banner

    Όροι χρήσης


Καλωσορίσατε στον ιστότοπο της Light In The Box Limited. H LightInTheBox.com ως διασυνοριακός ιστότοπος ηλεκτρονικού εμπορίου σας παρέχει τις υπηρεσίες της όσον αφορά τις ειδοποιήσεις, τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα συμφωνία (η «Συμφωνία»). Επιπλέον, όταν χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε υπηρεσία της LightInTheBox.com (π.χ., Αξιολογήσεις πελατών), θα υπόκεισθε στους κανόνες, τις κατευθυντήριες οδηγίες, τις πολιτικές, τους όρους και τις προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης μεταξύ άλλων της Ανακοίνωσης Ιδιωτικού Απορρήτου, που ισχύουν για τέτοιες υπηρεσίες και ενσωματώνονται στην παρούσα Συμφωνία με την παρούσα έκθεση. Η LightInTheBox.com διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τον παρόν ιστότοπο και αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή.

Η απόκτηση πρόσβασης, η περιήγηση ή άλλως η χρήση του ιστότοπου υποδεικνύει την συμφωνία σας με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις στην παρούσα συμφωνία. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την παρούσα συμφωνία πριν προχωρήσετε.

Χρήση ιστότοπου:

Εκπροσωπείτε και εγγυάστε ότι είστε τουλάχιστον 18 ετών ή ότι επισκέπτεστε τον Ιστότοπο υπό την εποπτεία κάποιου γονέα ή κηδεμόνα. Βάσει των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας Συμφωνίας, δια του παρόντος η Lightinthebox.com σας χορηγεί μια περιορισμένη, ανακαλέσιμη, μη μεταφερόμενη και μη αποκλειστική άδεια πρόσβασης και χρήσης του Ιστότοπου εμφανίζοντάς τον στο πρόγραμμα περιήγησής σας μόνο για τον σκοπό αγοράς προσωπικών ειδών που πωλούνται στον Ιστότοπο και όχι για οποιαδήποτε εμπορική χρήση ή χρήση εκ μέρους οποιουδήποτε τρίτου προσώπου, εκτός και αν εκ των προτέρων αδειοδοτείται ρητά από την Lightinthebox.com. Οποιαδήποτε παραβίαση της παρούσας Συμφωνίας θα οδηγήσει στην άμεση ανάκληση της άδειας που χορηγήθηκε στην παρούσα παράγραφο, χωρίς ειδοποίηση προς εσάς.

Εκτός και αν αδειοδοτείται στην ως άνω παράγραφο, δεν μπορείτε να αναπαράγετε, να διανέμετε, να εμφανίσετε, να πουλήσετε, να νοικιάσετε, να μεταβιβάσετε, να δημιουργήσετε παράγωγες εργασίες, να μεταφράσετε, να τροποποιήσετε, να αντιστρέψετε μηχανικά, να αποσυναρμολογήσετε, να αποσυμπιέσετε ή διαφορετικά να εκμεταλλευτείτε τον παρόν Ιστότοπο ή οποιαδήποτε αναλογία του εκτός και αν αδειοδοτείται ρητά και γραπτώς από την Lightinthebox.com. Δεν μπορείτε να κάνετε οποιαδήποτε εμπορική χρήση οποιασδήποτε πληροφορίας που παρέχεται στον Ιστότοπο ή να κάνετε οποιαδήποτε χρήση του Ιστότοπου προς όφελος άλλης επιχείρησης εκτός και αν εκ των προτέρων αδειοδοτείται ρητά από την Lightinthebox.com. Η Lightinthebox.com διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την εξυπηρέτηση, να τερματίσει λογαριασμούς ή/και να ακυρώσει παραγγελίες κατά την δική της ευχέρεια, συμπεριλαμβανομένου μεταξύ άλλων, αν η Lightinthebox.com πιστεύει ότι η συμπεριφορά του πελάτη παραβιάζει τον ισχύοντα νόμο ή ότι είναι επιβλαβής για τα συμφέροντα της Lightinthebox.com.

