כל חוות הדעת של alain.dessus
 • alain.dessus
 • מאשר קונה
 • 24 / 10 / 2015
לא יקר בכלל ועובד בצורה מושלמת. אני ממליץpas cher du tout et fonctionne parfaitement. je recommande
תורגם משפה צרפתית לצפייה במקור ראה תרגום
 • תודה על שיתוף הפעולה הנדיב שלך, אנו שמחים לשמוע את שביעות הרצון של המוצרים והשירותים שלנו. אנו מקווים להמשיך לשרת אותך אפילו טוב יותר עבור הרכישה הבאה שלך!Merci pour votre aimable coopération, nous sommes contents d'apprendre votre satisfaction de nos produits et services. Nous espérons continuer à vous servir encore mieux pour votre prochain achat!
  לפי Dale 25 / 10 / 2015

  תורגם משפה צרפתית לצפייה במקור ראה תרגום

 • אנא הזן את תשובתך.

 • alain.dessus
 • מאשר קונה
 • 24 / 10 / 2015
bien reçu correspond a mon attente et bien moins cher.
 • Merci pour votre aimable coopération, nous sommes contents d'apprendre votre satisfaction de nos produits et services. Nous espérons continuer à vous servir encore mieux pour votre prochain achat!
  לפי Dale 25 / 10 / 2015
 • אנא הזן את תשובתך.

 • alain.dessus
 • מאשר קונה
 • 21 / 8 / 2015
המצלמה שימושית מאוד טכנית עשה היטב הוא מוצר טוב.caméra bien utile et techniquement bien faite cest un bon produit.
תורגם משפה צרפתית לצפייה במקור ראה תרגום
 • תודה על שיתוף הפעולה הנדיב שלך, אנו שמחים לשמוע את שביעות הרצון של המוצרים והשירותים שלנו. אנו מקווים להמשיך לשרת אותך אפילו טוב יותר עבור הרכישה הבאה שלך!Merci pour votre aimable coopération, nous sommes contents d'apprendre votre satisfaction de nos produits et services. Nous espérons continuer à vous servir encore mieux pour votre prochain achat!
  לפי Dale 22 / 8 / 2015

  תורגם משפה צרפתית לצפייה במקור ראה תרגום

 • אנא הזן את תשובתך.

 • alain.dessus
 • מאשר קונה
 • 21 / 8 / 2015
נקנה לבן משפחה אחר, נראה שהוא נהנה מהמוצרacheté pour un autre membre de ma famille, il a lair dapprécier le produit
תורגם משפה צרפתית לצפייה במקור ראה תרגום
 • שביעות הרצון שלך היא המטרה שלנו, אנא בקר אותנו שוב, אנחנו נשארים לשירותך בכל עת!Votre satisfaction est notre objectif, veuillez nous visiter encore, nous restons à votre service à tout moment !
  לפי Dale 22 / 8 / 2015

  תורגם משפה צרפתית לצפייה במקור ראה תרגום

 • אנא הזן את תשובתך.

 • alain.dessus
 • מאשר קונה
 • 21 / 8 / 2015
bon produit et très bon prix reçu dans les temps;
 • Merci pour votre aimable coopération, nous sommes contents d'apprendre votre satisfaction de nos produits et services. Nous espérons continuer à vous servir encore mieux pour votre prochain achat!
  לפי Dale 22 / 8 / 2015
 • אנא הזן את תשובתך.

 • alain.dessus
 • מאשר קונה
 • 21 / 8 / 2015
עובד טוב, מוצר זול אבל מי עושה את העבודה שלו.fonctionne bien, produit pas cher mais qui fait son travail.
תורגם משפה צרפתית לצפייה במקור ראה תרגום
 • תודה על שיתוף הפעולה הנדיב שלך, אנו שמחים לשמוע את שביעות הרצון של המוצרים והשירותים שלנו. אנו מקווים להמשיך לשרת אותך אפילו טוב יותר עבור הרכישה הבאה שלך!Merci pour votre aimable coopération, nous sommes contents d'apprendre votre satisfaction de nos produits et services. Nous espérons continuer à vous servir encore mieux pour votre prochain achat!
  לפי Dale 22 / 8 / 2015

  תורגם משפה צרפתית לצפייה במקור ראה תרגום

 • אנא הזן את תשובתך.

