banner

    Vilkår & Betingelser


Velkommen til hjemmesiden tilhørende Light In The Box Limited. LightInTheBox.com udbyder sine tjenester i henhold til de notitser, vilkår og betingelser som er beskrevet i denne aftale (herefter "Aftalen"). Derudover, når du anvender enhver LightInTheBox.com tjeneste (f.eks. kundeanmeldelser), vil du være bundet af regler, retningslinjer, politikker, vilkår og betingelser som inkluderer, men ikke er begrænset til, Privatlivspolitik, gældende for disse tjenester, og de er inkorporeret i denne aftale ved denne notits. LightInTheBox.com forbeholder sig retten til at ændre hjemmesiden, samt disse vilkår og betingelser til enhver tid.

At tilgå, surfe på, eller på anden vis bruge hjemmesiden, indikerer din accept af alle diss vilkår og betingelser. Læs venligst denne aftale grundigt inden du fortsætter.

Brug af siden:

Du udtrykker og bekræfter at du er mindst 18 år eller at du besøger siden under vejledning fra en forælder eller værge. I henhold til vilkårerne og betingelserne i denne aftale, giver Lightinthebox.com hermed en begrænset, midlertidig, ikke-overførbar, ikke-eksklusiv ret til at tilgå og bruge hjemmesiden ved at vise den i din internetbrowser, udelukkende med det formål at handle de personlige produkter som er til salg på siden, og ikke til nogen form for kommerciel brug eller brug på vegne af en tredjepart, med undtagelse af tilfælde med særlig forhåndstilladelse fra Lightinthebox.com. Ethvert brud på denne aftale vil resultere i en øjeblikkelig ophævelse af denne ret til at bruge siden, uden forudgående varsel.

Ud over som tilladt af det ovenstående afsnit, må du ikke kopiere, distribuere, fremvise, sælge, leje, transmittere, skabe lignende værker, oversætte, modificere, genskabe, adskille, dekompilere eller på ande måde udnytte denne side eller enhver del af den, uden skriftlig tilladelse fra Lightinthebox.com. Du må ikke anvende information fra siden i kommerciel sammenhæng, eller bruge siden til fordel for en anden virksomhed, uden forudgående tilladelse fra Lightinthebox.com. Lightinthebox.com forbeholder sig retten til at nægte betjening, lukke konti, og/eller annulere ordrer af enhver årsag, inklusiv men ikke begrænset til, hvis Lightinthebox.com tror at kundens adfærd er i strid med gældende lov eller er skadelig for Lightinthebox.com’s interesser.

Du må ikke uploade til, distribuere eller på anden vis publicere indhold eller information gennem denne side, som (a) strider imod eller bryder ophavsret, patenter, varemærker, tjenestevaremærker, forretningshemmeligheder eller andre rettigheder som tilhører enhver anden person; (b) som er injurierende, truende, krænkende, med upassende sprogbrug, pornografisk eller på anden vis kan give anledning til civile eller kriminelle søgsmål under Amerikansk eller international lov; eller (c) inkluderer virus, kodefejl, bagdøre, trojanske heste, eller anden skadelig kode eller egenskaber. Lightinthebox.com vil muligvis tildele dig en adgangskode og et brugernavn for, at du kan anvende visse dele af siden. hver gang du bruger en adgangskode eller et brugernavn, vil det antages at du er autoriseret til at bruge siden på en måde som er i overensstemmelse med vilkårerne og betingelserne i denne aftale, og Lightinthebox.com er ikke forpligtiget til at undersøge autorisationen eller kilden til enhver adgang eller brug af siden via denne metode. 

