Gebruiksvoorwaarden

 

1 ALGEMEEN

       1.1 LightInTheBox

Welkom op de website van LightInTheBox Limited. Disse bruksvilkårene er en avtale mellom deg og LightInTheBoxLimited, med kontoradresse 51 Tai Seng Avenue, #05-02B/C, Pixel Red, Singapore 533941. (hierna ‘LightInTheBox’, ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’), die van toepassing zijn op uw gebruik van onze website op LightInTheBox.com (de ‘Site’).  Bovendien, wanneer u een dienst van LightInTheBox gebruikt (bijv. Klantenreviews), bent u onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden, regels, richtlijnen, beleid, voorwaarden en bepalingen, inclusief maar niet beperkt tot het Privacybeleid, de Cookieverklaring die van toepassing zijn op deze site, en ze zijn door deze verwijzing opgenomen in deze overeenkomst. Door op enigerlei wijze toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de sites, inclusief maar niet beperkt tot het bezoeken van of bladeren door LightInTheBox.com, het registreren van een account of het bijdragen van inhoud of ander materiaal aan de site, begrijpt, erkent en stemt u uitdrukkelijk in gebonden te zijn aan de gebruiksvoorwaarden. U bent alleen gemachtigd om de service van de site te gebruiken als u ermee instemt u te houden aan alle toepasselijke wetten en aan deze voorwaarden. Lees deze overeenkomst aandachtig door voordat u verder gaat.

 

Ons bedrijf verandert voortdurend, en onze gebruiksvoorwaarden zullen ook veranderen. LightInTheBox behoudt zich dus het recht voor om de algemene voorwaarden van deze site op elk moment te wijzigen. U dient onze websites regelmatig te controleren om recente wijzigingen te zien. Als we materiële voorwaarden van deze Overeenkomst wijzigen, wordt een dergelijke wijziging van kracht nadat we u een kennisgeving van de nieuwe overeenkomst hebben gestuurd. Een dergelijke kennisgeving is naar eigen goeddunken en de wijze van kennisgeving kan bijvoorbeeld via e-mail, een geplaatste kennisgeving op de Site of Apps of andere redelijke manieren zijn. Als u niet stopt met het gebruik van de diensten na ontvangst van de kennisgeving van wijziging, betekent dit dat u de gewijzigde voorwaarden accepteert.

 

       1.2 PRIVACYBELEID EN KENNISGEVING VAN COOKIES

 

U kunt ons Privacybeleid en onze cookieverklaring op elk moment lezen voor meer informatie over hoe LightInTheBoxLimited uw informatie verzamelt, gebruikt, opslaat en beschermt wanneer u de diensten gebruikt. Het is noodzakelijk om een e-mailadres, woonadres en/of andere contacten van u te verkrijgen om u de dienst te kunnen verlenen. Ons Privacybeleid en onze Cookieverklaring worden hierin uiteengezet.

 

We behouden ons het recht voor om de Gebruiksvoorwaarden, inclusief het Privacybeleid  en de Cookieverklaring, op elk moment en naar eigen goeddunken te wijzigen. Als we materiële voorwaarden van deze Overeenkomst wijzigen, wordt een dergelijke wijziging van kracht nadat we u een kennisgeving van de nieuwe overeenkomst hebben gestuurd. Een dergelijke kennisgeving is naar eigen goeddunken en de wijze van kennisgeving kan bijvoorbeeld via e-mail, een geplaatste kennisgeving op de Site of Apps of andere redelijke manieren zijn.

 

 

 

Voor vragen over uw gegevensprivacy of cyberbeveiliging kunt u contact met ons opnemen via dataprotectionofficer@lightinthebox.com of it_security@lightinthebox.com.

 

Raadpleeg ons Privacybeleid en onze Cookieverklaring voor details.

