για την παράδοση και την επιστροφή. Η επιστροφή χρημάτων θα καταβληθεί είτε στον πιστωτικό λογαριασμό LightInTheBox είτε στον αρχικό τρόπο πληρωμής.

Δεν είναι δυνατή η επιστροφή ή η ανταλλαγή των ακόλουθων αντικειμένων: Ανατρέξτε στην Πολιτική Επιστροφών Μη Επιστρεφόμενων Αντικειμένων.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην Πολιτική Επιστροφών μας.

 

4 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Όλες οι πληροφορίες και το περιεχόμενο που σχετίζονται με είδη στον ιστότοπο του LightInTheBox, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της τιμής, των λεπτομερειών, των διαστάσεων, του βάρους, των περιγραφών και των προδιαγραφών των αντικειμένων, μεταφράζονται από εμάς από τις πληροφορίες που λαμβάνονται από πηγές προμηθευτών ή τρίτων και τα αντικείμενα ή οι σχετικές πληροφορίες δεν ανήκουν, κατασκευάζονται, πωλούνται ή ενστερνίζονται από το LightInTheBox.com. Για λόγους τεχνικών περιορισμών, το LightInTheBox δεν μπορεί να εγγυηθεί πλήρως ότι οι εν λόγω πληροφορίες είναι ακριβείς, πλήρεις, αξιόπιστες, τρέχουσες ή χωρίς σφάλματα.

 

Η συλλογή, η τακτοποίηση και η συναρμολόγηση όλου του περιεχομένου σε αυτόν τον ιστότοπο (η "Συλλογή") ανήκουν αποκλειστικά στο LightInTheBox. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το περιεχόμενο ή τη συλλογή του LightInTheBox με οποιονδήποτε τρόπο που υποτιμά ή δυσφημεί το LightInTheBox ή με οποιονδήποτε τρόπο που είναι πιθανό να προκαλέσει σύγχυση ή παραβίαση οποιωνδήποτε ισχυόντων νόμων ή κανονισμών. Το λογισμικό που χρησιμοποιείται ή εφαρμόζεται σε αυτόν τον ιστότοπο (το "Λογισμικό") είναι ιδιοκτησία της LightInTheBox ή/και των προμηθευτών Λογισμικού της. Το περιεχόμενο, η συλλογή και το λογισμικό προστατεύονται από τους κρατικούς, εθνικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων. Όλα τα δικαιώματα που δεν έχουν ρητώς παραχωρηθεί επιφυλάσσονται από το LightInTheBox. Οποιοδήποτε περιεχόμενο ιστότοπου μπορεί να αναπαραχθεί ή να διανεμηθεί μόνο με ρητή άδεια από το LightInTheBox. Οι παραβάτες θα διώκονται σε όλη την έκταση του νόμου.

 

       4.1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το LightInTheBox σέβεται την πνευματική ιδιοκτησία, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των πνευματικών δικαιωμάτων, των εμπορικών σημάτων, των ευρεσιτεχνιών, του σχεδιασμού και του επιχειρηματικού απορρήτου. Εάν πιστεύετε ότι ο προμηθευτής στον ιστότοπό μας πουλά υλικό που παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των κατόχων, μπορείτε να διεκδικήσετε τα δικαιώματά σας ή/και να υποβάλετε καταγγελία σύμφωνα με τον παρακάτω παράγοντα.

 

Η πολιτική του LightInTheBox είναι να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα όπου χρειάζεται για να τηρεί και να αναγνωρίζει όλους τους σχετικούς νόμους του κράτους, τους Ομοσπονδιακούς νόμους και τους νόμους της ΕΕ, τους διεθνείς νόμους σε σχέση με υλικό που ισχυρίζεται ότι παραβιάζει οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, πνευματικά δικαιώματα, σχέδιο, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και όλους ή οποιουσδήποτε άλλους Νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

 

       4.1.1 ΠΩΛΗΣΗ ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Εάν είστε κάτοχος δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και πιστεύετε ότι οποιαδήποτε αγαθά και/ή υπηρεσίες προς πώληση ή τα καθιστά διαθέσιμα που παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που παρέχονται από τον προμηθευτή μας στο LightInTheBox, τότε μπορείτε να στείλετε τις ακόλουθες πληροφορίες στο σύνολό τους στη διεύθυνση μας ipip@lightinthebox.com. Απαιτούμενες πληροφορίες:

 

A. Ηλεκτρονική ή φυσική υπογραφή του ατόμου που είναι εξουσιοδοτημένο να ενεργεί για λογαριασμό του κατόχου μιας αποκλειστικότητας που φέρεται ότι έχει παραβιαστεί.