Du er eneansvarlig for enhver tilgang og brug af siden af enhver person som anvender koden og brugernavnet som er anvist til dig, uanset om tilgangen til, eller brugen af siden faktisk er autoriseret af dig, inklusiv men ikke begrænset til, alt kommunikation eller transmissioner, og alle forpligtelser (inklusiv, uden begrænsning, finansielle forpligtelser) der er påtaget under en sådan adgang eller brug. Du er ansvarlig for at beskytte sikkerheden og hemmeligheden af dit kodeord og brugernavn. Du skal øjeblikkeligt oplyse Lightinthebox.com om enhver uautoriseret anvendelse af din kode eller dit brugernavn, eller anden sikkerhedsbrist der truer sidens sikkerhed.Denne “side” er ejet af Light In The Box Limited (“LightInTheBox.com”) [Reg. No. 1141168] registreret under Hong Kong SAR’s love med registreret adresse på 705-706, 7/F., China Insurance Group Building, No. 141 Des Voeux Road Central, Hong Kong.

Anmeldelser & Kommentarer

Undtaget som nævnt andetsteds i denne aftale eller på siden, er alt hvad du indsender eller poster på siden og/eller sender til LightInTheBox.com, inklusiv, uden begrænsning, ideer, know-how, teknikker, spørgsmål, anmeldelser, kommentarer og forslag (samlet, "indsendelser") er og vil blive behandlet som ikke hemmelige og ikke ejede, og ved at indsende eller poste, indvilliger du i uigenkaldeligt licensiere din indsendelse og alle ophavsmæssige rettigheder relateret hertil (eksklusiv moralske rettigheder, så som retten til at blive anerkendt som forfatter) til LightInTheBox.com uden beregning og LightInTheBox.com vil have retten til gratis, globalt, evigt, uigenkaldeligt og overførbart at kunne bruge, kopiere, distribuere, vise, publicere, fremvise, sælge, leje, transmitere, redigere, og skabe afledte værker fra sådanne indsendelser på enhver måde og i enhver form, og til til at oversætte, modificere, genskabe, skille ad, eller dekompilere sådanne indsendelser. Alle indsendelser bliver automatisk LightInTheBox.com’s eksklusive ejendom, og du indvilliger i ikke at indgå i tvister med med LightInTheBox.com i fremtiden i forbindelse med anvendelse af dine indsendelser i fremtiden.

Du står inde for at dine indsendelser, helt og delvist, er klare og fri fra enhver overtrædelse af ophavsretten, stridigheder eller tredjepartskrav. LightInTheBox.com påtager sig intet ansvar for misbrug af ophavsretten eller andre tredjepartsrettigheder begået af dig. Du er ansvarlig for at holde parterne skadesløse for ethvert tab som skyldes brugen af indsendelsrene til ethvert formål.

Udover de rettigheder der knytter sig til enhver indsendelse, når du indsender kommentarer eller anmeldelser til siden, giver du LightInTheBox.com ret til at bruge det navn som du anvender i forbindelse med enhver anmeldelse, kommentar, eller andet indhold, hvis noget, i forbindelse med sådanne anmeldelser, kommentarer eller andet indhold. Du står inde for, at du ejer, eller på anden vis, kontrollerer alle rettigheder til de anmeldelser, kommentarer og andet indhold, som du poster på siden, og at brugen af disse anmeldelser, kommentarer og andet indhold af LightInTheBox.com ikke vil overtræde eller bryde rettigheder tilhørende tredjepart. Du lover ikke at anvende en falsk email adresse, udgive dig for at være en anden end dig selv, eller på anden vis vildlede LightInTheBox.com eller tredjepart angående oprindelsen af indsendelserne eller indholdet. LightInTheBox.com må, men er ikke forpligtet til, at fjerne eller redigere indsendelser (inklusiv kommentarer eller anmeldelser) af enhver årsag.

Copyright

Al information og indhold der relaterer sig til varer på LightInTheBox.com, inklusiv men ikke begrænset til pris, detaljer, dimensioner, vægt, beskrivelser og specifikationer på varerne er oversat af os på baggrund af informationer fra leverandøren eller tredjepartskilder og varerne samt den relaterede information er ikke ejet, fremstillet, solgt eller godkendt af LightInTheBox.com. De tekniske begrænsninger taget i betragtning, bekræfter LightInTheBox.com ikke at den ovennævnte information er præcis, fuldstændig, pålidelig, aktuel, eller fejlfri.

