banner

    Gebruiksvoorwaarden


LightInTheBox.com biedt als grensoverschrijdende e-commerce website haar diensten aan u aan met inachtneming van de kennisgevingen, voorwaarden en bepalingen in deze overeenkomst (de "Overeenkomst"). Bovendien gelden bij gebruik van een dienst van LightInTheBox.com (zoals Klantreviews) voor u de regels, richtlijnen, beleidsmaatregelen, bepalingen en voorwaarden voor deze diensten, inclusief maar niet beperkt tot de Privacymelding, zoals van toepassing op deze diensten en zoals opgenomen in deze Overeenkomst via deze verwijzing. LightInTheBox.com behoudt zich het recht voor deze website en deze gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen.

De toegang tot, het doorzoeken van of anderszins gebruiken van de website betekent dat u akkoord gaat met alle voorwaarden en bepalingen in deze overeenkomst. Lees deze overeenkomst zorgvuldig door voordat u verder gaat.

Gebruik van de Website:

U verklaart en garandeert dat u ten minste 18 jaar oud bent of de Website bezoekt onder toezicht van een ouder of voogd. Onder voorbehoud van de bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst verleent Lightinthebox.com u hierbij een beperkte, herroepbare, niet-overdraagbaar en niet-exclusieve licentie voor de toegang tot en het gebruik van de Website door deze op uw internetbrowser weer te geven, uitsluitend met het oog op het winkelen voor persoonlijke artikelen die op de Website worden verkocht en niet voor enigerlei commercieel gebruik of gebruik namens een derde partij, tenzij dit vooraf uitdrukkelijk door Lightinthebox.com is toegestaan. Elke inbreuk op deze overeenkomst leidt tot de onmiddellijke intrekking van de in deze paragraaf verleende licentie zonder kennisgeving aan u.

Behalve zoals toegestaan in de bovenstaande paragraaf, mag u deze Website of enig deel ervan niet reproduceren, distribueren, weergeven, verkopen, leasen, verzenden, afgeleide werken maken, vertalen, wijzigen, reverse-engineeren, demonteren, decompileren of op andere wijze exploiteren, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is toegestaan door Lightinthebox.com. U mag op geen enkele wijze commercieel gebruik maken van de via de Website verstrekte informatie, of de Website op enige manier gebruiken ten behoeve van een ander bedrijf, tenzij dit vooraf uitdrukkelijk is toegestaan door Lightinthebox.com. Lightinthebox.com behoudt zich het recht voor om een dienst te weigeren, account te beëindigen en/of bestellingen te annuleren naar eigen goeddunken, met inbegrip van, zonder beperking, wanneer Lightinthebox.com van mening is dat een klant zich gedraagt in strijd met het toepasselijk recht of schadelijk is voor de belangen van Lightinthebox.com.

U mag via deze Website geen enkele Inhoud, Informatie of ander materiaal uploaden, distribueren of anderszins publiceren dat (a) inbreuk maakt op de auteursrechten, patenten, handelsmerken, servicemerken, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten van enig persoon; (b) lasterlijk, bedreigend, lasterlijk, obsceen, smadelijk, obsceen, ongepast, pornografisch is of aanleiding kan geven tot burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid onder de Amerikaanse of internationale wetgeving; of (c) bugs, virussen, wormen, trapdoors, Trojans of andere schadelijke code of eigenschappen bevat. Lightinthebox.com kan u een wachtwoord en accountidentificatie toewijzen waarmee u toegang krijgt tot bepaalde delen van deze Website en de Website kunt gebruiken. Telkens wanneer u een wachtwoord of identificatie gebruikt, wordt u geacht bevoegd te zijn om toegang te krijgen tot de Website en deze te gebruiken op een manier die in overeenstemming is met de bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst, en Lightinthebox.com is niet verplicht om de machtiging of bron te onderzoeken voor dergelijke toegang tot of gebruik van de Website. 

