English Français Español Deutsch Italiano Português 日本語 Русский Nederlands العربية Norsk Dansk Svenska 한국어 Suomi עברית Türkçe Polski Čeština Ελληνικά Hrvatski Română Magyar

Flash Sale
Mobile Apps

LightInTheBox.com ships worldwide to nearly every country across the globe.

Choose Currency: $ USD

Average Rating: 5 (182 Reviews)
Write a Review
 • Oct 29, 2012

Dress of excellent quality. Carefully packaged product. Everything perfect. Vestido de excelente qualidade. Produto cuidadosamente embalado. Tudo perfeito.

Reply(11) Translated from Portuguese Show Original See Translation
Was this review helpful? (7) (0)
Share to facebook

After login, you can reply this review.

 • Sep 26, 2011

Hello,
Can you please let me know the shade of ivory for this dress from the pictures attached.
The first picture looks like ivorywhite while the second picture (shoe) has cream tint to the ivory. Could you let me know which is this dress?
Thanks
Joanna
Hello,
Can you please let me know the shade of ivory for this dress from the pictures attached.
The first picture looks like ivorywhite while the second picture (shoe) has cream tint to the ivory. Could you let me know which is this dress?
Thanks
Joanna

Was this review helpful? (2) (1)
Share to facebook

After login, you can reply this review.

 • Sep 11, 2011

Hi,
How to buy this gown?and its still available for size 10...
Thank you
Grace
Hi,
How to buy this gown?and its still available for size 10...
Thank you
Grace

Was this review helpful? (1) (0)
Share to facebook

After login, you can reply this review.

 • Mar 21, 2015

happy with my dress only when unpacking several stitches were loose I have received the dress a week earlier than planned now hope for good weather on our wedding day I will definitely shine on that day blij met mijn jurk alleen bij het uitpakken bleken er verschillende stiksels los te zitten
ik heb de jurk een week eerder dan gepland mogen ontvangen
nu nog hopen op mooi weer op onze huwelijksdag ik ga zeker stralen op die dag

Reply Translated from Dutch Show Original See Translation
Was this review helpful? (0) (0)
Share to facebook

After login, you can reply this review.

 • Jan 17, 2014

It is the most beautiful day of my life thanks also to YOU ​​... !!! The dress is beautiful. I could not afford a suit of thousands of euros and so I entrusted you, I sent you my measures to customize it and waited when I ordered it I was a bit afraid of timing, cost, customs etc etc ... when then came in a mini box panic has pervaded me, but when it was not open it was PERFECT !!! I almost did not cry ..... Superb cloth, hand-sewn lace just as beautiful as the cover, the blinding white in the sunlight and above all I was wearing a brush. I also bought a skeleton for fear that fell too straight and long with the one it has is a wonder. Not too much .... I spent 1 month trying it every week not to lose or take even a pound and it was like a second skin .... I just got off it when I did it iron out 5 days before marriage (normal procedure as it traveled in a box and the satin had some bend). After ironing you can see it in the photos ... !!! Incredible !!! The only problem (mine) is that 3 days before the wedding I closed my stomach and not eating I missed a few pounds, so the body from the breast if I moved too little I felt it fall but nothing that .... maybe it was also my impression ... in the 3000 photos you never noticed :) I attach the photos to make the idea, unfortunately a photo can never be like to touch and wear the product .... If I went back I would go shopping with eyes closed. I thank you for everything and for sure I will advise you to friends and acquaintances !!! E Stato il più bel giorno della mia vita grazie anche a VOI...!!!
Labito è bellissimo.
Non mi potevo permettere un abito da migliaia di euro e quindi mi sono affidata a voi, vi ho mandato le mie misure per averlo personalizzato ed ho aspettato, quando lho ordinato avevo un pò paura delle tempistiche, dei costi, della dogana ecc ecc...
quando poi è arrivato in una mini scatola il panico mi ha pervaso, invece non appena aperto era PERFETTO!!! Per poco non piangevo.....
La stoffa superba, i pizzi cuciti a mano semplicemente stupendi come il coprispalle, il bianco accecante alla luce del sole e sopratutto mi calzava a pennello.
Ho acquistato anche una sottogonna per paura cadesse troppo dritto e lungo invece con quella che ha di suo è una meraviglia. Ne troppo ne poco....
Ho passato 1 mese a provarlo ogni settimana per non perdere o prendere nemmeno un kg e mi stava come una seconda pelle....me ne sono allontanata solo quando lho fatto stirare 5 giorni prima del matrimonio (procedura normale in quanto ha viaggiato in una scatola e il raso aveva qualche piega).
Dopo la stiratura lo potete vedere nelle foto...!!! Incredibile!!!
Lunico problema (mio) è che 3 giorni prima del matrimonio mi si è chiuso un pò lo stomaco e non mangiando ho perso qualche chilo, per cui il corpetto dal seno se mi muovevo troppo un pochino me lo sentivo cadere ma nulla di che....forse era anche una mia impressione...nelle 3000 foto non si è mai notato :)
Vi allego delle foto per rendere lidea, purtroppo una foto non può mai essere come toccare e indossare il prodotto....
Se tornassi indietro rifarei lacquisto ad occhi chiusi.
Vi ringrazio di tutto e di sicuro vi consiglierò ad amiche e conoscenti!!!

