banner

    Användarvillkor


Välkommen till webbplatsen för företaget Light In The Box Limited. LightInTheBox är en global webbplats för e-handel vars tjänster är föremål för de kungörelser, regler och villkor som anges i detta användaravtal (“Användaravtalet”). I övrigt omfattas tjänsterna på LightInTheBox.com (exempelvis kundrecensioner) av vår sekretesspolicy och relevanta användarvillkor i detta avtal. LightInTheBox.com förbehåller sig rätten att när som helst ändra på denna webbplats och dess användarvillkor.

Genom att gå in på, surfa på eller på andra sätt använda webbplatsen ger du ditt medgivande till alla regler och villkor i detta avtal. Läs detta avtal noga innan du fortsätter.

Användning av sidan:

Du försäkrar att du är minst 18 år gammal eller besöker webbplatsen under överinseende av en förälder eller vårdnadshavare. Med förbehåll för villkoren i detta avtal beviljar Lightinthebox.com dig ett begränsat, återkalleligt, icke-överlåtbart och icke-exklusivt tillstånd att komma åt och använda webbplatsen genom att visa den på din webbläsare, dock enbart för personliga inköp av objekt som säljs på webbplatsen och inte för kommersiellt bruk eller användning på uppdrag av tredje part, med undantag för sådana användanden som uttryckligen tillåts av Lightinthebox.com i förväg. Varje överträdelse av detta avtal resulterar i en omedelbar återkallelse av det tillstånd som beviljats ​​i denna punkt, utan krav på att meddela dig.

Med undantag för de tillåtna specialfallen i stycket ovan får du inte reproducera, distribuera, visa, sälja, hyra ut, överföra, skapa härledda verk från, översätta, modifiera, reverse-engineer, demontera, dekompilera eller på annat sätt utnyttja denna webbplats eller någon del av det om det inte uttryckligen tillåts av Lightinthebox.com skriftligen. Du får inte använda informationen på webbplatsen kommersiellt eller till förmån för annan verksamhet om detta inte uttryckligen tillåts av Lightinthebox.com i förväg. Lightinthebox.com förbehåller sig rätten att vägra service, avsluta konton och / eller annullera beställningar efter eget gottfinnande, inklusive, utan begränsning, om Lightinthebox.com anser att kundens uppförande bryter mot lag eller är skadligt för Lightinthebox.com:s intressen.

Du får inte ladda upp, distribuera eller på annat sätt publicera via denna webbplats något innehåll, information eller annat material som (a) bryter mot eller kränker upphovsrätt, patent, varumärken, servicemärken, affärshemligheter eller andra immateriella rättigheter som tillkommer någon person; (b) är kränkande, hotande, nedsättande, obscent, oanständigt, pornografiskt eller kan ge upphov till civil-eller straffrättsligt ansvar enligt amerikansk eller internationell rätt, eller (c) inkluderar buggar, virus, maskar, dörr fällor, trojanska hästar eller annan skadlig kod eller andra skadliga egenskaper. Lightinthebox.com kan ge dig ett lösenord och ett konto för identifiering så att du kan komma åt och använda vissa delar av denna webbplats. Varje gång du använder ett lösenord eller identifierar dig anses du vara behörig att få tillgång till och använda webbplatsen på ett sätt som överensstämmer med villkoren i detta avtal. Lightinthebox.com har ingen skyldighet att undersöka tillståndet eller källan till en sådan tillgång eller användning av webbplatsen. 