U bent als enige verantwoordelijk voor alle toegang tot en gebruik van deze Website door iemand die gebruik maakt van het wachtwoord en de identificatie die oorspronkelijk aan u zijn toegekend, ongeacht of deze toegang tot en het gebruik van deze Website daadwerkelijk door u is geautoriseerd, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle communicatie en transmissies en alle verplichtingen (inclusief, maar niet beperkt tot, financiële verplichtingen) die voortvloeien uit deze toegang of dit gebruik. U bent als enige verantwoordelijk voor het beschermen van de veiligheid en vertrouwelijkheid van het aan u toegekende wachtwoord en identificatie. U dient LightInTheBox.com onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord of identificatie of van elke andere inbreuk of dreigende inbreuk op de veiligheid van deze Website.Deze "website" is eigendom van Light In The Box Limited ("LightInTheBox.com") [Reg. nr. 1141168] geregistreerd onder de SAR-wetgeving van Hongkong met als geregistreerd adres Room 705-706, 7/F., China Insurance Group Building, No. 141 Des Voeux Road Central, Hongkong.

Als u in een land binnen de Europese Unie woont, zijn deze voorwaarden een overeenkomst tussen u en LIGHTINTHEBOX (UK) LIMITED (gevestigd in 85 Tottenham Court Rd, Fitzrovia, Londen, Verenigd Koninkrijk, W1T 4T en registratienummer is 6915037), die vallen onder de wetten van Engeland en Wales.

Recensies & Opmerkingen

Tenzij elders in deze Overeenkomst of op de Website anders is bepaald, wordt alles wat u op de Website indient of plaatst en/of aan Lightinthebox.com verstrekt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, ideeën, kennis, technieken, vragen, recensies, opmerkingen en suggesties (gezamenlijk: "Inzendingen"), behandeld als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten; door het inzenden of plaatsen gaat u ermee akkoord dat u aan LightInTheBox.com kosteloos een onherroepelijk licentie verleent voor de inzending en alle intellectuele eigendomsrechten die daarmee verband houden (met uitzondering van de morele rechten zoals het auteursrecht). LightInTheBox.com heeft het royaltyvrije, wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepelijke en overdraagbare recht om dergelijke Inzendingen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, weer te geven, te publiceren, uit te voeren, te verkopen, te verhuren, te verzenden, aan te passen, er afgeleide werken van te maken op welke wijze en in welke vorm dan ook, en om deze Inzendingen te vertalen, te wijzigen, te reverse-engineeren, te demonteren of te decompileren. Alle Inzendingen worden automatisch het enige en exclusieve eigendom van Lightinthebox.com en zullen niet aan u worden geretourneerd, en u gaat ermee akkoord in de toekomst geen enkel geschil in verband met het gebruik van de inzending door LightInTheBox.com aan de orde te stellen.

U garandeert dat uw Inzendingen, geheel of gedeeltelijk, duidelijk zijn en vrij van enige inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, geschillen of claims van derden. LightInTheBox.com aanvaardt geen aansprakelijkheid voor misbruik van auteursrechten of andere rechten van derden door u. U verbindt zich ertoe LightInTheBox.com te verdedigen tegen en te vrijwaren van eventuele verliezen veroorzaakt door het gebruik van de inzendingen voor welke doeleinden dan ook.

Naast de rechten die van toepassing zijn op elke Inzending, verleent u bij het plaatsen van opmerkingen of recensies op de Website aan LightInTheBox.com tevens het recht om de naam te gebruiken die u indient bij elke recensie, opmerking of andere Inhoud, indien van toepassing, in verband met een dergelijke recensie, opmerking of andere inhoud. U verklaart en garandeert dat u eigenaar bent van of anderszins controle hebt over alle rechten op de recensies, opmerkingen en andere Inhoud die u op deze Website plaatst en dat het gebruik van uw recensies, opmerkingen of andere Inhoud door LightInTheBox.com geen inbreuk zal maken op de rechten van een derde partij of deze zal schenden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, u als iemand anders voordoen of LightInTheBox.com of derden op andere wijze misleiden met betrekking tot de oorsprong van Inzendingen of Inhoud. LightInTheBox.com kan, maar is niet verplicht om Inzendingen (inclusief opmerkingen of recensies) om enigerlei reden te verwijderen of te bewerken.

