banner

    Felhasználási feltételek


Üdvözöljük a Light In The Box Limited weboldalán. A határokon átívelő webáruház, a LightInTheBox.com oldalon elérhető szolgáltatások a jelen szerződésben foglalt értesítések és feltételek (a továbbiakban: a “Szerződés”) alapján vehetők igény. Továbbá, amikor ön a LightInTheBox.com bármely szolgáltatását (pl. a vásárlók véleményezését) igénybe veszi, érvénybe lépnek a szerződésben leírt szabályok, útmutatók, vezérelvek beleértve, de nem kizárólag az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak, melyek a webáruház szolgáltatásaira érvényesek és jelen szerződés tárgyát képezik. A LightInTheBox.com üzemeltetője fenntartja a jogot a jelen általános szerződési feltételek egyoldalú módosítására.

Amennyiben a vásárló (Ön) a weboldalt böngészi vagy más formában használja, azzal elfogadja szerződési feltételeket. A honlap használata előtt, kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi szerződési feltételeket.

A webhely használata:

Kijelenti és garantálja, hogy Ön legalább 18 éves vagy szülő/gyám felügyelete alatt látogatja a honlapot. A jelen szerződésbe foglalt feltételek alapján a LightInTheBox.com egy korlátozott, visszavonható, át nem ruházható és nem exkluzív jogot ad a honlap használatára azáltal, hogy megjeleníti böngészőjében. A böngészőjében megjelenített oldal csak saját célra használható és nem használható kereskedelmi tevékenységre, vagy egy harmadik személy megbízásából, ha arra a LightInTheBox.com kifejezetten nem adta engedélyét. A jelen szerződés megszegése az előbbi bekezdésben foglalt használati jog azonalli megvonásával jár, melyről nem kap külön értesítést.

A LightInTheBox kifejezett írásbeli engedélye nélkül a honlap egészben vagy részben nem újrahasználható, terjeszthető, megjeleníthető, eladható, bérelhető, átruházható, és annak tartalma nem fordítható, módosítható, belőlük származékos műveket létrehozható, visszatervezhető, szétszerelhető vagy más módon kihasználható. A LightInTheBox kifejezett előzetes engedélye nélkül a honlapon található információ nem használható kereskedelmi célra, vagy bármely egyéb üzlet érdekében. A Lightinthebox.com fenntartja a jogot arra, hogy a szolgáltatás nyújtását visszautasítja, a fiókot megszüntesse és/vagy rendelést töröljön a saját belátása szerint, beleértve, de nem korlátozva azokra az esetekre, melyekkor úgy véli, hogy a vásárló viselkedése a jelen jogszabályok bármelyikét sérti vagy a LightInTheBox érdekeibe ütközik.

Nem tölthet fel, terjeszthet vagy más módon publikálhat a honlapra információkat és egyéb tartalmat, ha az a) szerzői jogot, szabadalmat, védjegyet, szolgáltatási védjegyet, üzleti titkot vagy egyéb tulajdonjogot sért; b) becsületsértő, fenyegető, rágalmazó, obszcén, illetlen, pornográf, illetve bármilyen polgárjogi vagy büntetőjogi felelősséget vonhat maga után az Amerikai Egyesült Államok vagy a nemzetközi jog alapján; c) bármilyen szoftverhibát, vírust, férget, csapdát, trójai vírust vagy egyéb káros kódot tartalmaz. A Lightinthebox.com áruház egy fiókot és jelszót rendel a felhasználóhoz, amivel hozzáférhet a honlap egyes részeihez. Minden alkalommal, amikor egy jelszót vagy azonosítót használ, akkor engedélyt kap a honlap használatára a jelen szerződésbe foglalt feltételek szerint. A LightInTheBox nem köteles megvizsgálni az Ön bejelentkezésének jogosultságát vagy forrását vagy a honlap használatát.  