Du ansvarar ensam för all åtkomst till och användning av denna webbplats av alla som använder lösenordet och identifiering som ursprungligen tilldelats dig oavsett om  tillgång till och användning av denna hemsida faktiskt godkänts av dig, inklusive och utan begränsning, alla meddelanden och överföringar och alla skyldigheter (inklusive, utan begränsning, finansiella åtaganden) som uppkommer genom sådan tillgång eller användning. Du är ensam ansvarig för att skydda lösenordets säkerhet och sekretess och den identifiering som tilldelats dig. Du ska omedelbart meddela LightInTheBox.com vid eventuell otillåten användning av ditt lösenord eller identifiering eller något annat brott eller hotande överträdelse av denna webbplats säkerhet.Webbsajten ägs av Light In The Box Limited (“LightInTheBox.com” [Registreringsnummer 1141168], ett företag registrerat under SAR-lagar i Hong Kong med adressen Room 705–706, 7F, i China Insurance Group Building, 141 Des Voeux Road Central, Hong Kong och dess underföretag Light In The Box (UK) Limited [Reg. No. 6915037] som registrerats under brittiska lagar med adressen 85 Tottenham Court Rd, Fitzrovia, London, Storbritannien, W1T 4TQ.

Recensioner och Kommentarer

Om inte annat föreskrivs någon annanstans i detta avtal eller på hemsidan, så kommer allt som du skickar eller lägger till på webbplatsen och / eller tillhandahåller LightInTheBox.com, inklusive, utan begränsning, idéer, kunskap, teknik, frågor, recensioner, kommentarer och förslag (kollektivt, "Inlägg"), att behandlas som icke-konfidentiellt och utan äganderätt, och genom att lämna eller posta, godkänner du oåterkalleligt tillgången till posten och alla immateriella rättigheter därtill hörande (exklusive de moraliska rättigheterna, såsom författarskapsrättigheter) så att LightInTheBox.com utan kostnad får royalty-fri, global, evig, oåterkallelig och överlåtbar rätt att använda, kopiera, distribuera, visa, publicera, utföra, sälja, hyra ut, överföra, anpassa, skapa härledda verk från sådana inlägg på vilket sätt och i vilken form som helst, samt att översätta, modifiera, reverse-engineer, demontera, eller dekompilera sådana sändningar. Alla bidrag blir automatiskt Lightinthebox.com:s exklusiva egendom och kommer inte att returneras till dig, och du accepterar att inte starta eventuella tvister i samband med all användning av posten som LightInTheBox.com gör i framtiden.

Du garanterar att dina inlägg, helt eller delvis, är klara och fria från alla IP-rättighetsintrång, tvister eller tredjepartsanspråk. LightInTheBox.com tar inget ansvar för eventuellt missbruk av upphovsrätt eller andra rättigheter av tredje part genom dig. Du tar på dig att svara för och ersätta LightInTheBox.com för eventuella förluster som av någon anledning orsakats av dina inlägg.

Utöver de rättigheter som gäller för alla inlägg, när du skickar kommentarer eller recensioner till webbplatsen, ger du också LightInTheBox.com rätten att använda det namn som du skickar med alla recensioner, kommentarer eller annat innehåll i samband med en sådan recension, kommentar, eller annat innehåll. Du försäkrar att du äger eller på annat sätt kontrollerar alla rättigheter till recensioner, kommentarer och annat innehåll som du lägger upp på denna webbplats och att användningen av dina recensioner, kommentarer eller annat innehåll från LightInTheBox.com inte inkräktar på eller kränker rättigheterna för någon tredje part. Du skall inte använda en falsk e-postadress, låtsas vara någon annan än dig själv, eller på annat sätt vilseleda LightInTheBox.com eller tredje parter kring ursprunget av inlägget eller innehållet. LightInTheBox.com får men skall inte vara skyldiga att ta bort eller ändra inlägg (inklusive kommentarer eller recensioner) av vilken anledning som helst.

Upphovsrätt

All information och allt innehåll som relaterar till artiklar på webbplatsen LightIntTheBox.com, inklusive men inte begränsat till pris, detaljer, storlek, vikt, beskrivning och specificering av artiklarna översätts av oss med hjälp av informationen vi får från leverantören eller tredjepartskällor, och artiklarna och relaterad information varken ägs, framställs, säljs eller stöds av LightInTheBox.com. Med tanke på de tekniska begränsningar som förestår kan LightInTheBox.com inte garantera att denna information är korrekt, komplett, tillförlitlig, uppdaterad eller felfri.