Reply Translated from Italian Show Original See Translation
Was this review helpful? (2) (0)
Share to facebook

After login, you can reply this review.

 • Jan 20, 2013

hello how are you I want to know where the country is the brides dress if it is made here in Ecuador or where to proceed to make a purchase of the dress if it is made here in Ecuador or if it is from another country to make the corresponding order and the shipment Beforehand I am grateful for the attention given and I await your prompt response hola como estan quiero saber de donde que pais es el vestido de novias si es confeccionado aqui en ecuador o en donde para proceder a realizar una compra del vestido si es hecho de aca en ecuador o si es de otro pais como para hacer el pedido correspondiente y el envio
De ante mano quedo agradecido por la atencion prestada y espero su pronta respuesta

Reply(2) Translated from Spanish Show Original See Translation
Was this review helpful? (0) (0)
Share to facebook

After login, you can reply this review.

 • Jan 08, 2013

I have received the dress and he is really beautiful better than in the picture he is also still poured my compliments. I also ordered my hair accessory here just as beautiful my wedding bouquet I have here also my day can not go wrong. ps. just a pity that there is an invoice for customs costs. ik heb de jurk ontvangen en hij is echt heel mooi mooier dan op de foto
hij zit ook nog als gegoten mijn complimtenten .
ik heb ook mijn haaraccessoire hier besteld net zo mooi mijn bruidsboeket heb ik ook hier vandaan mijn dag kan traks niet meer stuk.


ps. alleen jammer dat er een rekening voor de douane kosten na komen .

Reply Translated from Dutch Show Original See Translation
Was this review helpful? (0) (0)
Share to facebook

After login, you can reply this review.

 • Dec 22, 2011

The product is very good . arrived fast. O produto é muito bom . chegou rapido.

Reply(2) Translated from Portuguese Show Original See Translation
Was this review helpful? (6) (0)
Share to facebook

After login, you can reply this review.

 • by  adjane almeida
 • Oct 13, 2011

Hello I wanted to get married more like talking to you? Is there a phone that I can contact? Kisses hola queria me casar mas como hablar con vosotros?existe algun telefono que pueda contactar?
besos

Reply Translated from Spanish Show Original See Translation
Edit Was this review helpful? (1) (1)
Share to facebook

After login, you can reply this review.

 • by  Eleonora
 • Sep 27, 2011

I put more photos for future clients .... Specifying that I to make the most voluminous dress I used the skirt .... A kiss at all and happy buying on lightinthebox !!!! VI metto altre foto per le future clienti....Precisando che io per rendere labito più voluminoso ho utilizzato il sottogonna.... Un bacio a tutte e felice acquisto su lightinthebox!!!!

Reply(2) Translated from Italian Show Original See Translation
Edit Was this review helpful? (12) (0)
Share to facebook

After login, you can reply this review.

CTest