A honlaphoz való hozzáférés minden esetben kizárólag az ön felelőssége, még akkor is ha valaki az Ön jóváhagyásával vagy anélkül használja az önhöz rendelt jelszót és azonosítót, beleértve korlátozás nélkül az összes kommunikációt és a webáruház szolgáltatásainak használatából eredő kötelezettségeket (beleértve korlátozás nélkül a pénzügyi felelősséget). Az önhöz rendelt jelszó és azonosító biztonságáért és titokban tartásáért kizárólag ön felelős. Ha jelszavát jogosulatlanul használták, vagy ha a honlap biztonságát bármilyen sértés éri vagy fenyegeti kötelessége azonnal értesíteni a LightInTheBox.com honlapot.A weboldal a Light In The Box Limited (“LightInTheBox.com”) [Ikt. szám: 1141168] HongKong SAR törvényeknek megfelelően regisztrált cég, székhely: Room 705-706, 7/F., China Insurance Group Building, No. 141 Des Voeux Road Central, Hong Kong, tulajdonát képezi.

Értékelések és vélemények

Amennyiben a jelen szerződés vagy a honlap másként nem rendelkezik, minden tartalom, melyet Ön a beküld vagy a LightInTheBox.com oldalon közzétesz, ideértve korlátozás nélkül ötletek, know-how, technikák, kérdések, vélemények, kommentárok és javaslatok (a továbbiakban: a “Hozzászólások”) nem bizalmas adatként és nem tulajdonjogként kezelendőek; a hozzászólások beküldésével vagy közzétételével visszavonhatatlanul beleegyezik, hogy az ahhoz tartozó szellemi tulajdonjogokat térítésmentesen átruházza a LightInTheBox.com-ra. Ez alól kivételt képeznek az erkölcsi jogok (mint például a szerzői jog). A LightInTheBox jogdíjmentesen, világszinten, örökre, visszavonhatatlanul rendelkezik azzal az átruházható joggal, hogy használja, másolja, terjessze, megjeleníthesse, publikálja, lejátszhassa, eladja, bérbe adja, továbbítsa, adaptálja bármilyen módon vagy formában, és fordítsa, módosítsa, szétszedje, visszatervezhesse vagy összerakja a hozzászólást. Minden hozzászólás automatikusan a LightInTheBox kizárólagos tulajdonává válik, és az nem kerül vissza Önhöz. Ön jováhagyja ezt és beleegyezeik abba, hogy semmilyen eljárást vagy vitát nem indít a jövőben a LightInTheBox-com-on leadott hozzászólásával kapcsolatban.

Biztosítja, hogy a hozzászólások (részben vagy egészben) tiszták és minden szellemi tulajdonjogi sértéstől, vitától, illetve harmadik fél általi követeléstől mentesek. A LightInTheBox.com nem vállal felelősséget a szerzői jogok vagy bármely más harmadik fél egyéb jogainak Ön általi visszaéléséért. Ön vállalja, hogy megvédi a LightInTheBox.com webáruházat és megtéríti a bejegyzések bármilyen célú felhasználása miatt okozott veszteségeket.

A hozzászólások révén átruházott jogok mellett, amennyiben megjegyzést vagy értékelést tesz közzé a honlapon, azzal együtt felhatalmazza LightInTheBox.com honlapot, hogy a hozzászóláskor használt nevet használja. Ön kijelenti és szavatolja, hogy a hozzászólásokhoz vagy egyéb, az oldalon közzétett tartalomhoz fűződő összes jog a tulajdonát képezi, nem sérti semmilyen harmadik fél jogait, beleértve az értékeléseket, hozzászólásokat vagy egyéb tartalmat, melyet a LigthInTheBox.com-on közzétesz. Nem használhat hamis e-mail címet vagy identitást a hozzászólások vagy tartalom eredeteként, valamint más módon nem vezetheti félre a LightInTheBox.com-ot vagy harmadik felet. A LightInTheBox.com honlapnak jogában áll, de nem köteles bármilyen okból törölni vagy szerkeszteni a beküldött hozzászólásokat (a kommentárokat vagy véleményeket is ideértve).