 

2 GEBRUIK VANONZE DIENSTEN

U verklaart en garandeert dat u in staat bent om juridisch bindende contracten te sluiten (u bent bijvoorbeeld ten minste 18 jaar oud of gebruikt onze service onder toezicht van een ouder of voogd.). U belooft ook geen vals e-mailadres voor uw Registeraccount te gebruiken, of u voor te doen als iemand anders dan uzelf, of LightInTheBox op een andere manier in een misleidende positie te plaatsen. Onder voorbehoud van de voorwaarden van deze Overeenkomst, verleent LightInTheBox u hierbij een beperkte, herroepbare, niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie voor toegang tot en gebruik van deze Site door deze alleen in uw internetbrowser weer te geven voor het doel van winkelen voor persoonlijk gebruik verkocht op de Site en niet voor enig commercieel gebruik of gebruik namens een derde partij, behalve zoals uitdrukkelijk vooraf toegestaan door LightInTheBox. Elke inbreuk op deze Overeenkomst zal resulteren in de onmiddellijke intrekking van de in deze paragraaf verleende licentie zonder kennisgeving aan u.

 

U mag deze site of enig deel ervan niet reproduceren, distribueren, weergeven, verkopen, leasen, verzenden, er afgeleide werken van maken, vertalen, wijzigen, reverse-engineeren, demonteren, decompileren of anderszins exploiteren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk toegestaan door LightInTheBox. U mag geen commercieel gebruik maken van de informatie die op de Site wordt verstrekt of de Site gebruiken ten behoeve van een ander bedrijf, tenzij dit vooraf uitdrukkelijk is toegestaan door LightInTheBox. LightInTheBox behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken service te weigeren, accounts te beëindigen en/of bestellingen te annuleren, inclusief maar niet beperkt tot, als LightInTheBox van mening is dat het gedrag van klanten in strijd is met de toepasselijke wetgeving, de voorwaarden van deze overeenkomst of schadelijk is voor de belangen van LightInTheBox.

 

U mag via deze site geen inhoud, informatie of ander materiaal uploaden naar, verspreiden of anderszins publiceren dat (a) de auteursrechten, patenten, handelsmerken, dienstmerken, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten van een persoon schendt of schendt; (b) lasterlijk, bedreigend, lasterlijk, obsceen, onfatsoenlijk, pornografisch is of aanleiding kan geven tot enige burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid volgens de nationale wetgeving (met name de Amerikaanse en EU-wetgeving) of internationale wetgeving; of (c) bugs, virussen, wormen, valluiken, Trojaanse paarden of andere schadelijke of opdringerige code of eigenschappen bevat. LightInTheBox kan u een wachtwoord en accountidentificatie toewijzen om u toegang te geven tot en gebruik te maken van bepaalde delen van deze Site. Elke keer dat u een wachtwoord of identificatie gebruikt, wordt u geacht gemachtigd te zijn om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Site op een manier die in overeenstemming is met de voorwaarden van deze Overeenkomst, en LightInTheBox is niet verplicht om de autorisatie of bron van dergelijke toegang te onderzoeken of gebruik van de site.

 

Zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van LightInTheBox is het gebruik van datamining, robots of vergelijkbare tools voor het verzamelen en extraheren van gegevens op LightInTheBox, evenals het gebruik van LightInTheBox-handelsmerken of servicemerken in metatags, strikt verboden. U mag de inhoud alleen bekijken en gebruiken voor uw persoonlijke informatie en om te winkelen en te bestellen op de site en voor geen andere doeleinden. Als u onze inhoud tegenkomt die wordt gehost op een site van derden, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via: litbcs@lightinthebox.com. Du kan også nå oss via telefon på +65 63059667 kl. 09.30-18.30 lokal tid i Singapore, eller via post på 51 Tai Seng Avenue, #05-02B/C, Pixel Red, Singapore 533941.