Δεν πρέπει να αναφορτώσετε, να διανέμετε ή διαφορετικά να δημοσιεύσετε μέσω αυτού του Ιστότοπου οποιοδήποτε Περιεχόμενο, πληροφορία ή άλλο υλικό που (α) παραβιάζει ή καταπατά τα πνευματικά δικαιώματα, τις ευρεσιτεχνίες, τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών, τα εμπορικά μυστικά ή άλλα ιδιόκτητα δικαιώματα οποιουδήποτε ατόμου· (β) είναι δυσφημιστικό, απειλητικό, προσβλητικό, άσεμνο, απρεπές, πορνογραφικό ή που θα μπορούσε να προκαλέσει οποιαδήποτε αστική ή ποινική υποχρέωση σύμφωνα με το δίκαιο Ηνωμένων Εθνών ή το Διεθνές Δίκαιο· ή (γ) περιλαμβάνει τυχόν σφάλματα, ιούς, σκουλήκια, θύρες παγίδευσης, Δούρειους ίππους ή άλλους επιβλαβείς κωδικούς ή ιδιοκτησίες. Η Lightinthebox.com ενδέχεται να σας αναθέσει έναν κωδικό πρόσβασης και αναγνώριση λογαριασμού για να σας επιτρέπεται η πρόσβαση και η χρήση συγκεκριμένων μερών του παρόντος Ιστότοπου. Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε έναν κωδικό πρόσβασης ή αναγνωριστικό αριθμό, θα θεωρείται ότι έχετε εξουσιοδοτηθεί να έχετε πρόσβαση και χρήση του Ιστότοπου με τρόπο που συνάδει με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας και η Lightinthebox.com δεν έχει καμία υποχρέωση να ερευνήσει την εξουσιοδότηση ή την πηγή οποιασδήποτε τέτοιας πρόσβασης ή χρήσης του Ιστότοπου.  

Θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλη την πρόσβαση και χρήση του παρόντος ιστότοπου από οποιονδήποτε που χρησιμοποιεί τον κωδικό πρόσβασης και τον αναγνωριστικό αριθμό που σας είχε ανατεθεί αρχικά ανεξάρτητα αν έχει χορηγηθεί άδεια ή όχι από εσάς για τέτοια πρόσβαση και χρήση του παρόντος ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων, όλων των επικοινωνιών και μεταβιβάσεων και όλων των υποχρεώσεων (συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων, των οικονομικών υποχρεώσεων) που προκύπτουν μέσω τέτοιας πρόσβασης ή χρήσης. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προστασία της ασφάλειας και της εμπιστευτικότητας του κωδικού πρόσβασης και του αναγνωριστικού αριθμού που σας έχει ανατεθεί. Θα πρέπει να ειδοποιήσετε απευθείας τη LightInTheBox.com για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού πρόσβασής σας ή του αναγνωριστικού αριθμού ή για οποιαδήποτε παραβίαση ή επικείμενη παραβίαση της ασφάλειας του παρόντος Ιστότοπου.Ο παρών “ιστότοπος” ανήκει στη Light In The Box Limited (“LightInTheBox.com”) [Αρ. Εγγρ. 1141168] έχει καταχωρηθεί υπό τους νόμους SAR του Χονγκ Κονγκ με καταχωρημένη διεύθυνση Αίθουσα 705-706, 7ος όροφος, κτίριο China Insurance Group, αρ. 141, οδός Des Voeux Central, Χονγκ Κονγκ.

Αξιολογήσεις και σχόλια

Εκτός και αν παρέχεται διαφορετικά κάπου αλλού στην παρούσα Συμφωνία ή στον ιστότοπο, οτιδήποτε υποβάλλετε ή δημοσιεύετε στον ιστότοπο ή/και παρέχετε στη LightInTheBox.com, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων, των ιδεών, της τεχνογνωσίας, των τεχνικών, των ερωτήσεων, των αξιολογήσεων, των σχολίων και των προτάσεων (συλλογικά, "Υποβολές") είναι και θα είναι μη εμπιστευτικές και μη ιδιόκτητες, ενώ υποβάλλοντας ή δημοσιεύοντας συμφωνείτε να αδειοδοτήσετε άρρηκτα την είσοδο και όλα τα δικαιώματα IP που σχετίζονται στο παρόν (εξαιρούνται τα ηθικά δικαιώματα όπως το συγγραφικό δικαίωμα) στη LightInTheBox.com χωρίς χρέωση και η LightInTheBox.com θα φέρει το ατελές, παγκόσμιο, διαρκές, αμετάκλητο και μεταφερόμενο δικαίωμα να χρησιμοποιεί, να αντιγράφει, να διανέμει, να εμφανίζει, να δημοσιεύει, να εκτελεί, να πωλεί, να νοικιάζει, να μεταδίδει, να προσαρμόζει, να δημιουργεί παράγωγα έργα από τέτοιες Υποβολές με οποιοδήποτε μέσο και με οποιαδήποτε μορφή και να μεταφράζει, να τροποποιεί, να αντιστέφει μηχανικά, να αποσυναρμολογεί ή να αποσυμπιέζει τέτοιες Υποβολές. Όλες οι Υποβολές θα πρέπει να γίνονται αυτόματα μοναδική και αποκλειστική ιδιοκτησία της LightInTheBox.com και δεν θα πρέπει να επιστρέφεται σε εσάς και συμφωνείτε να μην δημιουργήσετε οποιαδήποτε διαμάχη σε σχέση με οποιαδήποτε χρήση της εισόδου με την LightInTheBox.com στο μέλλον.