Szerzői jog

A LightInTheBox.com weboldalon látható adatokat és tartalmat, többek között – de nem kizárólag – az ár, részletek, méretek, súly, leírások és a tételek részletes adatait mi fordítjuk le a beszállítótól vagy harmadik személytől kapott adatok alapján és a tételek, illetve a hozzájuk tartozó adatok nem képezik a LightInTheBox.com tulajdonát, nem a webáruház gyártja le, árusítja vagy hagyja jóvá. A technikai korlátokat figyelembe véve, LightInTheBox.com nem garantálja a megosztott adatok pontosságát, teljességét, megbízhatóságát, frissességét, illetve hibátlanságát.

A webáruházban található minden termék rendelkezik leírással és/vagy referencia linkkel. Önt terheli a megvásárlásra kiválasztott tétel(ek) adatlapján publikált adatok ellenőrzése és visszaigazolása. Azt feltételezzük, hogy a vásárlás pillanatában ön teljesen tudatában van a tételeket illető adatokról, így bennünket nem terhel semmilyen, vásárlás utáni probléma, mely a termékhez és az adatlapjához kapcsolódó adatok félreértése miatt történt.

A LightInTheBox.com előzetes írásbeli engedélye nélkül az adathalászat, robotok vagy egyéb adathalász eszközök használata a LightInTheBox.com-on, valamint a LightInTheBox.com védjegyeinek vagy szolgáltatásainak megjelölése metacímkéken szigorúan tilos. A honlap tartalmát kizárólag személyes rendelési és vásárlási okból tekintheti meg vagy használhatja. Ha egy harmadik fél oldalán viszontlátja bármely (tulajdonunkat képező) tartalmat, ne habozzon, jelezze nekünk a litbcs@lightinthebox.com e-mail címen. Telefonos ügyfélszolgálatunk 010-56920099-es telefonszámon érhető el, 9:30-18:30 között (a beijingi idő szerint), vagy postán a következő címen: Floor 5, Building 2, Zhangjiang A-sun High-tech Park, No. 399, Shengxia Road, Pudong New Area, Shanghai 201210, People’s Republic of China.. A honlap tartalmának összegyűjtése, elrendezése és öszerakása (a továbbiakban: “Összeállítás”) kizárólag a LightInTheBox.com-ot illeti. Nem használhatja a LightInTheBox.com tartalmát és összeállítását olyan módon, mely káros lehet a LightInTheBox számára vagy bármely más módon megtévesztő lehet, valamint bármilyen jogot vagy szabályzatot sért. A honlapon használt minden szoftver (a továbbiakban: “Szoftver”) a LightInTheBox.com-ot és/vagy szoftverfejlesztő beszállítójának tulajdonát képezi. A Tartalmat, Összeállítást és Szoftvert állami, nemzeti és nemzetközi szerzői jogok védik. Minden nem kifejezetten biztosított jogot fenntart a LightInTheBox.com. A jogsértőket a törvénynek teljes mértékben megfelelően, büntetőeljárás alá vonják.  

LightInTheBox.com elismer és tiszteletben tart minden szerző jogot és védjegyet. Ennek következtében televízió, mozgókép, zene, filmfesztivál és bármilyen egyéb nevek nem kapcsolódnak a LightInTheBox.com-hoz és a teljes mértékben a szerzői jogok vagy védjegyek tulajdonosát illetik meg. A beszállító által eladásra kínál ruhákat a celebek divatja inspirálta, vagyis a kedvenc TV sztárjai vagy filmsztárok által viselt ruhákat tervezi újra, azaz a ruhákat nem engedélyezték, nem támogatják, illetve semmilyen kapcsolatban nem állnak ezekkel a műsorokkal és nem jelentik bármilyen bejegyzett védjegy vagy szerzői jogot megsértését a LightInTheBox.com által.

A szellemitulajdon-védelmi szabályzat

A LightInTheBox.com szabályzata alapján a működtető minden megfelelő és szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy megfeleljen minden kapcsolódó állami, szövetségi és nemzetközi jognak, mely a védjegyek, szerző jogok, szabványok és más egyéb szellemi tulajdonjogok megsértésére vonatkozik.