 

U bent als enige verantwoordelijk voor alle toegang tot en gebruik van deze site door iedereen die het wachtwoord en de identificatie gebruikt die oorspronkelijk aan u zijn toegewezen, ongeacht of dergelijke toegang tot en gebruik van deze site daadwerkelijk door u is geautoriseerd, inclusief maar niet beperkt tot alle communicatie en verzendingen en alle verplichtingen (inclusief maar niet beperkt tot financiële verplichtingen) die voortvloeien uit dergelijke toegang of gebruik. U bent als enige verantwoordelijk voor het beschermen van de veiligheid en vertrouwelijkheid van het wachtwoord en de identificatie die aan u zijn toegewezen. U dient LightInTheBox onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord of identificatie of enige andere inbreuk of dreigende inbreuk op de beveiliging van deze site. Deze ‘site’ is eigendom van Light In The Box Limited (‘LightInTheBox’) [Reg. nr. 1141168] med kontoradresse 51 Tai Seng Avenue, #05-02B/C, Pixel Red, Singapore 533941.

 

3 HANDELSREGELS

       3.1 PRIJS EN AANKOOP

Op de afrekenpagina ziet u mogelijk de hoofdprijs, btw (afhankelijk van het land of de regio van bestemming), verzekering (indien van toepassing) en andere belastingen (indien van toepassing) tegen het toepasselijke tarief volgens de lokale regels en voorschriften van de landen of regio's waar de artikelen naartoe worden verzonden. In sommige gevallen worden echter de btw (belasting over de toegevoegde waarde), andere belastingen, douanerechten en/of vergoedingen die door het land van bestemming worden geheven, voor rekening van de ontvangers. Voor meer informatie kunt u terecht bij de veelgestelde vragen.

 

Houd er rekening mee dat als u sms, MMS of e-mails ontvangt die u eraan herinneren dat er extra kosten in rekening moeten worden gebracht, met name inklaringskosten, we u ten zeerste adviseren contact met ons op te nemen voor verdere bevestiging om onnodige verliezen door online zwendel te omzeilen en naar behoren te beschermen uw veiligheid van eigendommen.

 

       3.2 PRIJS IN VERSCHILLENDE VALUTA

LightInTheBox biedt u verschillende valuta die u op uw gemak kunt gebruiken om te winkelen. Behalve dat de markt dramatische fluctuaties in valutawaarden ervaart, is er bij normaal bedrijf bijna geen margefout in de prijsstelling. I forbindelse med markedsføring vises varebeholdning, pris, kampanjer, leveringstid og annen informasjon i sanntid, og kan endres seg på sekunder. Prisen blokkeres når du har foretatt bestillingen som er kjøpt i henhold til avsnitt 3.1.

 

       3.3 TYPOGRAFISCHE FOUTEN

Elk item dat op onze website te koop wordt aangeboden, heeft een itembeschrijving en/of een referentielink. U bent verantwoordelijk voor het bevestigen van de informatie en inhoud met betrekking tot het artikel dat u wilt kopen via de verstrekte informatie en/of link voordat u een bestelling plaatst. Er wordt verondersteld dat u volledige kennis en begrip heeft van de details van de artikelen die u koopt bij het plaatsen van uw bestelling, aangezien wij niet aansprakelijk zijn voor eventuele after-sales problemen als gevolg van verkeerde interpretaties van de gerelateerde informatie en inhoud op de website.

 

Hoewel LightInTheBox ernaar streeft om nauwkeurige product- en prijsinformatie te verstrekken, kunnen er prijs- of typografische fouten optreden. LightInTheBox kan de prijs van een artikel pas bevestigen nadat u heeft besteld. In het geval dat een artikel wordt vermeld met een onjuiste prijs of met onjuiste informatie als gevolg van een fout in de prijs of productinformatie, heeft LightInTheBox het recht om bestellingen voor dat artikel te weigeren of te annuleren. In het geval dat een artikel verkeerd geprijsd is, kan LightInTheBox ofwel contact met u opnemen voor instructies of uw bestelling annuleren en u op de hoogte stellen van een dergelijke annulering.

 

       3.4 BESTELLINGSACCEPTATIE

Dit is aanbod en aanvaarding geïllustreerd op LightInTheBox. Zodra u alle artikelen die u wilt kopen heeft geselecteerd, worden ze aan uw winkelmandje toegevoegd. De volgende stap is het verwerken van de bestelling en het uitvoeren van de betaling. Daartoe moet u de stappen van het aankoopproces volgen, waarbij u bij elke stap de gevraagde informatie aangeeft of verifieert. Bovendien kunt u tijdens het aankoopproces, vóór betaling, de details van uw bestelling wijzigen. U en LightInTheBox zijn beide juridisch bindend sinds de bestelling van kracht wordt op het moment dat de aankoop wordt afgerond.