Varje artikel som säljs på vår webbsida har en artikelbeskrivning och/eller en referenslänk. Du ansvarar för att bekräfta informationen och innehållet angående artikeln du vill köpa med hjälp av denna artikelbeskrivning och/eller referenslänken innan du gör din beställning. Det förutsätts att du har full vetskap om och förståelse av artiklarna du köper innan du gör din beställning, och vi kommer inte hållas ansvariga för eventuella efterförsäljningsproblem som orsakats av feltolkningar av informationen och innehållet på webbsidan.

Att utvinna information, använda robotar eller liknande verktyg för datainsamling från LightInTheBox.com, liksom att använda LightInTheBox.com:s varumärken eller tjänster i meta-taggar är strängt förbjudet. Du kan visa och använda innehållet enbart för personligt bruk samt för att shoppa och beställa på webbplatsen och för vissa andra ändamål. Om du stöter på innehåll som tillhör oss på en tredjepartssida, tveka inte att ta kontakt med oss på e-postadressen: litbcs@lightinthebox.com. Du kan också nå oss på telefonnumret 021-68772231 mellan 9:30–6:30 (Pekings lokala tid) eller på postadressen: Floor 5, Building 2, Zhangjiang A-sun High-tech Park,No. 399, Shengxia Road,Pudong New Area,Shanghai 201210, People’s Republic of China. All insamling, alla arrangemang och all montering av innehåll på denna webbplats ("Sammanställning") tillhör uteslutande LightInTheBox.com. Du får inte använda LightInTheBox.com:s innehåll eller sammanställning på något sätt som nedvärderar eller misskrediterar LightInTheBox.com eller som på något sätt kan orsaka förvirring eller brott mot gällande lagar eller förordningar. All programvara som används på denna webbplats ("Programvaran") ägs av LightInTheBox.com och / eller dess leverantörer. Innehållet är sammanställt och Programvaran skyddad under statlig, nationell och internationella upphovsrättslagar. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas förbehålls LightInTheBox.com. Överträdelser kommer att åtalas i den utsträckning lagen tillåter. 
v
LightInTheBox.com erkänner och respekterar alla upphovsrätter och varumärken. All användning av namn eller titlar på tv, film, musik, filmfestival har koppling till LightInTheBox.com och är den enda egendom upphovsrätt eller varumärkesinnehavare. Klänningarna som skickas av vår leverentör inspireras av kändisstilar och är leverantörens försök att efterlikna plagg som bärs av celebriteter i dina favoritprogram på TV och på röda mattan, de är dock inte auktoriserade, stödda av, eller på något sätt anknutna till något av dessa program på något sätt och är inte menade som kränkningar av registrerade varumärken eller upphovsrättsligt skyddade entiteter av LightInTheBox.com.

Policy för brott mot immateriella rättigheter

LightInTheBox.com:s policy är att vidta lämpliga åtgärder vid behov för att upprätthålla och erkänna alla relevanta statliga, federala och internationella lagar i samband med material som påstås göra intrång på något varumärke, upphovsrätt, patent och samtlig övrig immaterialrätt.

Otillåten försäljning av upphovsrättsskyddade artiklar på webbsidan

Om du äger upphovsrätt och anser att en leverantör eller LightInTheBox.com säljer, erbjuder till försäljning, eller gör tillgängliga varor och / eller tjänster som bryter mot dina immateriella rättigheter, skicka följande information i sin helhet till ipip@lightinthebox.com.
Information som krävs:
      1. En elektronisk eller handskriven signatur från den person som fått behörighet att agera på uppdrag av ägaren av en exklusiv immateriell rätt som påstås ha kränkts;
      2. En beskrivning av det påstådda intrånget och materialet;
      3. En beskrivning av var det påstådda inkräktande materialet finns på webbsidan (produkt-URL);
      4. Tillräcklig information för oss att kontakta dig, såsom adress, telefonnummer och e-postadress;
      5. Ett rättfärdigande av dig där du förklarar varför du har goda skäl att tro att den omtvistade användningen av material som inte är auktoriserad av upphovsrätt eller andra rättigheter, dennes agent eller lagen;
      6. Identifiering av immateriella rättigheter som du påstår är kränkta genom webbplatsen (t.ex. "XYZ-upphovsrätt", "ABC-varumärke, registreringsnummer 123456, registrerad den 1/1/04", etc); och
      7. Ett intygande om att ovanstående information och anmälan är korrekt, och under straff av mened, att du är copyrightinnehavaren, eller befullmäktigad att agera på uppdrag av ägaren, vars ensamrätt påstås ha kränkts. 