Jogosulatlan termékértékesítés a webáruházban

Ha ön szellemi tulajdonjogok tulajdonosa és úgy gondolja, hogy a LightInTheBox.com bármely beszállítója olyan terméket értékesít, és úgy véli, hogy a LightInTheBox.com elad, eladásra kínál vagy elérhetővé tesz olyan árukat/szolgáltatásokat, amelyek szellemi tulajdonjogait sértik, akkor az ehhez kapcsolodó összes adatot kérjük küldje el a következő e-mail címre: ipip@lightinthebox.com
Szükséges adatok
     1. A személynek vagy meghatalmazottjának a digitális vagy fizikai aláírása, aki rendelkezik a vélhetően megsértett szellemi tulajdonjogokkal;
     2. a szerzői jogok által védett mű leírása;
     3. annak leírása, hogy a weboldalon hol található az az anyag, amelyet állítólag jogsértőnek talál (például a termék URL címe);
     4. elegendő adat ahhoz, hogy kapcsolatban tudjunk lépni Önnel, például cím, telefonszám és e-mail cím;
     5. egy nyilatkozat arról, hogy jóindulatúan azt gondolja, a vita tárgyát képező anyag használatához a szellemi jog tulajdonosa vagy annak képviselője nem adott engedélyt vagy a törvény szerint jogsértő;
     6. azon szellemi jogok azonosítója, melyekről úgy véli, hogy megsértésre kerültek a honlapon (például:"XYZ szerzői jog", "ABC védjegy, Regisztrációs.szám. 123456, regisztráció dátuma 1/1/04",stb.); és
     7. egy nyilatkozat Öntől, mely szerint a fenti információ és értesítés a valóságnak megfelelő, és a büntetés felelőssége alatt kijelenti, hogy Ön a szerzői jog tulajdonosa, vagy annak megbízottja, és kizárólagos joggal rendelkezik. 

Szellemi tulajdonjog sértése a webáruházban

Ha szerzői jogsértést szenvedett el, mivel szellemi tulajdonát lemásolták, kérjük továbbítsa az alábbi adatokat a LightInTheBox Szerzői Jogdíj Ügynökének, akinek elérhetőségét alább megtalálja, és a Digital Millenium Copyright törvény 17 U.S.C. § 512(c)(2) szerint neveztek ki:
     1. A szerzői jogok tulajdonosának nevében eljárásra felhatalmazott személy teljes neve és fizikai aláírása;
     2. a szerzői jogok által védett mű leírása;
     3. annak leírása, hogy a weboldalon hol található az az anyag, amelyet állítólag jogsértőnek talál;
     4. Elérhetőség: cím, telefonszám és e-mail cím;
     5. egy nyilatkozat arról, hogy jóindulatúan azt gondolja, a vita tárgyát képező anyag használatához a szellemi jog tulajdonosa vagy annak képviselője nem adott engedélyt vagy a törvény szerint jogsértő; és 
     6. egy nyilatkozat Öntől, mely szerint a fenti információ és értesítés a valóságnak megfelelő, és a büntetés felelőssége alatt kijelenti, hogy Ön a szerzői jog tulajdonosa, vagy annak megbízottja, és kizárólagos joggal rendelkezik.
A szerző jogokkal foglalkozó ügynök:
     A kijelölt ügynök:Garcia Gao, jogász
     Postacím:Room F3-325, Tower A, Win Center,Building 6,Yard 33,Baiziwan Road,Chaoyang District Beijing,  China,
     Zip/Postal Code: 100020 
     Telefonszám: 0086-010-63702660
     E-mail: ipip@lightinthebox.com