 

Houd er rekening mee dat er bepaalde bestellingen kunnen zijn die de LightInTheBox niet kan accepteren en moet annuleren, evenals 3.3. TYPOGRAFISCHE FOUTEN. LightInTheBox behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken een bestelling om welke reden dan ook te weigeren of te annuleren. Sommige situaties die ertoe kunnen leiden dat uw bestelling wordt geannuleerd, zijn onder meer beperkingen op de beschikbare hoeveelheden voor aankoop, onnauwkeurigheden of fouten in product- of prijsinformatie, of problemen die zijn geïdentificeerd door onze afdeling krediet- en fraudevermijding. We kunnen ook aanvullende verificaties of informatie nodig hebben voordat we een bestelling accepteren. LightInTheBox zal contact met u opnemen als uw bestelling geheel of gedeeltelijk is geannuleerd of als er aanvullende informatie nodig is om uw bestelling te accepteren.

 

       3.5 BETALINGEN

Als u een geregistreerde gebruiker bent, is een overzicht van alle door u geplaatste bestellingen beschikbaar in het gedeelte ‘Mijn bestellingen’. U kunt als betaalmethode de volgende kaarten gebruiken: Visa, Mastercard, American Express, Union Pay, Paypal en online bankieren, etc.

 

Om het risico van onbevoegde toegang tot een minimum te beperken, worden uw creditcardgegevens versleuteld. Zodra we uw bestelling hebben ontvangen, vragen we een pre-autorisatie op uw kaart om ervoor te zorgen dat er voldoende saldo is om de transactie te voltooien. Houd er rekening mee dat we geen informatie over de financiële transactie opslaan of bewaren. Uw kaartserviceprovider of financiële sponsor zal dergelijke informatie bewaren.

 

Als u bijvoorbeeld op ‘Nu betalen’ klikt , bevestigt u dat de creditcard van u is. Creditcards zijn onderworpen aan verificatie en autorisatie door de kaartuitgevende instantie. Als de entiteit de betaling niet autoriseert, zijn wij niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-levering en kunnen wij geen transactie of contract met u sluiten.

 

       3.6 KLEUREN

We hebben er alles aan gedaan om de kleuren van onze producten die op de site verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Omdat de werkelijke kleuren die u ziet echter afhankelijk zijn van uw monitor, kunnen we niet garanderen dat de weergave van welke kleur dan ook op uw monitor nauwkeurig is.

 

       3.7 VERPAKKING

Tenzij anders bepaald, zullen we alleen voldoen aan de minimale verpakkingsnormen voor de geselecteerde transportmethode. De kosten van alle door u aangevraagde speciale verpakking, belading of versteviging worden door u betaald.

 

       3.8 VERZENDING EN LEVERING

LightInTheBox wordt verzonden vanuit verschillende magazijnen in verschillende landen en we zullen andere logistiek toevertrouwen om de goederen te vervoeren. Voor bestellingen met meer dan één artikel, kunnen we uw bestelling naar eigen goeddunken opsplitsen in meerdere pakketten op basis van de voorraadcapaciteit. Wij streven ernaar om bestellingen zo snel mogelijk te leveren. Tijdens drukke uitverkoopperiodes kunnen leveringen echter soms langer duren. Als u vragen heeft over verzending en bezorging, neem dan contact met ons op.