Εγγυάστε ότι οι Υποβολές σας, συνολικά ή μερικώς, είναι ξεκάθαρες και δεν καταπατούν κανένα δικαίωμα IP, διαμάχες ή αξιώσεις τρίτου προσώπου. Η LightInTheBox.com δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε κακή χρήση πνευματικού δικαιώματος ή οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων τρίτων προσώπων από εσάς. Αναλαμβάνετε την υπεράσπιση και την αποζημίωση της LightInTheBox.com ενάντια σε τυχόν απώλειες που οφείλονται στη χρήση των εισόδων για οποιουσδήποτε σκοπούς.

Εκτός από τα δικαιώματα που ισχύουν για οποιαδήποτε Υποβολή, όταν δημοσιεύετε σχόλια ή αξιολογήσεις στον ιστότοπο, επίσης χορηγείτε στη LightInTheBox.com το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το όνομα που υποβάλετε με οποιαδήποτε αξιολόγηση, σχόλιο ή άλλο περιεχόμενο. Εκπροσωπείτε και εγγυάστε ότι κατέχετε ή διαφορετικά ελέγχετε όλα τα δικαιώματα στις αξιολογήσεις, στα σχόλια και σε άλλο Περιεχόμενο που δημοσιεύετε στον παρόν ιστότοπο και ότι η χρήση των αξιολογήσεών σας, των σχολίων ή άλλου Περιεχομένου από τη LightInTheBox.com δεν θα καταπατά ή θα παραβιάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου προσώπου. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε εσφαλμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να προσποιείστε ότι είστε κάποιο άλλο άτομο ή διαφορετικά να παραπλανείτε την LightInTheBox.com ή τρίτα πρόσωπα όσον αφορά την πηγή οποιωνδήποτε Υποβολών ή Περιεχομένου. Η LightInTheBox.com μπορεί, αλλά δεν είναι υποχρεωμένη να αφαιρέσει ή να επεξεργαστεί οποιεσδήποτε Υποβολές (συμπεριλαμβανομένων σχολίων ή αξιολογήσεων) για οποιονδήποτε λόγο.

Πνευματικά δικαιώματα

Όλες οι πληροφορίες και το περιεχόμενο σχετικά με τα είδη στον ιστότοπο της LightInTheBox.com, συμπεριλαμβανομένης μεταξύ άλλων, της τιμής, των λεπτομερειών, των διαστάσεων, του βάρους, των περιγραφών και των προδιαγραφών των ειδών μεταφράζονται από εμάς από τις πληροφορίες που παρέχονται από Πάροχο ή πηγές τρίτων προσώπων και τα είδη ή οι σχετικές πληροφορίες δεν ανήκουν, δεν κατασκευάζονται, ούτε πωλούνται αλλά ούτε και εγκρίνονται από την LightInTheBox.com. Λαμβάνοντας υπόψη τους τεχνικούς περιορισμούς, η LightInTheBox.com δεν εγγυάται ότι οι λεγόμενες πληροφορίες είναι ακριβείς, ολοκληρωμένες, αξιόπιστες, πρόσφατες ή χωρίς σφάλματα.

Κάθε είδος που παρέχεται προς πώληση στον ιστότοπό μας φέρει μια περιγραφή είδους ή/και κάποιον σύνδεσμο αναφοράς. Εσείς θα φέρετε την ευθύνη για την επαλήθευση των πληροφοριών και του περιεχομένου που σχετίζεται με το είδος που επιθυμείτε να αγοράσετε μέσω των πληροφοριών ή/και του συνδέσμου που παρέχεται πριν ολοκληρώσετε οποιαδήποτε παραγγελία. Θεωρείται ότι έχετε πλήρη επίγνωση και ότι έχετε κατανοήσει πλήρως τις λεπτομέρειες του είδους που αγοράζετε μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, καθώς δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν ζητήματα μεταπώλησης που οφείλονται σε παρερμηνεύσεις των σχετικών πληροφοριών και του περιεχομένου στον ιστότοπο.