Copyright

Alle informatie en inhoud met betrekking tot artikelen op de website van LightInTheBox.com, inclusief maar niet beperkt tot prijs, details, afmetingen, gewicht, beschrijvingen en specificaties van de artikelen zijn door ons vertaald naar aanleiding van informatie die is verkregen van de Leverancier of vanuit bronnen van derden en de artikelen of de gerelateerde informatie zijn geen eigendom van, geproduceerd, verkocht of goedgekeurd door LightInTheBox.com. Gezien de technische beperkingen garandeert LightInTheBox.com niet dat de genoemde informatie nauwkeurig, volledig, betrouwbaar, actueel of foutloos is.

Elk artikel dat op onze website te koop wordt aangeboden heeft een artikelomschrijving en/of een referentielink. U bent verantwoordelijk voor het bevestigen van de informatie en inhoud met betrekking tot het artikel dat u wenst te kopen via de voordat u een bestelling plaatst aan u verstrekte informatie en/of link. Er wordt verondersteld dat u bij het indienen van uw bestelling volledig op de hoogte bent van en inzicht hebt in de details van de artikelen die u koopt, aangezien wij niet aansprakelijk zijn voor eventuele na de verkoop optredende kwesties die het gevolg zijn van verkeerde interpretaties van de betreffende informatie en inhoud op de website.

Zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van LightInTheBox.com is het gebruik van datamining, robots of soortgelijke gegevensverzamelings- en extractiehulpmiddelen op LightInTheBox.com en het gebruik van LightInTheBox.com-handelsmerken of -servicemerken in metatags ten strengste verboden. U kunt de Inhoud alleen bekijken en gebruiken voor uw persoonlijke informatie en voor geen enkel ander doel dan het winkelen en bestellen op de Website. Mocht u toevallig een deel van onze Inhoud gehost zien worden op een website van een derde partij, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via: litbcs@lightinthebox.com. U kunt ook ook telefonisch bereiken via 021-68772231 9:30-18:30 uur lokale Beijing tijd, of per post naar: Floor 5, Building 2, Zhangjiang A-sun High-tech Park, No. 399, Shengxia Road, Pudong New Area, Shanghai 201210, Volksrepubliek China. Het verzamelen, rangschikken en samenstellen van alle inhoud op deze Website (de "Compilatie") behoort uitsluitend toe aan LightInTheBox.com. U mag de Inhoud of Compilatie van LightInTheBox.com niet gebruiken op een manier die LightInTheBox.com in diskrediet brengt, of op een manier die kan leiden tot verwarring of overtreding van de toepasselijke wet- en regelgeving. Alle op deze Website gebruikte software (de "Software") is eigendom van LightInTheBox.com en/of haar Softwareleveranciers. De Inhoud, de Compilatie en de Software zijn allemaal beschermd door staatsrechtelijke, nationale en internationale auteursrechtwetten. Alle rechten die niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden aan LightInTheBox.com. Overtreders zullen worden vervolgd met alle juridische middelen.   
v
LightInTheBox.com erkent en respecteert alle auteursrechten en handelsmerken. Als zodanig heeft elk gebruik van televisieprogramma's, films, muziek, filmfestivals of andere namen of titels geen verband met LightInTheBox.com en zijn deze het exclusieve eigendom van de houders van het betreffende auteursrecht of handelsmerk. De jurken die door de Leverancier worden geplaatst zijn geïnspireerd op de stijl van beroemdheden en zijn nabootsingen door de Leverancier van de door beroemdheden gedragen jurken in uw favoriete televisieprogramma's en op de rode loper. Ze zijn echter op geen enkele wijze geautoriseerd door, goedgekeurd door of verbonden aan deze programma's en zijn niet bedoeld als een inbreuk op geregistreerde handelsmerken of auteursrechten door LightInTheBox.com.

Beleid inzake inbreuk op intellectueel eigendom

Het is het beleid van LightInTheBox.com om waar nodig passende maatregelen te treffen om alle relevante nationale, federale en internationale wetten te erkennen en te handhaven in verband met materiaal waarvan wordt beweerd dat het een inbreuk vormt op een handelsmerk, auteursrecht, octrooi en alle andere wetten op het gebied van Intellectueel Eigendom.