 

       3.9 EIGENDOMSRECHT EN RISICO VAN VERLIES

Levering aan vervoerder geldt als levering aan Koper, en daarna gaat het risico van verlies of beschadiging over op Koper. Elke claim van de koper met betrekking tot schade tijdens verzending of levering moet rechtstreeks bij de vervoerder worden ingediend. Alle vorderingen van de koper tegen LightInTheBox wegens tekorten of schade die zich voordoen voorafgaand aan een dergelijke levering aan de vervoerder, moeten binnen vijf (5) dagen na ontvangst van de goederen worden ingediend. Niettegenstaande de overdracht van het risico van verlies aan de Koper, blijven het eigendomsrecht- en het recht van bezit op de goederen die hieronder worden verkocht binnen LightInTheBox totdat alle betalingen hieronder, inclusief uitgestelde betalingen die blijken uit notities of anderszins, rente, boekkosten, zijn gedaan, en De Koper stemt ermee in alle handelingen te verrichten die nodig zijn om dit recht en dit eigendomsrecht in LightInTheBox te perfectioneren en te behouden.

Ondanks de gestelde termijn, als dit artikel in strijd is met de wettelijke regeling op nationaal of staatsniveau, prevaleren de statuten.

 

       3.10 RETOURNEREN VAN PRODUCTEN

Goederen kunnen worden geretourneerd in de aangegeven periode. De exacte retourperiode en het retourbeleid verschillen van land tot land. U dient zich ervan bewust te zijn dat u uw goederen dient terug te sturen naar het magazijn in China. Klanten die goederen retourneren zijn verantwoordelijk voor vrachtkosten, anders geregeld door wet- of regelgeving.

Artikelen met een verkeerde maat en artikelen met kwaliteitsproblemen kunnen worden gewijzigd. Voor defecte producten, als een defect of schade wordt bevestigd aan de geretourneerde producten, zullen wij u een volledige terugbetaling geven, inclusief de kosten die u heeft gemaakt voor levering en retournering. De terugbetaling wordt uitbetaald op uw LightInTheBox-tegoedrekening of op de oorspronkelijke betalingsmethode.

De volgende artikelen kunnen niet worden geretourneerd of geruild: zie het Retourbeleid van niet-retourneerbare artikelen.

Raadpleeg ons Retourbeleid voor meer informatie.

 

4 INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle informatie en inhoud met betrekking tot items op de website van LightInTheBox inclusief maar niet beperkt tot prijs, details, afmetingen, gewicht, beschrijvingen en specificaties van de items zijn door ons vertaald uit de informatie verkregen van bronnen van leveranciers of derden en de items of de gerelateerde informatie zijn geen eigendom van, vervaardigd, verkocht of goedgekeurd door LightInTheBox.com. Vanwege de technische beperkingen kan LightInTheBox niet volledig garanderen dat de genoemde informatie juist, volledig, betrouwbaar, actueel of vrij van fouten is.

 

Het verzamelen, rangschikken en samenstellen van alle inhoud op deze site (de ‘Compilatie’) behoort exclusief toe aan LightInTheBox. U mag de inhoud of compilatie van LightInTheBox niet gebruiken op een manier die LightInTheBox in diskrediet brengt of in diskrediet brengt of op een manier die verwarring of schending van toepasselijke wet- of regelgeving kan veroorzaken. De software die op deze Site wordt gebruikt of toegepast (de ‘Software’) is eigendom van LightInTheBox en/of haar softwareleveranciers. De inhoud, de compilatie en de software zijn allemaal beschermd onder staats-, nationale en internationale auteursrechtwetten. Alle rechten die niet uitdrukkelijk zijn verleend, zijn voorbehouden aan LightInTheBox. Alle inhoud van de site mag alleen worden gereproduceerd of gedistribueerd met de uitdrukkelijke toestemming van LightInTheBox. Overtreders zullen worden vervolgd in de volle omvang van de wet.

 

       4.1 BELEID INZAKE INBREUK OP INTELLECTUEEL EIGENDOM

LightInTheBox respecteert intellectueel eigendom, inclusief maar niet beperkt tot auteursrecht, handelsmerk, patent, ontwerp en zakelijke vertrouwelijkheid. Als u van mening bent dat de leverancier op onze website materiaal verkoopt dat inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van houders, bent u welkom om uw rechten te doen gelden en/of een klacht in te dienen in overeenstemming met de onderstaande vertegenwoordiger.

