Vilkår for bruk

 

1 GENERELT

       1.1 LightInTheBox

Velkommen til nettstedet til LightInTheBox Limited. Disse vilkårene for bruk er en avtale mellom deg og LightInTheBoxLimited, som kontoradressen Room 705-706, 7/F., China Insurance Group Building, No 141 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong (heretter «LightInTheBox», «vi», «oss» eller «vår»), som styrer din bruk av nettstedet vårt på LightInTheBox.com («nettstedet»).  I tillegg, når du bruker en LightInTheBox-tjeneste (f.eks. kundeomtaler), er du underlagt vilkårene for bruk, regler, retningslinjer, retningslinjer, policyyer og vilkår inkludert, men ikke begrenset til, personvernerklæringen og reglene for informasjonskapsler for dette nettstedet, og de inkorporeres i denne avtalen gjennom denne referansen. Ved å utøve tilgang til eller bruke nettstedene på noen som helst måte inkludert, men ikke begrenset til, besøke eller surfe på LightInTheBox.com, registrere en konto eller bidra med innhold eller annet materiale til nettstedet, forstår, erkjenner og godtar du uttrykkelig å la deg binde av vilkårene for bruk. Du er kun autorisert til å bruke tjenesten til nettstedet dersom du godtar å overholde alle gjeldende lover samt disse vilkårene. Les denne avtalen nøye før du går videre.

 

Virksomheten vår er i konstant endring, og vilkårene våre for bruk vil også endre seg. Derfor forbeholder LightInTheBox seg retten til å endre vilkårene for dette nettstedet når som helst. Du bør undersøke nettstedene våre ofte for å se nylige endringer. Dersom vi endrer vesentlige vilkår i denne avtalen, kommer slike endringer til å tre i kraft etter at vi har sendt deg et varsel om den nye avtalen. Slike varsler vil skje etter vårt eget skjønn, og varslingsmåten kan inkludere for eksempel e-post, publiserte varsler på nettstedet eller appene, eller på andre rimelige måter. Dersom du ikke slutter å bruke tjenestene etter å ha mottatt varsel om endring utgjør dette din aksept av de endrede vilkårene.

 

       1.2 PERSONVERNERKLÆRING OG REGLER FOR INFORMASJONSKAPSLER

 

Du kan lese personvernerklæringen og reglene for informasjonskapsler når som helst for mer informasjon om hvordan LightInTheBoxLimited innhenter, bruker, lagrer og beskytter informasjonen din når du bruker tjenestene. Det er nødvendig å innhente en e-postadresse, bostedsadresse og/eller andre kontakter fra deg for å forsyne deg med tjenesten. Personvernerklæringen og reglene for informasjonskapsler beskrives her.

 

Vi forbeholder oss retten til å endre vilkårene for bruk, inkludert personvernerklæringen og reglene for informasjonskapsler, når som helst og etter eget skjønn. Dersom vi endrer vesentlige vilkår i denne avtalen, kommer slike endringer til å tre i kraft etter at vi har sendt deg et varsel om den nye avtalen. Slike varsler vil skje etter vårt eget skjønn, og varslingsmåten kan inkludere for eksempel e-post, publiserte varsler på nettstedet eller appene, eller på andre rimelige måter.

 

 

 

Ved eventuelle spørsmål som gjelder personvernet eller cybersikkerheten din kan du kontakte oss via dataprotectionofficer@lightinthebox.com eller it_security@lightinthebox.com.

 

Se personvernerklæringen og reglene for informasjonskapsler for detaljer.