Verkoop van onbevoegde goederen op de Website

Als u eigenaar bent van een intellectueel eigendomsrecht en van mening bent dat een Leverancier op LightInTheBox.com goederen en/of diensten verkoopt, te koop aanbiedt of beschikbaar stelt die inbreuk maken op uw intellectueel eigendomsrecht, stuur dan de volgende informatie in zijn geheel naar ipip@lightinthebox.com.
Benodigde informatie
      1. Een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief product waarop inbreuk zou zijn gemaakt; 
      2. Een beschrijving van het vermeende inbreukmakende werk of materiaal;
      3. Een beschrijving van de plaats waar het vermeende inbreukmakende materiaal zich op de website bevindt (product(en) URL);
      4. Informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen contact met u op te nemen, zoals uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;
      5. Een verklaring van u waarin u te goeder trouw beweert dat het betwiste gebruik van het materiaal niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht of een ander eigendomsrecht, diens agent of de wet;
      6. Identificatie van de intellectuele eigendomsrechten die volgens u worden geschonden door de Website (bijv. "XYZ copyright", "ABC trademark, Reg. Nr. 123456, geregistreerd 1/1/04",etc); en
      7. Een verklaring van u dat de bovenstaande informatie en kennisgeving juist is, en op straffe van meineed, dat u de eigenaar van het auteursrecht bent of bevoegd bent om op te treden namens de eigenaar wiens exclusieve recht naar verluidt wordt geschonden.

Inbreuk op het auteursrecht op de Website

Als u van mening bent dat uw eigen werk is gekopieerd op een manier die een inbreuk op het auteursrecht vormt, stuur dan de volgende informatie door naar de Auteursrechtmedewerker van LightInTheBox.com, die hieronder vermeld en genoemd staat in overeenstemming met de Digital Millenium Copyright Act, 17 U.S.C. § 512(c)(2):
     1. De volledige wettelijke naam en fysieke handtekening van de persoon die gemachtigd is om te handelen in naam van de eigenaar van het auteursrecht;
     2. Een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk dat volgens u is geschonden;
     3. Een beschrijving van de plaats op de Website waar het materiaal zich bevindt waarvan u beweert dat het inbreuk maakt op uw eigen werk;
     4. Uw postadres, telefoonnummer en e-mailadres;
     5. Een verklaring waarin u te goeder trouw beweert dat het betwiste gebruik niet geautoriseerd is door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent of de wet; en
     6. Een verklaring van u, afgelegd op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw kennisgeving juist is en dat u de eigenaar van het auteursrecht bent of bevoegd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden;
АAuteursrechtmedewerker:
     Naam aangewezen medewerker: Garcia Gao, juridisch manager
     Postadres:Room F3-325, Tower A, Win Center, Building 6, Yard 33, Baiziwan Road, Chaoyang District Beijing, China
     Postcode: 100020 
     Telefoonnummer: 0086-010-63702660
     E-mail: ipip@lightinthebox.com

Beëindiging en effect beëindiging

In aanvulling op andere wettelijke of billijke rechtsmiddelen kan LightInTheBox.com, zonder voorafgaande kennisgeving aan u, de Overeenkomst onmiddellijk beëindigen of één van of alle op grond van deze Overeenkomst aan u toegekende rechten herroepen. Bij beëindiging van deze Overeenkomst dient u onmiddellijk alle toegang tot en het gebruik van de Website te staken en zal LightInTheBox.com, naast alle andere wettelijke of billijke rechtsmiddelen, alle aan u verstrekte wachtwoorden en accountidentificaties onmiddellijk intrekken en u de toegang tot en gebruik van deze Website geheel of gedeeltelijk ontzeggen. De beëindiging van deze Overeenkomst heeft geen invloed op de respectieve rechten en verplichtingen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, betalingsverplichtingen) van de partijen die vóór de datum van beëindiging zijn ontstaan.