 

Het is het beleid van LightInTheBox om waar nodig passende actie te ondernemen om alle relevante staats-, federale en EU-wetten, internationale wetten te handhaven en te erkennen in verband met materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt op enig handelsmerk, auteursrecht, ontwerp, octrooi en alle of enige andere Intellectuele eigendomswetten.

 

        4.1.1 VERKOOP VAN ONBEVOEGDE GOEDEREN

Als u eigenaar bent van intellectuele eigendomsrechten en u meent dat goederen en/of diensten die te koop worden aangeboden, of beschikbaar stellen die inbreuk maken op uw intellectuele eigendomsrechten die door onze leverancier op LightInTheBox zijn verstrekt, dan kunt u de volgende informatie in zijn geheel naar onze ipip@lightinthebox.com.Vereiste informatie:

 

A. Een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusiviteit waarop vermeend inbreuk is gemaakt;

 

B. Een beschrijving van het vermeend inbreukmakende werk of materiaal en waar het vermeend inbreukmakende materiaal zich op de site bevindt (product(en) URL);

 

C. Informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen contact met u op te nemen, zoals uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;

 

D. Een verklaring van u dat u te goeder trouw meent dat het betwiste gebruik van het materiaal niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht of andere eigendomsrechten, zijn vertegenwoordiger of de wet;

 

E. Identificatie van de intellectuele eigendomsrechten waarvan u beweert dat deze worden geschonden door de website (bijv. ‘XYZ copyright’, ‘ABC-handelsmerk, Reg. nr. 123456, geregistreerd 1/1/04’, etc. Geef in het geval van inbreuk op het auteursrecht het registratienummer van het auteursrecht of een link naar het platform waar het voor het eerst werd gepubliceerd, de URL van het inbreukmakende werk/afbeelding en/of andere informatie waaruit blijkt dat u de eigenaar van het auteursrecht bent of gemachtigd bent om deze te gebruiken); en

 

F. Een verklaring van u dat de bovenstaande informatie en kennisgeving juist is, en op straffe van meineed, dat u de eigenaar van het auteursrecht bent of gemachtigd bent om op te treden namens de eigenaar wiens exclusieve recht naar verluidt is geschonden.

 

        4.1.2 INBREUK OP AUTEURSRECHT

 

Als u van mening bent dat uw eigen werk is gekopieerd op een manier die inbreuk maakt op het auteursrecht, stuur dan de volgende informatie door naar de Copyright Agent van LightinTheBox.com, die hieronder wordt vermeld en wordt genoemd in overeenstemming met de Digital Millenium Copyright Act, 17 USC § 512(c)(2):

 

A. De volledige wettelijke naam en fysieke handtekening van de persoon die gemachtigd is om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden;

 

B. Een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop naar uw mening inbreuk is gepleegd;

 

C. Een beschrijving van waar het materiaal waarvan u beweert dat het inbreuk maakt zich op de Site bevindt;

 

D. Uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;

 

E. Een verklaring waarin u te goeder trouw uitdrukt dat het betwiste gebruik niet geautoriseerd is door de eigenaar van het auteursrecht, zijn of haar vertegenwoordiger of de wet; en

 

F. Een verklaring van u, gedaan op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw kennisgeving juist is en dat u de kopie bent.

 

COPYRIGHT AGENT

 

Naam aangewezen agent:, 【SURIGUGA Legal Officer 】

Postadres:  51 Tai Seng Avenue, #05-02B/C, Pixel Red, Singapore

Postcode: 533941

Telefoonnummer: +65 63059667

E-mail: ipip@lightinthebox.com 

*(Dit e-mailadres is voor IP-inbreuk. Neem voor klachten van klanten contact op met ons CS-team)

 

5 LINKS

Vi anbefaler at du logger inn eller registrerer deg på den offisielle nettsiden vår. For din egen beskyttelse må du være oppmerksom på eventuelle mistenkelige, falske eller phishing-nettsteder som utgir seg for å være oss. Du kan rapportere disse mistenkelige nettkriminalitetene til oss via litbcs@lightinthebox.com. 