Χωρίς την προγενέστερη ρητή γραπτή συγκατάθεση της LightInTheBox, η χρήση υπονόμευσης δεδομένων, ρομπότ ή παρόμοιων εργαλείων συγκέντρωσης και εξαγωγής δεδομένων στη LightInTheBox.com, όπως επίσης και η χρήση των εμπορικών σημάτων της LightInTheBox.com ή των σημάτων εξυπηρέτησης σε μετα-ετικέτες απαγορεύεται αυστηρώς. Μπορείτε να δείτε και να χρησιμοποιήσετε το Περιεχόμενο μόνο για προσωπική σας ενημέρωση και για αγορές και παραγγελίες στον ιστότοπο και για κανένα άλλο σκοπό. Αν τύχει να έρθετε σε επαφή με τυχόν περιεχόμενό μας που φιλοξενείται σε ιστότοπο τρίτου προσώπου, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο: litbcs@lightinthebox.com. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας δια τηλεφώνου στο 021-68772231 9:30π.μ.-6:30μ.μ. τοπική ώρα Πεκίνου ή μέσω αλληλογραφίας στην διεύθυνση: 5 όροφος, κτίριο 2, Zhangjiang A-sun High-tech Park, αρ. 399, οδός Shengxia, Νέα Περιοχή Πουντόνγκ, Σαγκάη 201210, Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. Η συλλογή, συγκρότηση και συγκέντρωση όλου του περιεχομένου στον παρόν ιστότοπο (η "Συλλογή") ανήκουν αποκλειστικά στην LightInTheBox.com. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Περιεχόμενο ή Συλλογή της LightInTheBox.com με οποιονδήποτε τρόπο που ανατρέπει ή δυσφημεί τη LightInTheBox.com ή με οποιονδήποτε τρόπο που είναι πιθανό να προκληθεί παρεξήγηση ή παράβαση οποιωνδήποτε ισχύοντων νόμων ή κανονισμών. Όλο το λογισμικό που χρησιμοποιείται στον παρόν Ιστότοπο (το "Λογισμικό") αποτελεί ιδιοκτησία της LightInTheBox.com ή/και των παρόχων του Λογισμικού της. Το Περιεχόμενο, η Συλλογή και το Λογισμικό προστατεύονται από τους κρατικούς, εθνικούς και διεθνείς νόμους πνευματικών δικαιωμάτων. Όλα τα δικαιώματα που δεν χορηγούνται ρητά διατηρούνται από την LightInTheBox.com. Οι καταπατητές θα τιμωρούνται στην πλήρη έκταση του νόμου. 
v
Η LightInTheBox.com αναγνωρίζει και σέβεται όλα τα πνευματικά δικαιώματα και τα εμπορικά σήματα. Για παράδειγμα, οποιαδήποτε χρήση τηλεόρασης, κινούμενης εικόνας, μουσικής, φεστιβάλ κινηματογράφου ή άλλων ονομάτων ή τίτλων που δεν έχουν καμία σχέση με τη LightInTheBox.com και αποτελούν μοναδική ιδιοκτησία πνευματικών δικαιωμάτων ή των κατόχων εμπορικών σημάτων. Τα φορέματα που δημοσιεύονται από τον Πάροχο είναι εμπνευσμένα από στυλ διασημοτήτων και αποτελούν αναδημιουργίες του Παρόχου από είδη που έχουν φορεθεί από τις διασημότητες στις αγαπημένες σας τηλεοπτικές εκπομπές και στο κόκκινο χαλί, ωστόσο δεν είναι εξουσιοδοτημένα, εγκεκριμένα ή συνδεδεμένα με αυτές τις εκπομπές με οποιονδήποτε τρόπο και δεν θεωρούνται παραβάσεις τυχόν καταχωρημένων εμπορικών σημάτων ή πνευματικών δικαιωμάτων της LightInTheBox.com.

Πολιτική παραβίασης διανοητικής ιδιοκτησίας

Είναι η πολιτική της LightInTheBox.com για να ενεργεί κατάλληλα όταν χρειάζεται να υποστηρίζει και να αναγνωρίζει όλους τους σχετικούς Κρατικούς, Ομοσπονδιακούς και Διεθνείς νόμους σε σχέση με το υλικό που θεωρείται ότι καταπατά οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, πνευματικό δικαίωμα, ευρεσιτεχνία και όλους ή οποιονδήποτε άλλο νόμο Διανοητικής Ιδιοκτησίας.