Disclaimer en Beperking van Aansprakelijkheid

TENZIJ ANDERS BEPAALD IN DE STANDAARD VERKOOPVOORWAARDEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP ELK PRODUCT OP DEZE WEBSITE, WORDEN DEZE WEBSITE, DE PRODUCTEN DIE EROP TE KOOP WORDEN AANGEBODEN EN DE TRANSACTIES DIE ER OP WORDEN UITGEVOERD, DOOR LEVERANCIERS VIA LIGHTINTHEBOX.COM AANGEBODEN OP BASIS VAN “ZOALS HET IS”. LightInTheBox.com GEEFT GEEN VOORSTELLING VAN ZAKEN OF GARANTIES VAN ENIGERLEI SOORT, BEWUST OF GEÏMPLICEERD, WAT BETREFT DE WERKING VAN DE WEBSITE OF DE INFORMATIE, INHOUD, MATERIALEN OF PRODUCTEN OP DEZE WEBSITE, BEHALVE ZOALS HIER VERSTREKT IN DE VOLLE OMVANG ZOALS DOOR DE BETREFFENDE WETGEVING TOEGESTAAN. LightInTheBox.com VRIJWAART ZICH VAN ALLE GARANTIES, BEWUST OF GEÏMPLICEERD, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GEÏMPLICEERDE GARANTIES WAT BETREFT VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NON-SCHENDING, EIGENDOM, ONGEMERKT ERVAREN, GEGEVENSNAUWKEURIGHEID EN SYSTEEMINTEGRATIE. DEZE WEBSITE KAN ONNAUWKEURIGHEDEN, VERGISSINGEN OF TYPFOUTEN BEVATTEN. LightInTheBox.com GARANDEERT NIET DAT DE INHOUD ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN. LightInTheBox.com IS ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN ​​DOOR DE WETGEVING NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, INDIRECTE INCIDENTELE, STRAFRECHTELIJKE, SPECIALE, OF GEVOLGSCHADE. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING ZAL DE VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN LightInTheBox.com NAAR U VOOR SCHADE (ONGEACHT DE BASIS VOOR DE ACTIE) IN TOTAAL NIET MEER BEDRAGEN DAN HET BEDRAG VAN DE DAADWERKELIJK DOOR U BETAALDE VERGOEDINGEN VIA LightInTheBox.COM GEDURENDE DE MAAND DIE ONMIDDELLIJK VOORAFGING AAN DE HANDELING DIE AANLEIDING HEEFT GEGEVEN TOT DE VERMEENDE AANSPRAKELIJKHEID VAN LightInTheBox.com.

Acceptatie bestelling

Houd er rekening mee dat er bepaalde bestellingen kunnen zijn die de Leverancier of LightInTheBox.com niet kan accepteren en moet annuleren. De Leverancier en Lightinthebox.com behouden zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, een bestelling om welke reden dan ook te weigeren of te annuleren. Sommige situaties die ertoe kunnen leiden dat uw bestelling wordt geannuleerd, zijn onder meer beperkingen van de voor aankoop beschikbare hoeveelheden, onnauwkeurigheden of fouten in de product- of prijsinformatie, of problemen die door onze afdeling voor krediet- en fraudebestrijding zijn vastgesteld. We kunnen ook verzoeken om aanvullende controles of informatie voordat we een bestelling accepteren. LightInTheBox.com neemt contact met u op als uw bestelling geheel of gedeeltelijk wordt geannuleerd of als er aanvullende informatie nodig is om uw bestelling te accepteren.

Eigendomsoverdracht

De eigendom van de producten in uw bestelling wordt aan u overgedragen wanneer de producten het magazijn van de Leverancier of LIGHT IN THE BOX LIMITED verlaten en aan de vervoerder worden geleverd voor verzending naar een door u in de bestelling opgegeven adres. Alle aansprakelijkheden en risico's met betrekking tot de producten gaan ook op u over bij de levering van de producten aan de vervoerder. Door het plaatsen van een bestelling op deze Website, machtigt u de Leverancier en LIGHT IN THE BOX LIMITED om namens u een beroep te doen op de vervoersdiensten van derden.

Typfouten

Hoewel Lightinthebox.com ernaar streeft om nauwkeurige product- en prijsinformatie te verstrekken, kunnen zich prijs- of typfouten voordoen. Lightinthebox.com of de Leverancier kan de prijs van een artikel pas na uw bestelling bevestigen. Indien een artikel tegen een onjuiste prijs of met onjuiste informatie wordt vermeld als gevolg van een fout in de prijs of productinformatie, hebben Lightinthebox.com en de Leverancier het recht om bestellingen voor dat artikel te weigeren of te annuleren. In het geval dat een artikel verkeerd geprijsd is, kan Lightinthebox.com of de Leverancier contact met u opnemen voor instructies of uw bestelling annuleren en u van een dergelijke annulering op de hoogte stellen.