 • alain.dessus
 • מאשר קונה
 • 21 / 8 / 2015
הכל בסדר מוצר טוב ומסירה בזמןtout est ok bon produit et livraison dans les délais
תורגם משפה צרפתית לצפייה במקור ראה תרגום
 • תודה על שיתוף הפעולה הנדיב שלך, אנו שמחים לשמוע את שביעות הרצון של המוצרים והשירותים שלנו. אנו מקווים להמשיך לשרת אותך אפילו טוב יותר עבור הרכישה הבאה שלך!Merci pour votre aimable coopération, nous sommes contents d'apprendre votre satisfaction de nos produits et services. Nous espérons continuer à vous servir encore mieux pour votre prochain achat!
  לפי Dale 22 / 8 / 2015

  תורגם משפה צרפתית לצפייה במקור ראה תרגום

 • אנא הזן את תשובתך.

 • alain.dessus
 • מאשר קונה
 • 23 / 2 / 2012
commandé samedi 18 fevrier , reçu mercredi 22 fevrier, les frais de douane à payer au transporteur (49€) et que du bonheur! appareil répondant largement à mes attentes, la double sim est une super idée, je nai plus quun téléphone au lieu de deux.
tout fonctionne à merveille, le gps indépendant avec google map, une foule de fonctions que lon peut télécharger sur le market, lappareil photo en 3.2mo est suffisant pour moi,aprés tout, il sagit dun téléphone!
la batterie se décharge assez vite, mais il suffit de ne pas tout brancher en même temps.
un écran de 43, cest géant! de plus il na rien à envier aux HTC et consort, si c enest lappareil photo.
profitez en, pour 200€ (avec frais de douane), cest donné!!
 • שלום אנו מצטערים על דמי המכס. ניתן למצוא את המידע על מס יבוא בקישור הבא באתר האינטרנט שלנו: http://help.lightinthebox.com/en/index.php?pg=kb.page&chapter=1032&id=1207 אין תשלום נוסף או עמלות נוספות יתווספו להזמנה שלך במהלך התשלום, אתה רק צריך לשלם את הסכום הכולל של מוצרים עם דמי משלוח. אין באפשרותנו להוסיף את המס למחיר המוצר בתהליך ההזמנה, שכן סכום המס משתנה בהתאם למדיניות של כל מדינה. בנוסף, הביקוש למס המכס הוא מקרה מיוחד ומדי פעם שאיננו יכולים לחזות. קבל את התנצלויותינו ותודה לך על ההבנה. בלבביותBonjour
  Nous sommes désolés pour la taxe douane. Vous pouvez trouver les informations concernant la taxe d’importation dans le lien suivant sur notre site :

  http://help.lightinthebox.com/fr/index.php?pg=kb.page&chapter=1032&id=1207

  Aucune surtaxe ni frais supplémentaire ne s’ajoutera à votre commande lors du paiement, vous n’avez qu’à régler le montant total de produits avec les frais de livraison. Nous ne pouvons pas ajouter la taxe au prix du produit lors de procéssus de commande, car la somme de taxe varie selon la politique de chaque pays. En outre, la demande de la taxe de douane est un cas particulier et occasionnel que nous ne pouvons pas prévoir. Veuillez accepter toute nos excuses et merci de votre compréhension.
  Cordialement
  לפי zhaoran 23 / 2 / 2012

  תורגם משפה צרפתית לצפייה במקור ראה תרגום

 • L'autonomie est de combient d'heure?
  Avec une livraison dans les dom la taxe serait de combien?
  לפי keyzou-97.one 28 / 2 / 2012
 • אנא הזן את תשובתך.

ATest