Megszüntetés és a megszűnés hatálya

A más jogi vagy egyéb méltányos jogorvoslat mellett a LightInTheBox.com bármikor - az Ön előzetes értesítése nélkül - megszüntetheti a jelen szerződést, vagy visszavonhatja azokat a jogokat, melyekre ez a szerződés ruházza fel. A szerződés megszűnése után, Ön nem férhet hozzá vagy használhatja a LightInTheBox honlapot; a LightInTheBox.com jogi vagy egyéb méltányos jogorvoslat mellett, azonnal visszavonhatja a jelszót és fiókazonosítót, melyet az Ön rendelkezésére bocsátott, illetve megtagadhatja a honlaphoz való hozzáférést részben vagy teljes egészében. A jelen szerződés megszűnése nem vonatkozik azokra a jogokra és kötelezettségekre (beleértve, de nem korlátozva a fizetési kötelezettségre), melyek a két fél között a szerződés megszűnése előtt merült fel.

Korlátolt felelősségi nyilatkozat

A LightInTheBox.COM WEBÁRUHÁZBAN ÉRTÉKESÍTETT TERMÉKEKET ÉS A LEBONYOLÍTOTT TRANZAKCIÓKAT A BESZÁLLÍTÓK BIZTOSÍTJÁK JELEN FORMÁJÁBAN, KIVÉVE, HA EGYÉB FELTÉTELEKET SZAB AZ ÁLTALÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSI SZABÁLYZAT, MELY A WEBÁRUHÁZ MINDEN TERMÉKÉRE VONATKOZIK. A LightInTheBox.com NEM TERJESZT ELŐ VAGY GARANTÁL SEMMINEMŰ FELELŐSSÉGET A HONLAP ÜZEMELTETÉSÉVEL, ANNAK TARTALMÁVAL, ANYAGAIVAL VAGY TERMÉKEIVEL KAPCSOLATBAN, KIVÉVE AKKOR, HA ARRA JOGI KÖTELEZETTSÉGE VAN. A LightInTheBox ELHÁRÍT MINDEN FELELŐSSÉGET (KIFEJEZETT VAGY RÁUTALT), BELEÉRTVE DE NEM KORLÁTOZVA AZ ELADHATÓSÁGRA VAGY A TERMÉK CÉLSZERŰSÉGE EGY BIZONYOS CÉLRE, ANNAK JOGSÉRTÉSE, CÍME, ADAT PONTOSSÁGA VAGY RENDSZERINTEGRITÁSA. A HONLAP TARTALMAZHAT PONTATLANSÁGOKAT, TIPOGRÁFIAI VAGY EGYÉB HIBÁKAT. A LightInTheBox.com NEM GARANTÁLJA, HOGY A TARTLALOM MEGSZAKÍTATLAN ÉS HIBAMENTES. A JOG TELJES ÉRTELMÉBEN A LightInTheBox.com NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET SEMMILYEN KÁRÉRT, MELY A HONLAP HASZNÁLATÁBÓL ADÓDIK, BELEÉRTVE DE NEM KORLÁTOZVA A KÖZVETETT BALESTI, BÜNTETŐJOGI, ELRETTENTŐ, KÜLÖNLEGES VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKAT. HA A TÖRVÉNY MÁSKÉPP NEM RENDELKEZIK A LightInTheBox.COM WEBÁRUHÁZ FELELŐSSÉGE A VÁSÁRLÓNAK OKOZOTT KÁRÉRT (indíttatástól FÜGGETLENÜL) ÖSSZESSÉGÉBEN NEM HALADHATJA MEG A VÁSÁRLÓ ÁLTAL (A LightInTheBox.COM WEBÁRUHÁZON KERESZTÜL A SZABÁLYOZÁST MEGELŐZŐ HÓNAP FOLYTÁN) KIFIZETETT TELJES ÖSSZEGET, MELY FELJOGOSÍTJA A LightInTheBox.COM WEBÁRUHÁZ KÖTELEZETTSÉGEINEK BETARTÁSÁRA.