 

2 BRUK AVTJENESTENE VÅRE

Du antar og garanterer at du er i stand til å inngå juridisk bindende kontrakter (for eksempel er du minst 18 år gammel eller bruker tjenesten vår under tilsyn av en forelder eller verge). Du lover også å ikke benytte en falsk e-postadresse for å registere kontoen eller utgi deg for å være noen andre enn deg selv, eller på annen måte sette LightInTheBox i en villedende posisjon. I henhold til vilkårene i denne avtalen, gir LightInTheBox deg herved en begrenset, tilbakekallbar, ikke-overførbar og ikke-eksklusiv lisens til å få tilgang til og bruke dette nettstedet ved å vise det i nettleseren din, kun med det formål å handle for personlig bruk det som selges på nettstedet og ikke for kommersiell bruk eller bruk på vegne av tredjepart, med unntak av det som har blitt tillatt uttrykkelig av LightInTheBox på forhånd. Ethvert brudd på denne avtalen skal resultere i umiddelbar tilbakekalling av lisensen gitt i dette avsnittet uten varsel til deg.

 

Du kan ikke gjengi, distribuere, vise, selge, lease, overføre, lage avledede verk fra, oversette, modifisere, omvendt-utvikle, demontere, dekompilere eller på andre måter utnytte dette nettstedet eller noen dets deler med mindre det er gitt uttrykkelig skriftlig tillattelse av LightInTheBox. Du kan ikke utøve kommersiell bruk av informasjonen som gis på nettstedet eller utøve noen bruk av nettstedet til fordel for en annen virksomhet, med mindre det er gitt uttrykkelig tillatelse av LightInTheBox på forhånd. LightInTheBox forbeholder seg retten til å nekte tjenester, avslutte kontoer og/eller kansellere bestillinger etter eget skjønn, inkludert og ikke begrenset til dersom LightInTheBox mener at kundenes oppførsel bryter med gjeldende lov, vilkårene i denne avtalen eller er skadelig for LightInTheBox sine interesser.

 

Du skal ikke laste opp til, distribuere eller på annen måte gjennom dette nettstedet publisere noe innhold, informasjon eller annet materiale som (a) bryter med eller krenker opphavsrett, patenter, varemerker, servicemerker, forretningshemmeligheter eller andre eiendomsrettigheter til noen person, (b) er injurierende, truende, ærekrenkende, uanstendig, usømmelig, pornografisk eller kan gi opphav til sivilt eller strafferettslig ansvar i henhold til nasjonal lovgivning (spesielt lovverk i USA og EU) eller internasjonal lov, eller (c) inkluderer eventuelle feil, virus, dataormer, falldører, trojanske hester eller annen skadelige eller påtrengende koder eller egenskaper. LightInTheBox kan tildele deg et passord og kontoidentifikasjon for å gi deg tilgang til og bruke bestemte deler av dette nettstedet. Hver gang du bruker et passord eller en identifikasjon, anses du som autorisert til å utøve tilgang til og bruke nettstedet på en måte som samsvarer med vilkårene i denne avtalen, og LightInTheBox har ingen forpliktelse til å undersøke autorisasjonen eller kilden til slik tilgang eller bruk av nettstedet.

 

Uten LightInTheBox sitt uttrykkelige skriftlige samtykke på forhånd er bruk av datautvinning, roboter eller lignende datainnhentings- og utvinningsverktøy på LightInTheBox samt bruk av LightInTheBox-varemerker eller servicemerker i metatagger strengt forbudt. Du kan kun vise og bruke innholdet til å informere deg, og til kjøp og bestilling på nettstedet, og ikke til andre formål. Hvis du tilfeldigvis kommer over noe av innholdet vårt som hostes på et tredjepartsnettsted, må du ikke nøle med å kontakte oss på: litbcs@lightinthebox.com. Du kan også nå oss via telefon på 021-68772231 9.30–18.30 Beijing-lokaltid, eller via post til: 11 Floor, No.1188 MinSheng Road, Pudong New District, Shanghai KAISA Financial Center, 200135 People’s Republic of China Shanghai, China.