Onze site en apps kunnen links bevatten naar andere sites op internet die geen eigendom zijn van en niet door ons worden beheerd. We hebben geen controle over, aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor en onderschrijven of verifiëren de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden niet. We geven geen garanties of verklaringen over de nauwkeurigheid, volledigheid of actualiteit van enige inhoud die door iemand anders dan ons op de Site is geplaatst. We raden u ten zeerste aan om alle algemene voorwaarden en het privacybeleid van derden te lezen.

 

6 BEËINDIGING EN EFFECT VAN BEËINDIGING

Naast alle andere juridische of billijke rechtsmiddelen, kan LightInTheBox, voorafgaand aan een kennisgeving van twee dagen aan u voordat de Overeenkomst wordt beëindigd of een of al uw rechten, voordelen of andere belangen intrekken die zijn verleend onder deze Overeenkomst op het moment van schending van deze Overeenkomst, Privacybeleid. Op verzoek om het account te verwijderen of toestemming voor verleende essentiële diensten in te trekken, kan LightInTheBox deze Overeenkomst beëindigen en alle rechten, voordelen of andere belangen daarvan intrekken zonder voorafgaande kennisgeving. Bij elke beëindiging van deze Overeenkomst, zult u onmiddellijk alle toegang tot en gebruik van de site staken en LightInTheBox zal, naast alle andere wettelijke of billijke rechtsmiddelen, onmiddellijk alle wachtwoord(en) en accountidentificatie die aan u zijn verstrekt, intrekken en uw toegang tot en gebruik van deze site geheel of gedeeltelijk intrekken. Elke beëindiging van deze Overeenkomst heeft geen invloed op de respectieve rechten en verplichtingen (inclusief maar niet beperkt tot betalingsverplichtingen) van de partijen die zijn ontstaan vóór de datum van beëindiging. In de praktijk zullen de producten echter worden stopgezet voordat wordt overgegaan tot het plaatsen van een bestelling vanwege de onnodige en gecompliceerde terugbetalings- en retourprocedures.

 

7 DISCLAIMER EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

TENZIJ ANDERS BEPAALD IN DE STANDAARD VERKOOPVOORWAARDEN DIE HETZELFDE PRODUCT OP DEZE SITE BEPALEN, ZIJN DE PRODUCTEN DIE DAAROP TE KOOP WORDEN AANGEBODEN EN DE TRANSACTIES DIE DAARIN WORDEN GEVOERD OP EEN ‘AS IS’ BASIS. LIGHTINTHEBOX GEEFT GEEN ENKELE PRESENTATIE OF GARANTIES VAN ENIGE VORM, NOCH EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE WERKING VAN DE SITE OF DE INFORMATIE, INHOUD, MATERIALEN OF PRODUCTEN OP DEZE SITE BEHALVE ZOALS HIER GELEVERD, VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR LIGHTINTHEBOX WIJST ALLE GARANTIES AF, NOCH EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK, EIGENDOMSRECHT, STIL GENOT, NAUWKEURIGHEID VAN DE GEGEVENS EN SYSTEEMINTEGRATIE. DEZE SITE KAN ONNAUWKEURIGHEDEN, FOUTEN OF TYPOGRAFISCHE FOUTEN BEVATTEN. LIGHTINTHEBOX GARANDEERT NIET DAT DE INHOUD ONONDERBROKEN OF FOUTVRIJ ZAL ZIJN. VOOR ZOVER DOOR DE WET IS TOEGESTAAN, IS LIGHTINTHEBOXNIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SITE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, INDIRECTE INCIDENTELE, BESTRAFFENDE, VOORBEELDIGE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, MAG DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN LIGHTINTHEBOX JEGENS U VOOR ENIGE SCHADE (ONGEACHT DE GRONDSLAG VOOR DE ACTIE) IN TOTAAL NIET HOGER ZIJN DAN HET BEDRAG VAN DE VERGOEDINGEN DIE U DAADWERKELIJK VIA LIGHTINTHEBOX HEEFT BETAALD TIJDENS DE MAAND DIE ONMIDDELLIJK VOORAFGAAT AAN DE HANDELING DIE NAAR VERLUIDT AANLEIDING GEEFT TOT DE AANSPRAKELIJKHEID VAN LIGHTINTHEBOX.