 

B. Περιγραφή του φερόμενου ως παραβατικού έργου ή υλικού και πού βρίσκεται το φερόμενο ως υλικό παραβίασης στον ιστότοπο (διεύθυνση URL προϊόντων).

 

C. Πληροφορίες επαρκείς για να μας επιτρέψουν να επικοινωνήσουμε μαζί σας, όπως διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

 

D. Δήλωσή σας ότι πιστεύετε καλή τη πίστη ότι η αμφισβητούμενη χρήση του υλικού δεν είναι εξουσιοδοτημένη από τον κάτοχο πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλου ιδιοκτησιακού δικαιώματος, τον αντιπρόσωπό του ή τον νόμο.

 

E. Αναγνώριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχυρίζεστε ότι παραβιάζονται από τον Ιστότοπο (π.χ. "Πνευματικά δικαιώματα XYZ", "εμπορικό σήμα ABC, Αρ. Μητ. 123456, καταχωρήθηκε 1/1/04", κ.λπ. Σε περίπτωση παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων, δώστε τον αριθμό εγγραφής πνευματικών δικαιωμάτων ή έναν σύνδεσμο για την πλατφόρμα όπου δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά, τη διεύθυνση URL του παραβιαζόμενου έργου/εικόνας ή/και άλλες πληροφορίες που αποδεικνύουν ότι είστε ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων ή εξουσιοδοτημένοι να τα χρησιμοποιήσετε) και

 

F. Δήλωση από εσάς ότι οι παραπάνω πληροφορίες και ειδοποίηση είναι ακριβείς, υπό την ποινή ψευδορκίας, ότι είστε ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων ή εξουσιοδοτημένος να ενεργείτε για λογαριασμό του κατόχου του οποίου το αποκλειστικό δικαίωμα φέρεται ότι παραβιάζεται.

 

        4.1.2 ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

 

Εάν πιστεύετε ότι το ιδιόκτητο έργο σας έχει αντιγραφεί με τρόπο που συνιστά παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, προωθήστε τις ακόλουθες πληροφορίες στον αντιπρόσωπο πνευματικών δικαιωμάτων του LightInTheBox.com, ο οποίος παρατίθεται παρακάτω και ονομάστηκε σύμφωνα με τον Νόμο περί Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας Ψηφιακής Χιλιετίας, 17 U.S.C. § 512(c) (2):

 

A. Το Πλήρες Νομικό Όνομα και η φυσική υπογραφή του ατόμου που είναι εξουσιοδοτημένο να ενεργεί για λογαριασμό του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

 

B. Περιγραφή του έργου που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, το οποίο ισχυρίζεστε ότι έχει παραβιαστεί.

 

C. Περιγραφή του τόπου όπου το υλικό που ισχυρίζεστε ότι παραβιάζει βρίσκεται στον Ιστότοπο.

 

D. Την ταχυδρομική σας διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση email σας.

 

E. Δήλωση από εσάς ότι έχετε καλή πίστη ότι η αμφισβητούμενη χρήση δεν επιτρέπεται από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων, τον αντιπρόσωπό του ή το νόμο, και

 

F. Δήλωση από εσάς, υπό την ποινή ψευδορκίας, ότι οι παραπάνω πληροφορίες στην ειδοποίησή σας είναι ακριβείς και ότι είστε το αντίγραφο.

 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

 

Όνομα καθορισμένου αντιπροσώπου:, 【SURIGUGA Legal Officer】

Ταχυδρομική Διεύθυνση:  11 Floor, No.1188 MinSheng Road, Pudong New District, Shanghai KAISA Financial Center, 200135 People’s Republic of China Shanghai, China.

Ταχυδρομικός κώδικας: 200135

Αριθμός τηλεφώνου: 0086- (021) 60319669

Email: ipip@lightinthebox.com 

*(Αυτή η διεύθυνση email προορίζεται για ζητήματα παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων. Για τα παράπονα πελατών, επικοινωνήστε με την ομάδα εξυπηρέτησής μας)

 

5 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Σας συνιστούμε να συνδεθείτε ή να εγγραφείτε στην επίσημη ιστοσελίδα μας. Για την καλύτερη προστασία του νόμιμου συμφέροντός σας, θα πρέπει να είστε προσεκτικοί για κάθε ύποπτα ψεύτικο ή ιστότοπο ψαρέματος που παριστάνει ότι είναι ο δικός μας. Μπορείτε να καταγγείλετε πιθανά κυβερνοεγκλήματα στη διεύθυνση litbcs@lightinthebox.com. 