 

Du vil være eneansvarlig for all tilgang til og bruk av dette nettstedet av alle som bruker passordet og identifikasjonen som ble tildelt deg opprinnelig, uansett om slik tilgang til og bruk av dette nettstedet faktisk er autorisert av deg, inkludert og ikke begrenset til all kommunikasjon og overføringer samt alle forpliktelser (inkludert og ikke begrenset til økonomiske forpliktelser) som påløper gjennom slik tilgang eller bruk. Du har eneansvar for å beskytte sikkerheten og konfidensialiteten til passordet og identifikasjonen som er tildelt deg. Du skal umiddelbart varsle LightInTheBox om enhver uautorisert bruk av passordet eller identifikasjonen, eller ethvert annet brudd eller truende brudd på dette nettstedets sikkerhet. Dette «nettstedet» eies av Light In The Box Limited («LightInTheBox») [Reg. nr. 1141168] registrert under Hong Kong SAR-lover med kontoradressen Room 705-706, 7/F., China Insurance Group Building, No. 141 Des Voeux Road Central, Hong Kong.

 

3 HANDELSREGLER
       3.1 PRIS OG KJØP

På kassesiden kan du se hovedprisen, MVA (avhengig av destinasjonslandet eller -regionen), forsikring (hvis aktuelt) og andre avgifter (der dette er aktuelt) til gjeldende sats i henhold til lokale lover og regelverk i landene eller regionene varene ble sendt til. I noen tilfeller skal imidlertid MVA (merverdiavgift), andre skatter, toll og/eller avgifter pålagt av destinasjonslandet bæres av mottakerne. Mer informasjon er å finne under ofte stilte spørsmål.

 

Vær oppmerksom på at dersom du mottar SMS, MMS eller e-poster som minner deg om at du må betale tilleggsgebyrer, spesielt tollklareringsgebyrer, anbefaler vi sterkt at du kontakter oss for ytterligere konformasjon for å omgå unødvendige tap ved nettsvindel samt for å beskytte dine eiendelers sikkerhet.

 

       3.2 PRISING I ULIKE VALUTAER

Ved behov gir tilbyr LightInTheBox deg en annen valuta som er mer praktisk for deg når du shopper. Bortsett fra at markedet opplever dramatiske svingninger i valutaverdier, forekommer det nesten ingen marginfeil i prisingen under normal drift.

 

       3.3 TRYKKFEIL

Hver vare som tilbys for salg på nettstedet vårt har en varebeskrivelse og/eller en referanselenke. Du er ansvarlig for å bekrefte informasjonen og innholdet knyttet til varen du ønsker å kjøpe gjennom informasjonen og/eller lenken som oppgis før du sender inn en bestilling. Det forutsettes at du har fullstendig kjennskap til og forståelse av detaljene i varene du kjøper ved innsending av bestillingen, siden vi ikke er ansvarlige for eventuelle ettersalgsproblemer som følge av feiltolkninger av den tilknyttede informasjonen og innholdet på nettstedet.

 

Selv om LightInTheBox etterstreber å gi nøyaktig produkt- og prisinformasjon, kan det forekomme pris- eller trykkfeil. LightInTheBox kan ikke bekrefte prisen på en vare før etter at du har bestilt. I tilfelle en vare star oppført med feil pris eller med feil informasjon grunnet feil i pris eller produktinformasjon, skal LightInTheBox ha rett til å avvise eller kansellere bestillinger plassert for den varen. I tilfelle en vare er feilpriset, kan LightInTheBox enten kontakte deg for instruksjoner eller kansellere bestillingen din og varsle deg om denne kanselleringen.

 

       3.4 ORDREAKSEPT

Dette er tilbud og aksept eksemplifisert på LightInTheBox. Når du har valgt alle artiklene du ønsker å kjøpe, legges de til i handlekurven din. Neste trinn vil være å behandle bestillingen og utføre betalingen. For å gjøre dette må du følge trinnene i kjøpsprosessen og angi eller verifisere informasjonen det bes om i hvert trinn. Videre, gjennom hele kjøpsprosessen, kan du endre detaljene i bestillingen din før betaling. Du og LightInTheBox er begge juridisk bundet siden bestillingen trer i kraft på det tidspunktet kjøpet fullføres.