Πώληση μη εξουσιοδοτημένων αγαθών στον ιστότοπο

Αν διατηρείτε δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και πιστεύετε ότι κάποιος Πάροχος στην LightInTheBox.com πωλεί, προσφέρει προς πώληση ή καθιστά διαθέσιμα αγαθά ή/και υπηρεσίες που παραβιάζουν τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας σας, τότε στείλτε μας τις ακόλουθες πληροφορίες στο ακέραιο στο ipip@lightinthebox.com.
Απαιτούμενες πληροφορίες
     1. Μια ηλεκτρονική ή κανονική υπογραφή του ατόμου που εξουσιοδοτείται να ενεργεί εκ μέρους του ιδιοκτήτη ενός αποκλειστικού δικαιώματος που καταπατάται·
     2. Μια περιγραφή της παραβιασμένης εργασίας ή υλικού·
     3. Μια περιγραφή της τοποθεσίας του παραβιασμένου υλικού μέσα στον ιστότοπο (προϊόν/τα URL)·
     4. Επαρκείς πληροφορίες που θα μας επιτρέψουν να επικοινωνήσουμε μαζί σας, όπως τη διεύθυνσή σας, τον αριθμό τηλεφώνου σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας·
     5. Μια δήλωσή σας στην οποία δηλώνετε καλή πίστη ότι η εν λόγω χρήση του υλικού δεν είναι εξουσιοδοτημένη από τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλο ιδιόκτητο δικαίωμα του ιδιοκτήτη, τον εκπρόσωπό του ή τον νόμο·
     6. Αναγνώριση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας τα οποία θεωρείτε ότι καταπατώνται από τον Ιστότοπο (π.χ. "XYZ πνευματικό δικαίωμα", "ABC εμπορικό σήμα, Αρ. Εγγρ. 123456, καταχωρθηκε 1/1/04",κτλ.)· και
     7. Μια δήλωσή σας στην οποία δηλώνετε ότι οι ως άνω πληροφορίες και η ειδοποίηση είναι ακριβείς και υπόκεινται στην ποινή του ψευδορκισμού, ότι είστε ιδιοκτήτης του πνευματικού δικαιώματος ή ότι είστε εξουσιοδοτημένοι να ενεργείτε εκ μέρους του ιδιοκτήτη του οποίου καταπατάται το αποκλειστικό δικαίωμα.

Παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων στον ιστότοπο

Αν πιστεύετε ότι η ιδιοκτησιακή εργασία σας έχει αντιγραφεί με κάποιο τρόπο που θεωρείται παραβίαση πνευματικού δικαιώματος, παρακαλούμε προωθήστε τις ακόλουθες πληροφορίες στον Εκπρόσωπο Πνευματικών Δικαιωμάτων της LightInTheBox.com ο οποίος αναφέρεται παρακάτω και ονομάζεται δυνάμει της Πράξης περί Πνευματικών Δικαιωμάτων Ψηφιακής Χιλιετίας, 17 U.S.C. § 512(γ)(2):
     1. Το Πλήρες Νόμιμο Ονοματεπώνυμο και την φυσική υπογραφή του ατόμου που εξουσιοδοτείται να ενεργεί εκ μέρους του ιδιοκτήτη του πνευματικού δικαιώματος·
     2. Μια περιγραφή της εργασίας που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και θεωρείτε ότι έχει παραβιαστεί;
     3. Μια περιγραφή της τοποθεσίας του υλικού που θεωρείτε ότι έχει παραβιαστεί μέσα στον Ιστότοπο·
     4. Την ταχυδρομική διεύθυνσή σας, τον αριθμό τηλεφώνου και την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας·
     5. Μια δήλωσή σας στην οποία δηλώνετε καλή πίστη ότι η εν λόγω χρήση δεν είναι εξουσιοδοτημένη από τον ιδιοκτήτη του πνευματικού δικαιώματος, τον εκπρόσωπό του ή τον νόμο· και
     6. Μια δήλωσή σας η οποία υπόκεινται στην ποινή του ψευδορκισμού, ότι οι ως άνω πληροφορίες στην ειδοποίησή σας είναι ακριβείς και ότι είστε ιδιοκτήτης του πνευματικού δικαιώματος ή ότι είστε εξουσιοδοτημένοι να ενεργείτε εκ μέρους του ιδιοκτήτη του πνευματικού δικαιώματος.
Εκπρόσωπος Πνευματικών Δικαιωμάτων:
     Ονοματεπώνυμο διορισμένου εκπροσώπου: Garcia Gao (Γκαρσία Γκάο), Νομικός Διευθυντής
     Ταχυδρομική διεύθυνση:Room F3-325, Tower A, Win Center,Building 6,Yard 33,Baiziwan Road,Chaoyang District Beijing,  China,
     Ταχυδρομικός Κώδικα: 100020 
     Αριθμός τηλεφώνου: 0086-010-63702660
     E-mail: ipip@lightinthebox.com