Ο ιστότοπος και οι εφαρμογές μας ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους στο Διαδίκτυο που δεν ανήκουν και δεν λειτουργούν από εμάς. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές οποιωνδήποτε ιστοσελίδων ή υπηρεσιών τρίτων. Δεν παρέχουμε εγγυήσεις ή δηλώσεις σχετικά με την ακρίβεια, την πληρότητα ή την επικαιρότητα οποιουδήποτε περιεχομένου που δημοσιεύεται στον Ιστότοπο από οποιονδήποτε άλλο εκτός από εμάς. Σας συμβουλεύουμε ανεπιφύλακτα να διαβάσετε όλους τους όρους και προϋποθέσεις τρίτων και τις πολιτικές απορρήτου.

 

6 ΛΗΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ

Εκτός από οποιαδήποτε άλλα νομικά ή δίκαια ένδικα μέσα, το LightInTheBox μπορεί, πριν από ειδοποίηση 2 ημερών προς εσάς να τερματίσει τη Σύμβαση ή να ανακαλέσει οποιοδήποτε ή όλα τα δικαιώματα, τα οφέλη ή οποιαδήποτε άλλα συμφέροντά σας που παραχωρούνται βάσει της παρούσας Σύμβασης κατά τη στιγμή της παραβίασης αυτής της Σύμβασης, Πολιτικής Απορρήτου. Κατόπιν αιτήματος διαγραφής λογαριασμού ή ανάκλησης της συγκατάθεσης για βασικές παρεχόμενες υπηρεσίες, το LightInTheBox μπορεί να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση καθώς και να ανακαλέσει οποιαδήποτε δικαιώματα, οφέλη ή άλλα συμφέροντά της χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας Σύμβασης, θα πάψει αμέσως κάθε πρόσβαση και χρήση του ιστότοπου και το LightInTheBox, εκτός από οποιεσδήποτε άλλες νομικές ή δίκαιες λύσεις, θα ανακληθούν αμέσως όλοι οι κωδικοί πρόσβασης και ταυτοποίησης λογαριασμού που σας έχουν εκδοθεί και θα σας αρνηθεί πρόσβαση και χρήση αυτού του ιστότοπου εν όλω ή εν μέρει. Τυχόν καταγγελία της παρούσας Σύμβασης δεν επηρεάζει τα αντίστοιχα δικαιώματα και υποχρεώσεις (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των υποχρεώσεων πληρωμής) των μερών που προκύπτουν πριν από την ημερομηνία καταγγελίας. Ωστόσο, στην πράξη, πριν προχωρήσουν τα προϊόντα στην παραγγελία θα σταματούν λόγω των περιττών και περίπλοκων διαδικασιών επιστροφής χρημάτων και επιστροφής.

 

7 ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΛΛΩΣ ΣΤΟΥΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΟ ΚΑΘΕ ΠΡΟΪΟΝ ΙΔΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟ ΙΣΤΟΤΟΠΟ, ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΜΕΣΩ ΑΥΤΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΒΑΣΗ ΩΣ ΕΧΕΙ. Η LIGHTINTHEBOX ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ Ή ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΩΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΩΣ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ Ή ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΤΑ ΥΛΙΚΑ Ή ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΛΛΩΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ, ΡΗΤΩΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΩΣ, ΣΥΜΠΕΡΟΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ, ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ, ΤΙΤΛΟ, ΗΣΥΧΗ ΑΠΟΛΑΥΣΗ, ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. ΑΥΤΟΣ Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ, ΛΑΘΗ Ή ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΛΑΘΗ. ΤΟ LIGHTINTHEBOX ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΚΟΠΤΙΚΟ Ή ΑΝΕΥ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ. ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, LIGHTINTHEBOX ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ, ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ, ΠΟΙΝΙΚΩΝ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ LIGHTINTHEBOX ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΖΗΜΙΕΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ) ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LIGHTINTHEBOX ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΑΚΡΙΒΩΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ LIGHTINTHEBOX.