 

Vær oppmerksom på at det kan være visse bestillinger som LightInTheBox ikke kan akseptere og må kansellere, likeledes 3.3. TRYKKFEIL. LightInTheBox forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å nekte eller kansellere enhver bestilling uansett årsak. Noen situasjoner som kan føre til at bestillingen din kanselleres inkluderer begrensninger på kvanta som er tilgjengelige for kjøp, unøyaktigheter eller feil i produkt- eller prisinformasjon eller problemer identifisert av kreditt- og svindelforebyggingsavdeling. Vi kan også kreve ytterligere verifikasjoner eller informasjon før vi aksepterer en eventuell bestilling. LightInTheBox kommer til å kontakte deg dersom hele eller deler av bestillingen din kanselleres eller det kreves ytterligere informasjon for å akseptere bestillingen din.

 

       3.5 BETALINGER

Hvis du er en registrert bruker, er en oversikt over alle bestillingene du har lagt inn tilgjengelig i området «Mine bestillinger». Du kan bruke følgende kort som betalingsmåte: Visa, Mastercard, American Express, Union Pay, Paypal og nettbank osv.

 

For å minimere risikoen for ikke-autorisert tilgang krypteres kredittkortopplysningene dine. Når vi mottar bestillingen din, ber vi om en forhåndsgodkjenning på kortet ditt for å sikre at det finnes nok midler til å fullføre transaksjonen. Vær oppmerksom på at vi ikke lagrer eller beholder informasjon om den økonomiske transaksjonen. Korttjenesteleverandøren eller finanssponsoren vil beholde slik informasjon.

 

For eksempel bekrefter du at kredittkortet er ditt når du klikker på « Betal nå ». Kredittkort er underlagt verifikasjon og autorisasjon fra kortutstederen. Dersom utstederen ikke autoriserer betalingen, står vi ikke ansvarlige for forsinkelser eller manglende levering og vil ikke kunne inngå noen transaksjon eller kontrakt med deg.

 

       3.6 FARGER

Vi har gjort vårt ytterste for å vise fargene på produkter vist på nettstedet vårt så nøyaktig som mulig. Siden de faktiske fargene du ser vil avhenge av skjermen din, kan vi likevel ikke garantere at skjermens visning av eventuelle farger kommer til å være nøyaktig.

 

       3.7 EMBALLASJE

Med mindre annet er oppgitt, kommer vi kun til å overholde minstestandard for emballasje for den valgte transportmetoden. Kostnaden for all spesialpakking, lasting eller avstivning du ber om, betales av deg.

 

       3.8 FRAKT OG LEVERING.

LightInTheBox sender fra ulike varehus i forskjellige land, og vi kommer til å la annen logistikk frakte varene. For bestillinger med mer enn én vare kan vi dele opp bestillingen i flere pakker i henhold til lagerkapasitet og etter eget skjønn. Vårt mål er å levere bestillinger så raskt som mulig. Likevel kan leveringer noen ganger ta lengre tid under travle salgsperioder. Kontakt oss dersom du har spørsmål vedrørende frakt og levering.

 

       3.9 EIERSKAP OG TAPSRISIKO

Levering til transportør skal utgjøre levering til kjøper, og risiko for tap eller skade skal deretter overføres til kjøper. Ethvert krav fra kjøper forbundet med skade under frakt eller levering skal rettes direkte til transportøren. Eventuelle krav fra kjøper mot LightInTheBox for mangler eller skader som oppstår før slik levering til transportøren må fremsettes innen fem (5) dager etter mottak av varene. Selv om tapsrisiko overføres til kjøper, skal eierskap for varene som selges i henhold til denne avtalen forbli innenfor LightInTheBox inntil alle betalinger herunder, inkludert utsatte betalinger dokumentert ved notaer eller på annet vis, renter og eierskapskostnader er utført, og kjøper godtar å utføre alle nødvendige handlinger for å perfeksjonere og opprettholde slike rettigheter og eierskap i LightInTheBox.