Λήξη και αποτέλεσμα της λήξης

Εκτός από οποιαδήποτε άλλα νομικά ή ένδικα μέσα, η LightInTheBox.com μπορεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς εσάς, να τερματίσει άμεσα τη Συμφωνία ή να ανακαλέσει οποιοδήποτε ή όλα τα δικαιώματα που σας έχουν χορηγηθεί υπό αυτή τη Συμφωνία. Με οποιονδήποτε τερματισμό της παρούσας Συμφωνίας, θα πρέπει να διακόψετε απευθείας κάθε πρόσβαση και χρήση του ιστότοπου και η LightInTheBox.com εκτός από οποιοδήποτε άλλο νομικό ή ένδικο μέσο θα ανακαλέσει άμεσα κάθε κωδικό/κωδικούς πρόσβασης και αναγνωριστικό αριθμό λογαριασμού που χορηγήθηκε σε εσάς και θα αρνείται την πρόσβασή σας και χρήση του παρόντος Ιστότοπου, ολικώς ή μερικώς. Οποιοσδήποτε τερματισμός της παρούσας Συμφωνίας δεν θα επηρεάσει τα αντίστοιχα δικαιώματα και υποχρεώσεις (συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων, των υποχρεώσεων πληρωμής) των προσώπων που προέκυψαν πριν την ημερομηνία τερματισμού.

Αποποίηση ευθυνών και περιορισμός υποχρεώσεων

ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΟ ΙΔΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΡΟΪΟΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ, Ο ΠΑΡΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ, ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΑΥΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ LightInTheBox.com ΣΕ ΒΑΣΗ “ΩΣ ΕΧΟΥΝ” . Η LightInTheBox.com ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ή ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΑΜΕΣΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ Ή ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΤΑ ΥΛΙΚΑ Ή ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΕΔΩ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΝΟΜΟΥ, Η LightInTheBox.com ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΑΜΕΣΕΣ Ή ΕΜΜΕΣΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗ, ΤΙΤΛΟΥ, ΣΙΩΠΗΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Ο ΠΑΡΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ, ΛΑΘΗ Ή ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΛΑΘΗ. Η LightInTheBox.com ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΠΑΦΟ Ή ΑΛΑΝΘΑΣΤΟ. ΣΤΗΝ ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΤΑΣΗ ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΥ, Η LightInTheBox.com ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΖΗΜΙΕΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΕΜΜΕΣΩΝ, ΤΥΧΑΙΩΝ, ΠΟΙΝΙΚΩΝ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ Η ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΝΟΜΟ, Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ, LightInTheBox.COM ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΖΗΜΙΕΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΣΤΗ LightInTheBox.com ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΑΜΕΣΩΣ ΠΡΙΝ ΝΑ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ Η ΠΡΑΞΗ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ LightInTheBox.COM.

Αποδοχή παραγγελίας

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι ενδέχεται να υπάρξουν ορισμένες παραγγελίες που ο Πάροχος ή η Lightinthebox.com να μην είναι σε θέση να αποδεχτούν και θα πρέπει να ακυρωθούν. Ο Πάροχος και η Lightinthebox.com διατηρούν το δικαίωμα, κατά αποκλειστική διακριτική ευχέρεια, να αρνηθούν ή να ακυρώσουν οποιαδήποτε παραγγελία για οποιονδήποτε λόγο. Μερικές περιπτώσεις που ενδέχεται να προκύψουν στην παραγγελία σας, όπως το να ακυρωθεί, περιλαμβάνουν περιορισμούς στις ποσότητες που είναι διαθέσιμες για αγορά, ανακρίβειες ή λάθη στο προϊόν ή στις πληροφορίες τιμολόγησης ή σε προβλήματα που αναγνωρίζονται από το τμήμα αποφυγής πιστώσεων ή απάτης. Ενδέχεται επίσης να σας ζητήσουμε επιπρόσθετες επικυρώσεις ή πληροφορίες πριν αποδεχτούμε οποιαδήποτε παραγγελία. Η LightInTheBox.com θα επικοινωνήσει μαζί σας αν όλη ή μέρος της παραγγελίας σας έχει ακυρωθεί ή αν απαιτούνται επιπρόσθετες πληροφορίες για την αποδοχή της παραγγελίας σας.