Alle varer udbudt til salg på vores hjemmeside har en varebeskrivelse og/eller et referencelink. Du er ansvarlig for at bekræfte informationen og indholdet der relaterer sig til den vare du ønsker at købe gennem informationen og/eller linket inden du afgiver ordre. Det er antaget at du har fuld viden og forståelse af detaljerne angående varerne du køber fra det øjeblik du afgiver din ordre, og vi er ikke ansvarlige for problemer efter salget der skyles misforståelser af den relaterede information eller indholdet på hjemmesiden.

Uden LightInTheBox.com's udtrykkelige tilladelse på skrift er brug af "data-mining", robotter eller lignende data-indsamlingsværktøjer på LightInTheBox.com, så vel som brugen af LightInTheBox.com varemærker eller tjenestemærker i meta-tags er strengt forbudt. Du må kun se og anvende indholdet til personligt brug, og til at shoppe og bestille varer på siden, og ikke andre formål. Hvis du falder over noget af vores indhold på andre tredjepartssider, er du meget velkommen til at kontakte os på: litbcs@lightinthebox.com. Du kan også kontakte os telefonisk på 021-68772231 9:30AM-6:30PM Beijing lokal tid, eller per post på: Floor 5, Building 2, Zhangjiang A-sun High-tech Park, No. 399, Shengxia Road, Pudong New Area, Shanghai 201210, People’s Republic of China. Samlingen, opsætningen og sammensætningen af alt indhold på denne side ("sammensætningen") tilhører udelukkende LightInTheBox.com. Du må ikke bruge LightInTheBox.com's Indhold eller sammensætning på en måde som miskrediterer LightInTheBox.com eller som kan skabe forvirring eller lovovertrædelser. Alt software som anvendes på denne side ("Softwaren") er LightInTheBox.com's ejendom og/eller dens softwareleverandører. Indholdet, sammensætningen og softwaren er alle beskyttede af statslige, nationale og internationale ophavsretslove. Alle rettigheder som ikke udtrykkeligt er givet, er forbeholdt LightInTheBox.com. Overtrædere af rettighederne vil blive retsforfulgt i så vidt et omfang som loven tillader.  
v
LightInTheBox.com anerkender og respekterer alle ophavsrettigheder og varemærker. Som sådan, har enhver brug af tv, film, musik, filmfestival, eller andre navne eller titler ingen forbindelse til LightInTheBox.com og tilhører udelukkende indehaverne af ophavsrettighederne eller varemærkerne. Vores leverandørers kjoler er inspirerede af berømtheders stil og er genskabelser af genstande båret af berømtheder på dine favorit tv-shows og på den røde løber, men de er ikke autoriserede, godkendte, eller forbundne til disse shows på nogen måde, og de er ikke ment som overtrædelser af registrerede varemærker eller ophavsrettigheder af LightInTheBox.com.

Politik om overtrædelser af ophavsretten

Det er LightInTheBox.coms politik at skride til handling når det er nødvendigt for at opretholde og respektere alle relevante statslige, føderale og internationale love angående materiale som hævdes at overtræde varemærker, ophavsret, patenter eller andre love om intellektuel ophavsret.

Salg af uautoriserede varer på hjemmesiden

Hvis du er indehaver af intellektuel ophavsret og du mener at LightInTheBox.com sælger, udbyder til salg, eller gør tilgængelig varer og/eller tjenester der overskrider dine intellektuelle ophavsrettigheder, så send følgende information i sin helhed til ipip@lightinthebox.com
Påkrævet information
      1. En elektronisk eller fysisk signatur fra den person som er berettiget til at handle på vegne af ejeren af de rettigheder som menes at være krænket;
      2. En beskrivelse af det værk eller den vare som menes at krænke ophavsretten;
      3. En beskrivelse af hvor på siden det angiveligt krænkende materiale befinder sig (vare(r) URL);
      4. Information som er tilstrækkelig til at vi kan kontakte dig, så som adresse, email adresse og telefonnummer;
      5. En forklaring fra dig, hvor du forklarer hvorfor du ikke mener at anvendelsen af materialet ikke er autoriseret af indehaveren af ophavsretten eller anden rettighedshaver, dennes agent, eller af loven;
      6. Identifikation af de rettigheder som du mener er krænket af hjemmesiden(f.eks. "XYZ ophavsret", "ABC varemærke, Reg. No. 123456, registreret 1/1/04",etc); og
      7. Et notat hvor du bekræfter at ovenstående information og beskrivelser er præcise, og bekræfter, under strafansvar, at du er indehaver af, eller autoriseret til at handle på vegne af, rettighedshaveren, hvis rettigheder angiveligt er blevet krænket. 