Upphovsrättsbrott på webbsidan

Om du anser att ditt upphovsrättsskyddade arbete har kopierats på ett olagligt sätt som bryter mot upphovsrätten, skicka följande information till LightInTheBox.com:s upphovsrättsansvarige enligt nedan (namnges i enlighet med Digital Millenium Copyright Act, 17 U.S.C. § 512(c)(2)):
     1. Fullständigt namn och signatur tillhörande person som har fullmakt att agera för upphovsrättsägarens räkning;
     2. En beskrivning av det upphovsrättsskyddade material du menar har kopierats olovligen;
     3. En beskrivning av var detta upphovsrättsskyddade material befinner sig på webbsidan;
     4. Din postadresse, telefonnummer og email;
     5. Ett underskrivet utlåtande om att du gör anklagelsen i god tro på att användandet inte godkänts av upphovsrättsägaren, person med fullmakt att agera i upphovsrättsägarens ställe, eller lagen; och
     6. Ett underskrivet, lagligt edsvuret utlåtande, att informationen du angett är korrekt och att du är upphovsrättsägaren eller auktoriserad att agera i hans eller hennes ställe;
Upphovsrättsansvarig på Lightinthebox.com:
     Namn:Garcia Gao, chef i rättsfrågor
     Postadress:Room F3-325, Tower A, Win Center,Building 6,Yard 33,Baiziwan Road,Chaoyang District Beijing,  China
     Postkod:100020 
     Telefonnummer: 0086-010-63702660
     E-postadress: ipip@lightinthebox.com

Uppsägning av avtal och dess effekter

LightInTheBox.com får, utöver alla andra rättsliga eller skäliga gottgörelser, utan föregående meddelande till dig omedelbart säga upp avtalet eller återkalla någon eller alla dina rättigheter som ges enligt detta avtal. Vid uppsägning av detta avtal ska du omedelbart upphöra med all tillgång till och användning av webbplatsen. LightInTheBox.com skall, utöver alla andra rättsliga eller rättvis prövning, omedelbart radera alla lösenord och användarnamn och neka din tillgång till och användning av denna webbplats helt eller delvis. Uppsägning av detta avtal påverkar inte de rättigheter och skyldigheter (inklusive, utan begränsning, betalningsåtaganden) av parterna uppstått före dagen för uppsägning.