Μεταφορά τίτλου

Ο τίτλος στα προϊόντα της παραγγελίας σας θα μεταφερθεί σε εσάς όταν τα προϊόντα φύγουν από την αποθήκη του Παρόχου ή της LIGHT IN THE BOX LIMITED και μεταφέρονται στον μεταφορέα για αποστολή σε μια διεύθυνση που έχετε ορίσει εσείς στην παραγγελία. Όλες οι υποχρεώσεις και οι κίνδυνοι που διέπουν τα προϊόντα θα μεταφερθούν σε εσάς μετά την παράδοση των προϊόντων στον μεταφορέα. Κάνοντας μια παραγγελία στον παρόν ιστότοπο, εξουσιοδοτείτε τον Πάροχο και την LIGHT IN THE BOX LIMITED να δεσμεύσει τις υπηρεσίες αποστολής τρίτων προσώπων εκ μέρους σας.

Πληρωμές ΕΕ

Αν κατοικείτε σε χώρα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτοί οι όροι αποτελούν συμφωνία μεταξύ εσάς και της LIGHTINTHEBOX (UK) LIMITED,που βρίσκεται στη διεύθυνση αρ. 85, οδός Tottenham Court Rd, Fitzrovia, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο, W1T 4TQ με αριθμό καταχώρισης 6915037) ή του Παρόχου. Με την παρούσα συμφωνία, τα αγαθά ή/και οι υπηρεσίες θα μεταφερθούν μέσω της LIGHTINTHEBOX (UK) LIMITED ή της LIGHT IN THE BOX LIMITED ως εκπρόσωπος της LIGHT IN THE BOX LIMITED ή του Παρόχου, ανάλογα με τον τύπο της μεθόδου πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε για την αγορά των αγαθών ή/και των υπηρεσιών. Αν κατοικείτε σε άλλη χώρα, τότε αυτοί οι όροι αποτελούν συμφωνία μεταξύ εσάς και της LIGHT IN THE BOX LIMITED ή του Παρόχου και τα αγαθά ή/και οι υπηρεσίες θα μεταφέρονται από την LIGHT IN THE BOX LIMITED ή τον Πάροχο.

Τυπογραφικά λάθη

Ενώ η Lightinthebox.com αγωνίζεται να παράσχει ακριβείς πληροφορίες προϊόντων και τιμολόγησης, ενδέχεται να προκύψουν λάθη τιμολόγησης ή τυπογραφικά λάθη. Η Lightinthebox.com ή ο Πάροχος δεν μπορεί να επιβεβαιώσει την τιμή ενός προϊόντος παρά μόνο εφόσον το παραγγείλετε. Σε περίπτωση που ένα προϊόν εμφαίνεται με λάθος τιμή ή εσφαλμένες πληροφορίες λόγω σφάλματος στην τιμή ή στις πληροφορίες προϊόντος, τότε η Lightinthebox.com και ο Πάροχος θα έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν ή να ακυρώσουν οποιαδήποτε παραγγελία που πραγματοποιείται για αυτό το προϊόν.Σε περίπτωση που κάποιο είδος φέρει εσφαλμένη τιμή, η Lightinthebox.com ή ο Πάροχος, μπορεί είτε να επικοινωνήσει μαζί σας για οδηγίες είτε να ακυρώσει την παραγγελία σας και να σας ειδοποιήσει για αυτή την ακύρωση.

Τιμολόγηση σε διαφορετικές νομισματικές μονάδες

Η τιμολόγηση των προϊόντων που πωλούνται στη LightInTheBox.com βασίζεται σε αριθμούς που υπολογίζονται σε Δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών (US$). Οι τιμές που εμφανίζονται σε άλλες νομισματικές μονάδες μετατρέπονται από Δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών σύμφωνα με τις περισσότερες ενημερωμένες συναλλαγματικές ισοτιμίες. Λόγω των κυμαινόμενων τιμών των νομισματικών μονάδων, οι τιμές που εμφανίζονται σε ονομαστικές αξίες νομισματικής μονάδας εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών στον Ιστότοπο, πέρα από την ατομική σελίδα προϊόντος, ενδέχεται να μην είναι η πλέον πρόσφατη. Οι περιοχές του Ιστότοπου όπου ονομαστικές αξίες νομισματικής μονάδας εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών ενδέχεται να μην είναι ακριβείς, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων, προωθητικών διαφημίσεων, προωθητικών σελίδων και πληροφοριών στις σελίδες κατηγοριών προϊόντων. Η τιμή που εμφανίζεται σε μια ατομική σελίδα προϊόντος, ανεξάρτητα από την ονομαστική αξία νομισματικής μονάδας, είναι η τρέχουσα τιμή που είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε στη LightInTheBox.com, εξαιρουμένης της αποστολής.