Hvis denne artikkelen strider med lovverket på nasjonalt nivå eller delstatsnivå, skal sistnevnte overstyre det angitte vilkåret.

 

       3.10 RETUR AV PRODUKTER

Varer kan returneres innen en angitt frist. Den nøyaktige returfristen og returpolicyen varierer fra land til land. Du bør være oppmerksom på at du skal returnere varene dine til lageret i Kina. Kunder som returnerer varer er ansvarlige for fraktkostnader, som ellers reguleres av lover eller regelverk.

Varer med feil størrelse og kvalitetsproblemer kan byttes. Ved defekte produkter: Dersom en defekt eller skade bekreftes på de returnerte produktene, gir vi deg en fullstendig refusjon inkludert påløpte kostnader for levering og retur. Refusjonen utbetales enten til LightInTheBox-kredittkontoen din eller til den opprinnelige betalingsmåten.

Følgende varer kan ikke returneres eller byttes: Vennligst se returpolicyen for ikke-returnerbare varer.

For mer informasjon kan du konsultere returpolicyen.

 

4 ÅNDSVERK

Alt av informasjon og innhold som relaterer til varer på nettstedet til LightInTheBox, inkludert og ikke begrenset til pris, detaljer, dimensjoner, vekt, beskrivelser og spesifikasjoner for varene er oversatt av oss fra informasjon innhentet fra leverandørers eller tredjeparters kilder, og elementer eller relatert informasjon eies, produseres, selges eller støttes av LightInTheBox.com. På grunn av de tekniske begrensningene kan ikke LightInTheBox gi en fullstendig garanti for at denne informasjonen er nøyaktig, fullstendig, pålitelig, oppdatert eller feilfri.

 

Innhenting, arrangement og sammenstilling av alt innhold på denne siden («kompilering») tilhører kun LightInTheBox. Du kan ikke bruke LightInTheBox' innhold eller kompilering på noen måte som nedvurderer eller vanærer LightInTheBox, eller på noen måte som kan forårsake forvirring eller brudd på gjeldende lover eller regelverk. Programvaren som benyttes på dette nettstedet («programvaren») tilhører til LightInTheBox og/eller leverandørene av programvaren. Innholdet, kompileringen og programvaren er alle beskyttet under statlige, nasjonale og internasjonale lover om opphavsrett. Alle rettigheter som ikke gis uttrykkelig er forbeholdt LightInTheBox. Eventuelt nettstedsinnhold på kan kun gjengis eller distribueres med uttrykkelig tillatelse fra LightInTheBox. Overtredere vil straffeforfølges i lovens fulle utstrekning.

 

       4.1 POLICY VED BRUDD PÅ ÅNDSRETTEN

LightInTheBox respekterer åndsverk, inkludert og ikke begrenset til opphavsrett, varemerker, patenter, design og forretningshemmeligheter. Hvis du mener at leverandøren på nettstedet vårt selger materiale som krenker innehavernes immaterielle rettigheter, er du velkommen til å hevde rettighetene dine og/eller sende inn en klage i samarbeid med representanten nedenfor.

 

Det er LightInTheBox' policy å iverksette egnede tiltak ved behov for å opprettholde og anerkjenne alle relevante statlige og føderale lover samt EU-lover, internasjonale lover forbundet med materiale som hevdes å krenke eventuelle varemerker, opphavsrettigheter, design, patenter og alle andre lover om immaterielle rettigheter.

 

        4.1.1 SALG AV UAUTORISERTE VARER

Hvis du er eier av immaterielle rettigheter og du mener at en vare og/eller tjeneste tilgjengelig for salg krenker de immaterielle rettighetene gitt av vår leverandør på LightInTheBox, kan du sende følgende informasjon i sin helhet til ipip@lightinthebox.com.Nødvendig informasjon:

 

A. En elektronisk eller fysisk signatur fra personen som er autorisert til å handle på vegne av eieren av en eksklusiv rettighet som angivelig er krenket.