Ansvarsfriskrivning och Begränsning av ansvar

MED UNDANTAG FÖR ANNAN INFORMATION SOM GES I ANVÄNDARVILLKOREN SOM GÄLLER PRODUKTERNA PÅ DENNA WEBBPLATS, SÅ TILLHANDAHÅLLS WEBBPLATSEN, PRODUKTERNA SOM SÄLJS PÅ DEN OCH TRANSAKTIONERNA SOM SKER GENOM DEN AV LEVERANTÖRER TILL LightInTheBox.com “I BEFINTLIGT SKICK”. LightInTheBox.com GER INGA GARANTIER AV NåGOT SLAG, DIREKT ELLER INDIREKT, ANGÅENDE DRIFTEN AV WEBBSIDAN ELLER INFORMATION, INNEHÅLL, MATERIAL ELLER PRODUKTER SOM FINNS PÅ WEBBPLATSEN FÖRUTOM I DEN MÅN DET FÖRESKRIVS AV GÄLLANDE LAG. LightInTheBox.com LÄMNAR INGA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, ICKE-INTRÅNG, TITEL, TILLFREDSSTÄLLANDE KORREKT DATA, OCH SYSTEMINTEGRATION. DENNA WEBBPLATS KAN INNEHÅLLA FELAKTIGHETER, MISSTAG ELLER TRYCKFEL. LightInTheBox.com GARANTERAR INTE ATT INNEHÅLLET ÄR STÖRNINGSFRITT ELLER UTAN FEL. SÅ LÅNGT LAGEN TILLÅTER KOMMER LightInTheBox.com INTE ANSVARA FÖR SKADOR AV NÅGOT SLAG SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, INDIREKTA TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA ELLER PÅFÖLJANDE SKADOR. I DEN MAXIMALA MÅN SOM TILLÅTS AV RELEVANTA LAGAR SÅ SKA LightInTheBox.COM:s TOTALA ERSÄTTNINGSSKYLDIGHET VID EVENTUELLA SKADOR (OAVSETT VILKA GRUNDER SOM FINNS TILL DESSA) INTE ÖVERSTIGA DEN SAMMANLAGDA SUMMAN AV AVGIFTER SOM DU BETALAT GENOM LightInTheBox.COM UNDER MÅNADEN SOM FÖREGÅTT DEN HÄNDELSE SOM HÄVDAS GETT UPPHOV TILL LightInTheBox.COM:s ERSÄTTNINGSSKYLDIGHET.

Godkännande av beställningar

Vänligen notera att det kan förekomma beställningar som leverantören eller LightInTheBox.com inte kan acceptera och måste annullera. Leverantören och LightInTheBox.com förbehåller sig rätten att egenmäktigt avvisa eller annullera beställningar, oavsett orsak. Vissa situationer som kan leda till att din beställning avbryts omfattar begränsningar av de mängder som finns tillgängliga för inköp, felaktigheter eller fel i produkten eller prisuppgifter, eller problem som identifierats av vår kredit- och bedrägeriavdelning. Vi kan också kräva ytterligare kontroller eller information innan vi accepterar en order. LightInTheBox.com kommer att kontakta dig om hela eller delar av din beställning annulleras eller om ytterligare information krävs för att kunna acceptera din beställning.

Överlåtelse av äganderätt

Äganderätten för produkterna i din beställning överförs till dig när produkterna lämnar Leverantörens eller LIGHT IN THE BOX LIMITED:s lager och levereras till speditören för frakt till den adress du angett i din beställning. Allt ansvar för och risker med produkterna överförs också till dig när produkten levereras till speditören. Genom att lägga en beställning på denna Webbplats ger du Leverantören och LIGHT IN THE BOX LIMITED din tillåtelse att anlita tredjepartsfraktfirmor för din räkning.

Betalningar inom EU

Om du bor i ett land i Europeiska Unionen är dessa villkor en överenskommelse mellan dig och LIGHTINTHEBOX (UK) LIMITED (med address 85 Tottenham Court Rd, Fitzrovia, London, Storbritannien, W1T 4T, med registreringsnummer 6915037) eller Leverantören. I enlighet med detta avtal levereras varor och/eller tjänster via LIGHTINTHEBOX (UK) LIMITED eller LIGHT IN THE BOX LIMITED som LIGHT IN THE BOX LIMITED:s representant eller Leverantören, beroende på vilken betalningsmetod som används för köpet av varorna och/eller tjänsterna. Om du bor i ett annat land är dessa villkor en överenskommelse mellan dig och LIGHT IN THE BOX LIMITED eller Leverantören och varor och/eller tjänster levereras av LIGHT IN THE BOX LIMITED eller Leverantören.