 

8 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Το LightInTheBox δεν ευθύνεται απέναντί σας ούτε θεωρείται ότι παραβιάζει τη σύμβαση λόγω οποιασδήποτε καθυστέρησης στην εκτέλεση ή οποιασδήποτε αδυναμίας εκπλήρωσης οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις σε σχέση με τα είδη, τις υπηρεσίες ή/και τον ιστότοπο, εάν η καθυστέρηση ή η αποτυχία προκλήθηκε από οποιονδήποτε παράγοντα πέρα από τον εύλογο έλεγχό μας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά: φωτιά, θεομηνία, καταιγίδα, έκρηξη, σεισμός, πλημμύρα, καταιγίδα, ατύχημα, πανδημία ή άλλη φυσική καταστροφή, πόλεμος ή απειλή πολέμου, δολιοφθορά, εξέγερση, εμφύλια αναταραχή ή επίταξη, πράξεις, περιορισμοί, κανονισμοί, κανονιστικές διατάξεις, απαγορεύσεις ή μέτρα οποιουδήποτε είδους εκ μέρους οποιασδήποτε κυβερνητικής, κοινοβουλευτικής ή τοπικής αρχής, κανονισμούς ή εμπάργκο εισαγωγής ή εξαγωγής, απεργίες, ανταπεργίες, αποκλεισμός ή άλλες βιομηχανικές ενέργειες ή εμπορικές διαφορές, δυσκολίες στην απόκτηση πρώτων υλών, εργασίας, καυσίμων, ανταλλακτικών ή μηχανημάτων που αντιμετωπίζουμε εμείς ή οι προμηθευτές, ή τηλεπικοινωνίες, μεταφορές, τροφοδοσία ρεύματος ή διαταραχές ή βλάβες του συστήματος, ή βλάβες μηχανημάτων με αποτέλεσμα την αδυναμία χρήσης οποιουδήποτε από τα προαναφερθέντα

 

9 ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Εάν οι διαφορές που προκύπτουν από την παρούσα Σύμβαση δεν επιλυθούν εντός 30 ημερών από την επέλευση, τα αμφισβητούμενα μέρη συμφωνούν να υποβάλουν τέτοιες διαφορές στη Διεθνή Επιτροπή Διαιτησίας Οικονομικής και Εμπορίου της Κίνας (CIETAC) για διαιτησία σύμφωνα με τους κανόνες διαιτησίας της CIETAC που ισχύουν κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης. Το δίκαιο που διέπει αυτήν τη ρήτρα διαιτησίας θα είναι η νομοθεσία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Έδρα της διαιτησίας θα είναι η Σαγκάη. Η διαιτητική διαδικασία διεξάγεται στα αγγλικά. Οι διαιτητικές αποφάσεις είναι οριστικές και δεσμευτικές και για τα δύο μέρη.

 

10 ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ

Η παρούσα Σύμβαση θα διέπεται και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας («Λ.Δ.Κ.») χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η σύγκρουση νόμων.

 

11 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Συμφωνείτε να ορίσετε ότι η νομική έννομη προστασία του LightInTheBox για οποιαδήποτε πραγματική ή επαπειλούμενη παραβίαση της παρούσας Σύμβασης θα είναι ανεπαρκής, το LightInTheBox θα δικαιούται συγκεκριμένη εκτέλεση ή ασφαλιστικά μέτρα ή και τα δύο, επιπλέον των ζημιών που το LightInTheBox μπορεί να δικαιούται νόμιμα να ανακτήσει, μαζί με τα εύλογα έξοδα οποιασδήποτε μορφής επίλυσης διαφορών, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των λειτουργικών ζημιών και των αμοιβών των δικηγόρων.

 

Κανένα δικαίωμα ή ένδικο μέσο του LightInTheBox δεν θα εξαιρείται από οποιοδήποτε άλλο, είτε νομικά είτε κατ' επικαρπία, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των ασφαλιστικών μέτρων για ζημίες, των αμοιβών και των εξόδων των δικηγόρων.

 

Καμία περίπτωση παραίτησης από την LightInTheBox από τα δικαιώματα ή τα ένδικα μέσα της σύμφωνα με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις δεν συνεπάγεται οποιαδήποτε υποχρέωση παροχής παρόμοιων, μελλοντικών ή άλλων παραιτήσεων.

 

12 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

 

Για ερωτήσεις σχετικά με τις τιμές, τις παραγγελίες, την αποστολή, την υποστήριξη μετά την πώληση ή οποιεσδήποτε άλλες ερωτήσεις, συνδεθείτε στη σελίδαΟι Παραγγελίες μου και υποβάλετε ένα δελτίο υποστήριξης σχετικά με την παραγγελία για την οποία χρειάζεστε βοήθεια.

Από τη σελίδα με τα στοιχεία της παραγγελίας, μπορείτε εύκολα να ελέγξετε τις πληροφορίες της παραγγελίας, να παρακολουθήσετε την πρόοδο της παραγγελίας και να ζητήσετε βοήθεια υποβάλλοντας ένα δελτίο εξυπηρέτησης πελατών.

 

Η Εξυπηρέτηση Πελατών μας είναι πρόθυμη να σας βοηθήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εάν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα ή απορίες, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω του litbcs@lightinthebox.com.

 

 

ATest