 

B. En beskrivelse av det angivelig krenkende verket eller materialet samt hvor det angivelig krenkende materialet befinner seg på nettstedet (produktets/produktenes URL).

 

C. Informasjon som med rimelighet gjør oss i stand til å kan kontakte deg, for eksempel adresse, telefonnummer og e-postadresse.

 

D. En erklæring fra deg om at du har en god tro på at den omtvistede bruken av materialet ikke autoriseres av opphavsretten eller andre rettighetshavere, sistnevntes representanter eller loven.

 

E. Identifikasjon av immaterielle rettigheter som du hevder krenkes av nettstedet (f.eks. «XYZ copyright», «ABC trademark, Reg. No. 123456, registered 1/1/04» osv. Ved brudd på opphavsretten oppgir du  opphavsrettens registreringsnummer eller en lenke til plattformen der det først ble publisert, URL til det krenkende verket/bildet og/eller annen informasjon som beviser at du eier opphavsretten eller er autorisert til å bruke det), og

 

F. En erklæring fra deg om at informasjonen og varslingen ovenfor er nøyaktig, med fare for straff ved falsk forklaring, at du eier opphavsretten eller er autorisert til å handle på vegne av eieren, hvis eksklusive rettighet angivelig er krenket.

 

        4.1.2 BRUDD PÅ OPPHAVSRETTEN

 

Hvis du mener at et verk du eier har blitt kopiert på en måte som utgjør brudd på opphavsretten, videresender du følgende informasjon til opphavsrettsansvarlig hos LightInTheBox.com, som er oppført nedenfor og navngitt i henhold til Digital Millenium Copyright Act, 17 U.S.C. § 512(c)(2):

 

A. Fullstendig juridisk navn og fysisk signatur til personen som er autorisert til å handle på vegne av opphavsrettens eier.

 

B. En beskrivelse av det opphavsrettsbeskyttede verket som du hevder er krenket.

 

C. En beskrivelse av hvor det angivelig krenkede materialet befinner seg på dette nettstedet.

 

D. Din postadresse, telefonnummeret og e-postadressen din.

 

E. En erklæring hvor du oppgir at du i god tro mener at den omtvistede bruken ikke er autorisert av opphavsrettens eier, sistnevntes representant eller loven

 

F. En erklæring fra deg, med fare for straff ved falsk forklaring, om at informasjonen ovenfor i varselet er nøyaktig og at du er opphavsrettens eier.

 

OPPHAVSRETTSANSVARLIG

 

Navn på utpekt representant:, 【SURIGUGA Juridisk leder 】

Postadresse: 11Floor, No.1188 MinSheng Road, Pudong New District, Shanghai KAISA Financial Center, 200135 People’s Republic of China Shanghai, China

Postnummer: 200135

Telefonnummer: 0086-(021)60319669

E-post: ipip@lightinthebox.com 

*(Dette er e-postadresse for brudd på opphavsretten. For kundeklager kontakter du kundeserviceteamet)

 

5 LENKER

U wordt geadviseerd om in te loggen of u aan te melden op onze officiële website. Om uw gerechtvaardigde belangen beter te beschermen, moet u alert zijn op verdachte nep- of phishingwebsites die zich voordoen als ons. U kunt het ons melden op deze verdachte cybercriminaliteit via litbcs@lightinthebox.com. 

Nettstedet og appene kan inneholde lenker til andre nettsteder på Internett som ikke eies og drives av oss. Vi har ingen kontroll over, påtar oss intet ansvar for og verken støtter eller verifiserer innhold, personvernerklæringer eller praksis på tredjeparters nettsteder eller -tjenester. Vi gir ingen garantier eller erklæringer om nøyaktigheten, fullstendigheten eller aktualiteten til noe innhold som er lagt ut på nettstedet av andre enn oss. Vi anbefaler på det sterkeste at du leser alle tredjeparters vilkår og personvernerklæringer.