Overtrædelser af ophavsretten på siden

Hvis du mener at dit retmæssige værk er blevet kopieret på en måde som udgør en overtrædelse af ophavsretten, så send venligst følgende information til to LightInTheBox.com’s Opshavsrets Agent, som er noteret herunder og navngivet i henhold til the Digital Millenium Copyright Act, 17 U.S.C. § 512(c)(2):
     1. Det fulde retmæssige navn og den fysiske signatur på den person som er autoriseret til at handle på vegne af ophavsretshaveren;
     2. En beskrivelse af det ophavsretsbeskyttede værk som du mener er blevet krænket
     3. En beskrivelse af, hvor på hjemmesiden det værk som du mener krænker ophavsretten befinder sig;
     4. Din postadresse, telefonnummer og email;
     5. En erklæring fra dig på at du, efter bedste overbevisning, mener at den krænkende brug af værket ikke er autoriseret af rettighedshaveren, dennes agent eller af loven; og
     6. En erklæring fra dig på at du efter bedste overbevisning, under strafansvar, bekræfter at de ovenstående oplysninger er korrekte og at du er ophavsretshaveren eller er autoriseret til at handle på vegne af ophavsretshaveren;
Opshavsrets Agent:
     Navngivne Agents Navn:Garcia Gao, Legal manager
     Postadresse:Room F3-325, Tower A, Win Center,Building 6,Yard 33,Baiziwan Road,Chaoyang District Beijing,  China,
     Postnummer: 100020 
     Telefonnummer: 0086-010-63702660
     Email: ipip@lightinthebox.com

Ophævelse og effekt af ophævelse

Udover andre legale og forlismæssige remedier, må LightInTheBox.com, uden forudgående varsel til dig, ophæve aftalen og inddrage de rettigheder som er givet i henhold til denne aftale. Ved aftalens ophævelse, vil du øjeblikkeligt stoppe al tilgang til, og brug af siden, og LightInTheBox.com vil, udover andre legale og forlismæssige remedier, øjeblikkeligt inddrage alle kodeord og brugernavn(e) udstedt til dig, og nægte dig adgang til, og brug af siden, helt eller delvist. Enhver ophævelse af aftalen påvirker ikke de rettigheder og forpligtelser (inklusiv, og uden begrænsning, betalingsforpligtelser) fra begge parter, som opstod før ophævelsesdatoen.