A rendelés elfogadása

Kérjük, vegye figyelembe, előfordulhat, hogy a beszállító vagy a LightInTheBox.com nem tud elfogadni bizonyos megrendeléseket, így kénytelen törölni azokat. A beszállító és a Lightinthebox.com fenntartja a jogot arra, hogy saját megítélése szerint bármikor elutasítson vagy töröljön bármilyen rendelést, anélkül, hogy megindokolná azt. Néhány szituáció, mely magával vonhatja a rendelés törlését: rendelt termék darabszámára vonatkozó korlátozások, a termékleírás vagy ár pontatlanság vagy hibája, a hitel és csalás megelőzési osztály által észlelt problémák. A rendelés elfogadása előtt kiegészítő információkat vagy azonosítást kérhetünk. A LightInTheBox.com felveszi önnek a kapcsolatot, ha a rendelést egészében vagy annak egy részét törlik, illetve ha további adatokra van szükség a megrendelés véglegesítése, elfogadása végett.

A tulajdonjog átruházása

A termékek jogcíme átruházódik önre, amikor a termékek elhagyják a beszállító vagy a LIGHT IN THE BOX LIMITED cég lerakatát és a szállítást biztosító cég alkalmazottja átveszi a csomagot, hogy a megrendelésben feltüntetett címre szállítsa azt. Ettől kezdve a termékeket illető minden felelősség és kockázat önre hárul. A weboldalt használva elküldött megrendeléssel ön felhatalmazza a beszállítót és a LIGHT IN THE BOX LIMITED céget, hogy önt képviselve szállítási szolgáltatást igényeljen egy harmadik (jogi) személytől.

EU kifizetések

Ha az Európai Unió valamely országának lakosa, az általános szerződési feltételek (a szerződés) ön és a LIGHTINTHEBOX (UK) LIMITED (székhely: 85 Tottenham Court Rd, Fitzrovia, London, United Kingdom, W1T 4T, cégjegyzéki szám: 6915037) és viszonteladók (mely kapcsolt vállalkozások telephelye több országban van, ugyancsak működtetnek futárszolgáltatást)  vagy a beszállító között jön létre. A szerződés értelmében a megrendelt termékeket és/vagy szolgáltatásokat a LIGHTINTHEBOX (UK) LIMITED vagy a LIGHT IN THE BOX LIMITED fogja biztosítani LIGHT IN THE BOX LIMITED cég ügynökeként vagy a beszállító, a megrendelt termék vagy szolgáltatás kifizetésekor használt fizetési eszköztől függően. Ha más ország lakosa, a szerződés ön és a LIGHT IN THE BOX LIMITED vagy a beszállító között jön létre, és a megrendelt termékek és/vagy szolgáltatásokat a LIGHT IN THE BOX LIMITED vagy a beszállító szolgáltatja.

Szedési hibák

Bár a LightInTheBox.com mindent megtesz annak érdekében, hogy pontos termék és árinformációt nyújtson, de ennek ellenére ár- és szedési (gépelési) hibák előfordulhatnak. A LightIntheBox.com vagy a beszállító nem tudja visszaigazolni a termék árát a megrendelés beküldése előtt. Abban az esetben, ha valamelyik termék hibás információval vagy árral került listázára, Lightinthebox.com és a beszállítónak jogában áll visszautasítani vagy törölni bármely megrendelést arra a termékre. Ha a termék ára hibásan volt feltüntetve, a Lightinthebox.com vagy a beszállító jelezheti azt a vásárlónak vagy törölheti a megrendelést és értesíti önt a fennálló helyzetről.

Különböző pénznemekben való árazás

A LightInTheBox.com webáruházban értékesített termékek ára amerikai dollár (US$) alapú. Az ettől eltérő pénznemben kiírt árak az amerikai dollárban megállapított ár átváltásai. Az árak a legfrisseb dollár árfolyam alapján lettek átváltva. Az ingadozó valutaárfolyamok következtében azok az árak, melyek nem amerikai dollárban vannak kiírva, lehet, hogy nem a legfrissebbek. A honlap következő részein (de nem kizárólagosan) előfordulhat, hogy a nem amerikai dollárban kiírt árak pontatlanok: promóciós bannerek, promóciós oldalak, a termék katerógia oldalai. A termék oldalán megjelenített ár (a használt pénznemtől függetlenül) a tétel végleges és legfrissebb ára, és Ön ezt az árat köteles fizetni a LightInTheBox.com-nak, a szállítási költség kivételével.