 

8 OVERMACHT

LightInTheBox is niet aansprakelijk jegens u of wordt niet geacht in strijd te zijn met de overeenkomst vanwege een vertraging in het uitvoeren of niet-nakoming van een van de verplichtingen met betrekking tot de items, diensten en/of Site indien de vertraging of het falen werd veroorzaakt door een factor buiten onze redelijke controle, inclusief maar niet beperkt tot: brand, overmacht, storm, explosie, aardbeving, overstroming, storm, ongeval, pandemie of andere natuurramp; oorlog of oorlogsdreiging, sabotage, opstand, onlusten of vordering; handelingen, beperkingen, voorschriften, verordeningen, verboden of maatregelen van welke aard dan ook van de kant van een regering, parlementaire of lokale overheid; import- of exportregelgeving of embargo's; stakingen, lock-outs, blokkeringen of andere industriële acties of handelsgeschillen; moeilijkheden bij het verkrijgen van grondstoffen, arbeid, brandstof, onderdelen of machines waarmee wij of leveranciers worden geconfronteerd; of telecommunicatie, transport, stroomvoorziening, of systeemstoringen of -mankementen, of storingen in machines die resulteren in de onmogelijkheid van het gebruik van een van het bovengenoemde

 

9 BESLECHTING VAN GESCHILLEN

Indien de geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst niet binnen 30 dagen na het voorval kunnen worden beslecht, komen de betwiste partijen overeen om dergelijke geschillen voor te leggen aan de China International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC) voor arbitrage volgens de arbitrageregels van de CIETAC die van kracht zijn op het moment van de aanvraag wordt ingediend. Het recht van deze arbitrageclausule is het recht van de Volksrepubliek China. De zetel van de arbitrage is Shanghai. De arbitrageprocedure wordt in het Engels gevoerd. De scheidsrechterlijke uitspraken zijn definitief en bindend voor beide partijen.

 

10 TOEPASSELIJKE WETTEN

Deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van de Volksrepubliek China (‘VRC’) zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen.

 

11 RECHTSMIDDELEN

U stemt ermee in om ervoor te zorgen dat het rechtsmiddel van LightInTheBox voor enige feitelijke of dreigende schending van deze Overeenkomst ontoereikend zou zijn, LightInTheBox heeft recht op specifieke prestaties of een gerechtelijk bevel, of beide, naast eventuele schade die LightInTheBox wettelijk gerechtigd is te verhalen, samen met redelijke kosten van enige vorm van geschillenbeslechting, inclusief maar niet beperkt tot bedrijfsverliezen, advocatenhonoraria.

 

Geen enkel recht of rechtsmiddel van LightInTheBox zal enig ander uitsluiten, hetzij bij wet of in billijkheid, met inbegrip van maar niet beperkt tot voorlopige voorzieningen voor schadevergoeding, advocatenhonoraria en onkosten.

 

Geen enkele verklaring van afstand door LightInTheBox van haar rechten of rechtsmiddelen onder deze algemene voorwaarden houdt enige verplichting in om soortgelijke, toekomstige of andere vrijstellingen te verlenen.

 

12 KLANTENSERVICE

 

Voor vragen over prijzen, bestellingen, verzending, after-sales ondersteuning of andere vragen, logt u in op Mijn bestellingen en dient u een Ticket in over de bestelling waarbij u hulp nodig heeft.

Op de gedetailleerde bestelpagina kunt u eenvoudig de bestelgegevens bekijken, de voortgang van de bestelling volgen en hulp vragen door een klantenserviceticket in te dienen.

 

Onze klantenservice staat klaar om u zo goed mogelijk te helpen. Als u een probleem of vragen heeft, neem dan contact met ons op via litbcs@lightinthebox.com.

 

 

ATest