Fraskrivelse og begrænsning af ansvar

UNDTAGET SOM DET ER NÆVNT I STANDARDBETINGELSERNE DER REGULERER SALGET AF HVERT PRODUKT PÅ HJEMMESIDEN, ER PRODUKTERNE UDBUDT TIL SALG PÅ HJEMMESIDEN OG TRANSAKTIONER FORETAGET I GENNEM DEN AF LIGHTINTHEBOX.COM, PÅ EN “SOM BESET” BASIS. LightInTheBox.com GARANTERER IKKE PÅ NOGEN MÅDE, DIREKTE ELLER INDIREKTE, FOR AT SIDEN FUNGERER, ELLER FOR INFORMATION, INDHOLD, MATERIALER, ELLER PRODUKTER INKLUDERET PÅ SIDEN, MED UNDTAGELSE AF DET DER ER NÆVNT I DENNE AFTALE, FOR SÅ VIDT LOVEN TILLADER DETTE. LightInTheBox.com AFVISER ALLE GARANTIER, DIREKTE ELLER INDIREKTE, INKLUSIV MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, INDIREKTE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, IKKE-OVERSKRIDELSE, EJENDOMSRET, ROLIG NYDELSE, DATAPRÆCISION, OG INTEGRERBARHED I ET SYSTEM. DENNE SIDE KAN INDEHOLDE UNØJAGTIGHEDER, FEJL, ELLER TRYKFEJL. LightInTheBox.com GARANTERER IKKE AT INDHOLDET FORBLIVER UFORSTYRRET ELLER FEJLFRIT. SÅ VIDT MULIGT INDEN FOR LOVENS RAMMER, ER LightInTheBox.com IKKE ERSTATNINGSANSVARLIG FOR ERSTATNINGSANSVAR AF NOGEN ART DER STAMMER FRA BRUGEN AF DENNE SIDE, INKLUSIV MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, INDIREKTE UHELDIGE, STRAFFERETLIGE, EKSEMPLARISKE, SÆRLIGE ELLER AFLEDTE ERSTATNINGSANSVAR. SÅ VIDT DET ER MULIGT INDEN FOR LOVES RAMMER, ER LIGHTINTHEBOX.COM SAMLEDE ERSTATNINGSMÆSSIGE ANSVAR OVERFOR DIG (UANSET ÅRSAGEN TIL ERSTATNINGSANSVARETS OPSTÅEN) BEGRÆNSET TIL DET SAMLEDE BELØB BETALT AF DIG GENNEM LIGHTINTHEBOX.COM I MÅNEDEN OP TIL BEGIVENHEDEN DER GAV ANLEDNING TIL ESTATNINGSANSVARETS OPSTÅEN.

Accept af ordrer

Bemærk venligst at der kan være visse ordrer som leverandøren eller LightInTheBox.com ikke kan acceptere, som må annuleres. Leverandøren og LightInTheBox.com reserverer retten til, efter egen bedømmelse, at annulere enhver ordre af enhver årsag. Situationer som kan føre til at en ordre må annuleres kan f.eks. være begrænsninger på antal varer der kan købes, fejl eller upræcise oplysninger i produkt- eller prisinformation, eller problemer som vores kredit og anti-svindel enhed har opdaget. Vi kan også opkræve yderligere information eller bekræftelse inden en ordre kan accepteres. Vi vil kontakte dig hvis dele af din ordre bliver annuleret, eller hvis vi har brug for yderligere oplysninger, for at kunne acceptere din ordre.

Overførsel af ejerskab

Ejerskabet af produkterne i din ordre overgår til dig, når varerne forlader vores lager, eller vores leverandørs lager, og overgår til fragtleverandøren for leverance til en adresse du har angivet ved ordreafgivelsen. Alt ansvar og alle ricisi overgår også til dig på samme tidspunkt. Når du afgiver en ordre på denne side, tillader du, at vores leverandør og LIGHT IN THE BOX LIMITED indgår aftale med leverandører af fragtservices på vegne af dig.

EU Payments

Hvis du bor i et land inden for EU, er disse vilkår en aftale imellem dig og LIGHTINTHEBOX (UK) LIMITED (som er placeret på 85 Tottenham Court Rd, Fitzrovia, London, Storbrittanien, W1T 4TQ, med registreringsnummer 6915037). I følge denne aftale vil varer/tjenester blive leveret via LIGHTINTHEBOX (UK) LIMITED eller LIGHT IN THE BOX LIMITED som agent for LIGHT IN THE BOX LIMITED eller af leverandøren, afhængig af, hvilken betalingsmetode der anvendes ved købet af varer og/eller tjenester. Hvis du bor i et andet land, så er disse vilkår en aftale mellem dig og LIGHT IN THE BOX LIMITED eller leverandøren og varer og/eller tjenester vil blive leveret af LIGHT IN THE BOX LIMITED eller af leverandøren.

Typografiske fejl

Selvom Lightinthebox.com tilstræber at levere præcis produkt og prisinformation, kan der forekomme pris eller typografiske fejl. Lightinthebox.com eller leverandøren kan ikke bekræfte prisen på et produkt, indtil efter din ordre er afgivet. Hvis det skulle ske, at varen er udbudt til salg med en forkert pris, eller med forkert information, på grund af en fejl i pris eller produktinformationen, forbeholder Lightinthebox.com og leverandøren retten til, efter vores vurdering, at afvise eller annullere enhver ordre på produktet. Hvis et produkt er prissat forkert, må LightInTheBox.com eller leverandøren kontakte dig for instruktioner eller annulere ordren og informere dig herom.