 

6 OPPSIGELSE OG VIRKNING AV OPPSIGELSE

I tillegg til alle andre rettsmidler eller rettferdige midler kan LightInTheBox, etter å ha sendt deg et varsel to dager i forveien, si opp avtalen eller tilbakekalle noen eller alle rettigheter, fordeler eller andre interesser gitt under denne avtalen på tidspunktet for brudd på denne avtalen, personvernerklæringen. På forespørsel om å slette konto eller tilbakekalle samtykke for de grunnleggende tjenestene som tilbys, kan LightInTheBox si opp denne avtalen samt tilbakekalle alle rettigheter, fordeler eller andre interesser forbundet med dette uten forvarsel. Ved oppsigelse av denne avtalen skal du umiddelbart stanse all tilgang til og bruk av nettstedet, og LightInTheBox skal, i tillegg til andre juridiske eller rettferdige rettsmidler, umiddelbart tilbakekalle alt av passord og kontoidentifikasjon utstedt til deg samt nekte deg å helt eller delvis utøve tilgang til og bruke dette nettstedet. Enhver oppsigelse av denne avtalen skal ikke påvirke partenes respektive rettigheter og forpliktelser (inkludert og ikke begrenset til betalingsforpliktelser) som oppstår før oppsigelsesdatoen. I praksis kommer produktene likevel til å stanses før en bestilling behandles, på grunn av de unødvendige og kompliserte refusjons- og returprosedyrene.

 

7 ANSVARSFRASKRIVELSE OG ANSVARSBEGRENSNING

MED MINDRE STANDARD SALGSVILKÅR SOM GJELDER FOR HVERT PRODUKT PÅ DETTE NETTSTEDET ANGIR NOE ANNET, SKJER PRODUKTENE SOM TILBYS OG TRANSAKSJONENE SOM GJENNOMFØRES PÅ «SOM-DE-ER»-BASIS. LIGHTINTHEBOX GIR INGEN ERKLÆRINGER ELLER GARANTIER AV NOE SLAG, UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, I FORBINDELSE MED DRIFT AV NETTSTEDET ELLER INFORMASJON, INNHOLD, MATERIALER ELLER PRODUKTER SOM FINS PÅ DETTE NETTSTEDET, UNTATT DET SOM ANGIS HER. I DEN UTSTREKNING LOVEN TILLATER FRASKRIVER LIGHTINTHEBOX SEG ALL ANSVAR FOR GARANTIER, UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, INKLUDERT OG IKKE BEGRENSET TIL UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET OG EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL, AT DET IKKE BRYTER MED NOEN RETTIGHETER, TITTEL, UFORSTYRRETHET, DATANØYAKTIGHET OG SYSTEMINTEGRASJON. DETTE NETTSTEDET KAN INNEHOLDE UNØYAKTIGHETER, FEIL ELLER TTYKKFEIL. LIGHTINTHEBOX GARANTERER IKKE AT INNHOLDET KOMMER TIL Å VÆRE UAVBRUTT ELLER FEILFRITT. I DEN UTSTREKNING LOVEN TILLATER, SKAL LIGHTINTHEBOXIKKE VÆRE ANSVARLIG FOR SKADER AV NOE SLAG FORÅRSAKET AV BRUK AV DETTE NETTSTEDET, INKLUDERT OG IKKE BEGRENSET TIL FØLGESKADER, STRAFFEERSTATNING, EKSEMPLARISKE, SPESIELLE ELLER AVLEDEDE SKADER. I DEN UTSTREKNING GJELDENDE LOV TILLATER DETTE, SKAL LIGHTINTHEBOX' SAMLEDE ANSVAR OVERFOR DEG FOR EVENTUELLE SKADER (UANSETT GRUNNLAG FOR SØKSMÅLET) IKKE OVERSKRIDE SAMLET BELØP FOR GEBYRER SOM FAKTISK ER BETALT AV DEG GJENNOM LIGHTINTHEBOX I MÅNEDEN RETT ETTER SØKSMÅLET SOM MEDFØRER ANSVAR FOR LIGHTINTHEBOX.