Döntőbíráskodás

Amennyiben a felek nem rendezik a vitát 30 napon belül, egyetértenek azzal, hogy a vitát a Hong Kong Nemzetközi Választottbírósági Testülethez terjesszék elő, mely az érvényben lévő törvényeknek megfelelően lesz kezelve. A döntőbíró ítélete végleges és mindkét fél számára jogerős.

Linkek

A honlap tartalmazhat olyan linkeket, amelyek harmadik fél tulajdonát képező vagy üzemeltetése alatt álló honlapokra mutatnak. Ön tudmásul veszi, hogy a LightInTheBox nem vállal felelősséget ezen honlapok tartalmáért vagy működéséért.

Jogorvoslat

Ön tudomásul veszi, hogy amennyiben a LightInTheBox.com jogorvoslati lehetőségei a jelen szerződést fenyegető vagy tényleges megszegése szabálytalan és feljogosítja a Lightinthebox.com honlapot speciális teljesítmény vagy bűncselekmény kártérítési igénylésére vagy mindkettőre, továbbá egyéb kártérítésre amit a LightInTheBox.com jogilag visszaigényelhet, egyéb a vitarendezéssel járó indokolt költség, beleértve, de nem korlátozva az ügyvédi költségekre.

A LightInTheBox.com semmilyen joga vagy jogorvoslata nem zárhat ki másikat, legyen az jog vagy méltányosság, beleértve, de nem korlátozva az ügyvédi költségekre és kiadásokra.

A LightInTheBox jogfeladása az alábbi kondíciók és feltételek alapján nem jelenti azt, hogy az kötelezett lenne hasonló, jövőbeli vagy egyéb jogfeladásra.

Force Majeure

A vásárló a webáruházat kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Lightinthebox.com nem vállal felelősséget és nem vonható felelősségre kötelezettségi késlekedés vagy a termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos teljesítés hiánya miatt, ha annak oka az ésszerűen elvárható befolyásunkat meghaladja, beleértve, de nem kizárólagosan a következőket:

a. tűz, isteni cselekedet, vihar, robbanás, földrengés, árvíz, förgeteg, baleset vagy egyéb természeti katasztrófa;
b. háború vagy háborús fenyegetettség, szabotázs, lázadás, polgári zavargás vagy katonai közbelépés;
c. törvények, szabályozások, előírások, rendelkezések, tiltások vagy bármilyen kormányzati, parlamenti vagy helyi önkormányzati szabályozás;
d. import vagy export előírások vagy tilalmak;
e. sztrájk, lezárások vagy egyéb other szervezett akciók, vagy kereskedelmi jogviták;
f. A nyersanyag beszerzésekor, munka, üzemanyag, alkatrészek beszerzésekor észlelt nehézségek, melyekkel mi vagy a beszállító szembesül; vagy
g. telekommunikáció, szállítás, energiaellátás, vagy rendszerellenességek vagy rendszerhibák, gépek károsodása, ami az előbb említett dolgok bármelyikét ellehetetleníti.

Céginformáció:
Light In The Box (UK) Limited
Adószám: 272 9443 80
Beszállítók telephelye: Több ország
Supplier Contact Email: dataprotectionofficer@lightinthebox.com

Szolgáltatás nyelve:
Angol, francia, spanyol, német, olasz, portugál, japán, orosz, holland, arab, Norsk, dansk, svéd, koreai, finn, héber, török, lengyel, cseh, görög, horvát, Románia, magyar, thai

A vásárlók egyetértenek és elfogaják a Lightinthebox visszaküldési szabályzatát.

Ezt a megállapodást a Kínai Népköztársaság (KNK) törvényei szabályozzák, a jogi kollíziós rendelkezések figyelembevétele nélkül.
ATest