Prissætning i forskellige valuta

Prissætningen af varer solgt på LightInTheBox.com er baseret på tal i US Dollars (US$). Priser der vises i andre valuta, er omregnet fra US Dollars, baseret på de mest tidssvarende valutakurser. På grund af udsving i valutakurserne, kan priser der vises i andre valuta end US Dollars, andre steder end på de individuelle produktsider, muligvis ikke være helt aktuelle. Steder på siden hvor ikke-US dollar beløb kan være upræcise inkluderer, men er ikke begrænset til, udsalgsbannere, udsalgssider, og sider for varekategorier. Prisen på de individuelle produktsider, uanset hvilken valuta den er i, er den korrekte pris du er ansvarlig for at betale til LightInTheBox.com, eksklusiv forsendelsesomkostninger.

Mægling

Hvis parterne ikke kan afgøre deres tvist indenfor 30 dage efter den er opstået, indvilliger de i, at sende tvisten til Hong Kong International Arbitration Center, som vil afgøre tvisten i henhold til de gældende regler på tidspunktet hvor der blev anmodet om mægling. Mæglingsafgørelsen er endelig og bindende for begge parter.

Links

Denne side indeholder muligvis links til andre hjemmesider, der er ejet eller driftet af tredjeparter. Du anerkender at LightInTheBox.com ikke er ansvarlig for driften af, eller indholdet på sådanne sider.

Remedier

Du accepterer at LightInTheBox.coms remedier i følge loven, for enhver faktisk eller truet overtrædelse af denne aftale, er utilstrækkelige og at LightInTheBox.com vil være berettiget til særlig levering eller juridiske tilhold, eller begge, udover kompensation for skadevirkning som LightInTheBox.com lovmæssigt muligvis har krav på, samt rimelige udgifter til afgørelse af tvisten, inklusiv og uden begrænsning, advokatomkostninger.

Ingen ret eller remedie fra LightInTheBox.com ekskluderer andre remedier, hverken lov eller erstatningsmæssigt, inklusiv, uden begrænsning, retskendelser, erstatninger, advokatomkostninger og gebyrer.

Ingen frasigelse fra LightInTheBox.com af dens rettigheder eller remedier under disse vilkår og betingelser insinuerer en forpligtelse til at give en lignende frasigelse, en frasigelse i fremtiden, eller anden frasigelse..

Force Majeure

LightInTheBox.com vil ikke være erstatningsansvarlig overfor dig, eller blive betragtet som bryder af aftalen, på grund af enhver forsinkelse eller ikke-levering af forpligtelser i relation til varer, tjenester og/eller hjemmesiden, hvis diss skyldes årsager udenfor vores rimelige kontrol, inklusiv men ikke bregrænset til:

a. brand, guddommelige begivenheder, storm, eksplosioner, jordskælv, oversvømmelser, orkan, ulykker eller andre naturkatastrofer;
b. krig eller trussel om krig, sabotage, oprør, uroligheder eller ekspropriation;
c. aktiviteter, restriktioner, regulativer, love, forbud eller tiltag af enhver slags fra enhver stat, parlament eller lokal myndighed;
d. import eller eksportrestriktioner eller embargoer;
e. strejker, lock-outs eller andre faglige stridigheder eller handelsuenigheder;
f. vanskeligheder med at fremskaffe råvarer, arbejdskraft, brændstof, dele eller maskineri hos os eller vores leverandører;
g. forstyrrelser i telekommunikation, transport, strømforsyningen eller andre systemer, eller nedbrud i maskineri forårsaget af de ovennævnte forstyrrelser.

Denne aftale er underlagt og fortolkes i henhold til lovgivningen i Folkerepublikken Kina (P.R.C.) uden hensyn til lovkonflikter.
ATest