Διαιτησία

Σε περίπτωση που τα μέρη δεν μπορέσουν να διευθετήσουν τη διαφορά εντός 30 ημερών από την εμφάνιση της εν λόγω διαφωνίας, συμφωνούν να υποβάλλουν την εν λόγω διαφωνία στο Διεθνές Κέντρο Διαιτησίας της Χονγκ Κονγκς, για διαιτησία η οποία θα πρέπει να διεξαχθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες που ισχύουν κατά την περίοδο υποβολής της αίτησης για την εν λόγω διαιτησία. Τα διαιτητικά βραβεία είναι τελικά και δεσμευτικά και για τα δύο μέρη.

Σύνδεσμοι

Ο παρών ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους σε άλλους ιστότοπους στο διαδίκτυο που ανήκουν και λειτουργούν από τρίτα πρόσωπα. Αναγνωρίζετε ότι η LightInTheBox.com δεν είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία ή το περιεχόμενο που βρίσκεται ή μέσω οποιουδήποτε τέτοιου ιστότοπου.

Διορθωτικά μέτρα

Συμφωνείτε ότι το διορθωτικό μέτρο της Lightinthebox.com για οποιαδήποτε πραγματική ή απειλητική παραβίαση της παρούσας Συμφωνίας θα είναι ανεπαρκής και η Lightinthebox.com θα έχει το δικαίωμα για συγκεκριμένες επιδόσεις ή μέτρα αναστολής ή και για τα δυο, εκτός από τυχόν ζημιές που η Lightinthebox.com θα έχει το νόμιμο δικαίωμα να ανακτήσει, μαζί με λογικά έξοδα οποιασδήποτε μορφής επίλυσης διαμάχης, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμούς, των δικηγορικών τελών.

Κανένα δικαίωμα ή διορθωτικό μέτρο της LightInTheBox.com δεν θα είναι αποκλειστικό, είτε βάσει νόμου ή ιδίων κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμούς, ζημιών ανασταλτατικής απαλλαγής, δικηγορικών τελών και εξόδων.

Δεν υπάρχει παρέκκλιση από την Lightinthebox.com των δικαιωμάτων της ή των διορθωτικών μέτρων της υπό αυτούς τους όρους και προϋπουθέσεις θα υποδηλώνει οποιαδήποτε υποχρέωση για τη χορήγηση οποιασδήποτε παρόμοιας, μελλοντικής ή άλλης παρέκκλισης.

Ανωτέρας βίας

Η Lightinthebox.com δεν θα φέρει καμία ευθύνη απέναντί σας ή δεν θα θεωρείται ότι παραβιάζει την συμφωνία για λόγους οποιασδήποτε καθυστέρησης στην διεξαγωγή ή για την τυχόν αποτυχία διεξαγωγής, για οποιεσδήποτε υποχρεώσεις σχετικά με τα είδη, τις υπηρεσίες ή/και τον Ιστότοπο αν η καθυστέρηση ή η αποτυχία οφείλονταν σε οποιαδήποτε αιτία πέραν του δικαιολογημένου ελέγχου μας, συμπεριλαμβανομένης μεταξύ άλλων:

α. πυρκαγιάς, πράξη του Θεού, καταιγίδας, έκρηξης, σεισμού, πλημμύρας, θύελλας, ατυχήματος ή άλλης φυσικής καταστροφής·
β. πολέμου ή απειλής πολέμου, δολιοφθοράς, εξέγερσης, αστικών διαταραχών ή επίταξης·
γ. πράξεων, περιορισμών, κανονισμών, εταιρικών κανονισμών, απαγορεύσεων ή μέτρων οποιουδήποτε είδους στο πλαίσιο κάθε κυβερνητικής, κοινοβουλευτικής ή τοπικής αρχής·
δ. κανονισμών εισαγωγών ή εξαγωγών ή εμπάργκο·
ε. απεργιών, απεργιών εργοδοτών ή άλλων βιομηχανικών ενεργειών ή εμπορικών διαμαχών·
στ. δυσκολιών γύρω από την απόκτηση πρώτων υλών, εργασίας, καυσίμων, μερών ή μηχανημάτων που τα διαχειριζόμαστε εμείς ή πάροχοι· ή
ζ. τηλεπικοινωνίας, μεταφοράς, παροχής ενέργειας ή διαταραχών συστήματος ή βλαβών ή ζημιών στο μηχάνημα που οφείλονται στην αδυναμία χρήσης οποιωνδήποτε από τα παραπάνω.

Η παρούσα συμφωνία διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (ΛΔΚ), ανεξάρτητα από τις διατάξεις περί σύγκρουσης νόμων.
ATest