Tryckfel

Även om Lightinthebox.com strävar efter att tillhandahålla korrekt produkt- och prisinformation, kan prissättnings- eller typografiska fel förekomma. Lightinthebox.com eller Leverantören kan inte bekräfta priset på en vara innan din beställning har lagts. I händelse av att ett objekt är listat med felaktigt pris eller med felaktiga uppgifter på grund av ett fel i prissättning eller produktinformation har Lightinthebox.com rätt att efter eget gottfinnande avvisa eller annullera alla beställningar av det objektet. I händelse av att ett objekt är felaktigt prissatt får Lightinthebox.com efter eget gottfinnande antingen kontakta dig för instruktioner eller annullera din beställning och meddela dig om att produkten återkallas.

Prissättning i olika valutor

Prissättningen på produkter som säljs på LightInTheBox.com baseras på siffror som räknats ut i amerikanska dollar (USD). Priser som visas i andra valutor omräknas från amerikanska dollar enligt den aktuella omräkningskursen. På grund av fluktuerande valutakurser kan priser i icke-amerikanska valörer på sajten, förutom den enskilda produktsidan, inte alltid överensstämma med den mest aktuella kursen. Områden av webbplatsen där icke-amerikanska priser kan vara felaktig inkluderar, men är inte begränsade till, PR-banners, PR-sidor och information på sidorna för produktkategori. Priset som visas på en enskild produktsida, oavsett valuta, är det nuvarande priset du är skyldig att betala till LightInTheBox.com, exklusive frakt.

Skiljedom

I det fall att alla parter misslyckas med att lösa en konflikt inom 30 dagar efter att konflikten uppstått, så är parterna överens om att skicka konflikten till Hong Kong International Arbitration Center för medling som ska utföras i enlighet med relevanta regler som gäller vid tidpunkten för denna förfrågan om medling. Skiljedomen är slutgiltig och bindande för båda parter.

Länkar

Denna webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser på Internet som ägs och drivs av tredje part. Du accepterar att LightInTheBox.com inte ansvarar för driften av eller innehållet på sådana webbplatser.

Gottgörelse

Du samtycker till att Lightinthebox.com:s gottgörelse i lag för någon faktisk eller hotande överträdelse av detta avtal är otillräcklig och att Lightinthebox.com har rätt till särskilda förelägganden utöver de eventuella skador som Lightinthebox.com kan ha laglig rätt att få ersatta, tillsammans med skäliga kostnader för tvistlösningar, inklusive, utan begränsning, advokatarvoden.

Ingen rätt eller kompensation för LightInTheBox.com utesluter någon annan, vare sig i lag eller i eget kapital, inklusive, utan begränsning, skadeförelägganden, advokatarvoden och kostnader.

Ingen förekomst av avstående av Lightinthebox.com från sina rättigheter eller gottgörelse enligt dessa villkor innebär någon skyldighet att bevilja något liknande, framtida eller andra undantag.

Force Majeure

Lightinthebox.com kan inte hållas ansvarigt inför dig eller anses bryta mot överenskommelsen vid fördröjningar i utförandet av eller uteblivet utförande av de åligganden som föreligger artiklar, tjänster och/eller webbplatsen om fördröjningen eller uteblivandet orsakades av någonting bortom företagets skäliga kontroll, inklusive men inte uteslutande:

a. eld, Guds ingripande, storm, explosion, jordbävning, översvämning, olycka eller naturkatastrof;
b. krig eller krigsrisk, sabotage, revolution, civil olydnad eller rekvisition;
c. handlingar, begränsningar, regler, stadgar, förbud eller åtgärder som sker för statlig, parlamentarisk eller lokal auktoritets räkning;
d. import- eller exportregler eller embargon;
e. strejker, lockouter eller andra industriella handlingar eller handelskonflikter;
f. svårigheter att uppbåda råmaterial, arbetare, bränsle, delar eller maskineri för oss eller leverantörer; eller
g. telekommunikation-, transport-, el-, eller systemstörningar eller driftavbrott, eller maskinhaveri som gör det omöjligt att använda telekommunikation, transport, strömtillförsel eller system.

Detta avtal ska regleras av och tolkas enligt lagarna i Folkrepubliken Kina (Kina) utan hänsyn till andra länders lagbestämmelser.
ATest