 

8 FORCE MAJEURE

LightInTheBox skal ikke være ansvarlig overfor deg eller anses for å bryte med avtalen på grunn av forsinkelser i utførelsen eller manglende oppfyllelse av noen av forpliktelsene i forhold til varene, tjenestene og/eller nettstedet dersom forsinkelsen eller svikten ble forårsaket av en hvilken som helst faktor utenfor vår rimelige kontroll, inkludert og ikke begrenset til: brann, force majeure, storm, eksplosjon, jordskjelv, flom, uvær, ulykke, pandemi eller andre naturkatastrofer, krig eller fare for krig, sabotasje, opprør, sivil uro eller rekvisisjon, handlinger, restriksjoner, forskrifter, vedtekter, forbud eller tiltak av noe slag fra en statlig, parlamentarisk eller lokal myndighet, import- eller eksportregler eller embargoer, streik, lockout, blockdown eller andre gå-sakte-aksjoner eller handelskonflikter, problemer med anskaffelse av råvarer, arbeidskraft, drivstoff, deler eller maskineri som vi eller leverandører står overfor, eller telekommunikasjons-, transport-, strømforsynings- eller systemforstyrrelser eller -svikter, eller driftsfeil i maskineri som gjør det umulig å bruke av noen av de ovennevnte

 

9 TVISTELØSNING

Der tvistene som oppstår fra denne avtalen ikke kan løses innen 30 dager etter hendelsen, er de stridende partene enige om å sende slike tvister til China International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC) for voldgift i henhold til CIETACs voldgiftsregler, som trer i kraft når søknaden sendes inn. Lovgivning i denne voldgiftsklausulen skal være Folkerepublikken Kinas lover. Voldgiftssted skal være Shanghai. Voldgiftsprosessen skal gjennomføres på engelsk. Voldgiftskjennelsene er endelige og bindende for begge parter.

 

10 GJELDENDE LOVER

Denne avtalen skal reguleres av og tolkes i henhold til lovene i Folkerepublikken Kina («PRC») uten hensyn til bestemmelser om lovkonflikter.

 

11 RETTSMIDLER

Du samtykker i å sørge for at, dersom LightInTheBox' rettsmiddel for ethvert faktisk eller antatt brudd på denne avtalen er utilstrekkelig, LightInTheBox skal ha rett til spesifikk ytelse eller rettslig påbud, eller begge deler, i tillegg til eventuelle skader som LightInTheBox kan ha en juridisk rett til å gjenvinne. , sammen med rimelige utgifter til enhver form for tvisteløsning, inkludert og ikke begrenset til driftstap, advokathonorarer.

 

Ingen rettigheter eller rettsmidler fra LightInTheBox skal eksklusive et annet, verken ved lov eller rettferdighet, inkludert og ikke begrensnet til rettslig erstatningspåbud, salærer og utgifter til advokater.

 

Ingen tilfeller hvor LightInTheBox fraskriver seg rettigheter eller rettsmidler under disse vilkårene skal innebære noen forpliktelse til å komme med lignende, fremtidige eller øvrige fraskrivelser.

 

12 KUNDESERVICE

 

For spørsmål vedrørende priser, bestillinger, frakt, ettersalgsstøtte eller andre spørsmål, logger du inn på Mine bestillinger og sender inn en henvendelse om bestillingen du trenger hjelp med.

Fra den detaljerte bestillingssiden kan du enkelt gjennomgå bestillingsdetaljer, spore bestillingers fremdrift og be om hjelp ved å sende inn en henvendelse til kundeservice.

 

Vår kundeservice kommer til å gjøre sitt ytterste for å hjelpe deg. Ved eventuelle problemer eller spørsmål kan du kontakte oss via litbcs@lightinthebox.com.

 

 

ATest