Prijzen in verschillende valuta

De prijzen van de op LightInTheBox.com verkochte producten zijn gebaseerd op bedragen die zijn berekend in Amerikaanse dollars (US$). De prijzen die worden weergegeven in andere valuta worden omgerekend vanuit Amerikaanse dollars volgens de meest actuele omrekeningskoersen. Als gevolg van fluctuerende valutakoersen is het mogelijk dat de prijzen die op de Website worden weergegeven in niet-Amerikaanse valuta, anders dan op de individuele productpagina, niet de meest actuele zijn. Delen van de Website waar de niet-Amerikaanse coupures van valuta onjuist kunnen zijn omvatten, maar zijn niet beperkt tot, promotionele banners, actiepagina's en informatie op productcategorie pagina's. De prijs die wordt weergegeven op een individuele productpagina, ongeacht de valuta, is de actuele prijs die u moet betalen aan LightInTheBox.com, exclusief verzendkosten.

Arbitrage

Indien de partijen er niet in slagen een geschil te beslechten binnen 30 dagen na het ontstaan ervan, komen zij overeen het geschil aan het Internationaal Arbitragecentrum van Hong Kong voor te leggen voor arbitrage, die zal worden gevoerd in overeenstemming met de toepasselijke regels die van kracht zijn op het moment van de aanvraag van deze arbitrage. De arbitrageuitspraken zijn definitief en bindend voor beide partijen.

Links

Deze Website kan links bevatten naar andere websites op het internet die eigendom zijn van en beheerd worden door derden. U erkent dat LightInTheBox.com niet verantwoordelijk is voor de werking van of de inhoud die aanwezig is op of via een dergelijke website.

Rechtsmiddelen

U gaat ermee akkoord dat Lightinthebox.com's rechtsmiddel voor een feitelijke of dreigende schending van deze Overeenkomst ontoereikend zou zijn en dat Lightinthebox.com recht heeft op een vordering tot uitvoering of een dwangmaatregel, of beide, naast eventuele schade die Lightinthebox.com wettelijk gerechtigd is te verhalen, naast de redelijke kosten van enige vorm van geschillenbeslechting, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de honoraria van advocaten.

Geen enkel recht of rechtsmiddel van LightInTheBox.com zal een ander rechtsmiddel uitsluiten, hetzij in rechte of in billijkheid, met inbegrip van, zonder beperking, dwangsommen voor schade, juridische kosten en onkosten.

Afstand van rechten of rechtsmiddelen door Lightinthebox.com zal onder deze bepalingen en voorwaarden op geen enkele wijze een verplichting inhouden om een soortgelijke, toekomstige of andere afstand te verlenen.

Overmacht

Lightinthebox.com is niet aansprakelijk jegens u of wordt niet geacht in strijd te zijn met de overeenkomst vanwege enige vertraging in de uitvoering, of enige tekortkoming in de uitvoering, van een van de verplichtingen met betrekking tot de artikelen, diensten en/of Website als de vertraging of tekortkoming te wijten was aan een oorzaak buiten onze redelijke controle, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

a. brand, overmacht, (hevige) storm, explosie, aardbeving, overstroming, ongeluk of andere natuurramp;
b. oorlog of oorlogsdreiging, sabotage, opstand, burgerlijke onrust of vordering;
c. handelingen, beperkingen, regelgeving, verordeningen, verboden of maatregelen van welke aard dan ook van overheidswege, parlementair of lokaal bestuur;
d. import- of exportreglementen of embargo's;
e. stakingen, uitsluitingen of andere arbeidsconflicten of handelsgeschillen;
f. moeilijkheden bij het verkrijgen van grondstoffen, arbeid, brandstof, onderdelen of machines waarmee wij of leveranciers worden geconfronteerd; of
g. storingen of defecten in de telecommunicatie, het transport, de stroomvoorziening of het systeem, of storingen in machines die het gebruik van een van de hierboven genoemde zaken onmogelijk maken.

Deze overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van de Volksrepubliek China (VRC) zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen.
ATest