banner

จะขอรับใบแจ้งยอดหนี้สำหรับคำสั่งซื้อของฉันได้อย่างไร?

เราต้องขออภัยเนื่องจากเว็บไซต์ของเราไม่มีบริการดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้ด้วยตนเองให้บริการ แต่อย่างไรก็ตามคุณอาจจะติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราเพื่อขอใบแจ้งหนี้สำหรับคำสั่งซื้อของคุณได้ คุณอาจจะส่งตั๋วคำร้อง "ปัญหาการแก้ไขเกี่ยวกับภาษีศุลกากร" ไปยังฝ่ายบริการลูกค้า เมื่อมีการจัดส่งพัสดุของท่าน ฝ่ายบริการลูกค้าจะจัดส่งใบแจ้งหนี้ให้กับท่านภายใน 24 ชั่วโมง

หน้านี้มีประโยชน์หรือไม่?
ATest