banner

    Brukervilkår


Velkommen til Light In The Box Limited sin nettside. LightInTheBox.com er en netthandelside på tvers av landegrenser, som forsyner sine tjenester til deg i henhold til merknadene, vilkårene og betingelsene fastsatt i denne avtalen ("Avtalen"). I tillegg, når du bruker noen av tjenestene fra LightInTheBox.com (f.eks. produktomtaler), vil du underlegges reglene, retningslinjene, polisene, vilkårene og betingelsene, inkludert, men ikke begrenset til Personvernspolisen som er gjeldende for slike tjenester. Disse er inkludert i denne avtalen ved denne referansen. LightInTheBox.com forbeholder seg rettigheten til å endre denne siden og disse vilkårene og betingelsene til enhver tid.

Tilgang, surfing og annen bruk av siden medfører din enighet til alle vilkårene og betingelsene i denne avtalen. Vennligst les denne avtalen nøye før du fortsetter.

Bruk av siden:

Du garanterer at du er minst 18 år gammel, eller at du besøker siden under tilsyn av en forelder eller verne. I henhold til vilkårene og betingelsene i denne Avtalen, gir Lightinthebox.com deg herved en begrenset, inntrekkbar, ikke-overførbar og ikke-eksklusiv lisens for tilgang til og bruk av Siden, ved å vise den på din nettleser med eneste formål å handle varer solgt på siden for personlig bruk, ikke for noe kommersielt bruk eller på vegne av noe tredjeparti, bortsett fra i tilfeller som har mottatt spesifikk forhåndstillatelse fra Lightinthebox.com. Enhver krenkelse av denne Avtalen vil resultere i en umiddelbar tilbaketrekning av lisensen utstedt i dette avsnittet, uten varsel.

Bortsett fra som tillatt i avsnittet ovenfor, har du ikke rett til å reprodusere, forhandle, reversutvikle, fremvise, selge, leie, overføre, skape derivative arbeider fra, oversette, endre, demontere, ta fra hverandre eller på annen måte utnytte denne Siden eller noen deler av den, bortsett fra i tilfeller som har mottatt spesifikk skriftlig forhåndstillatelse fra Lightinthebox.com. Du kan ikke kommersielt bruke noe av informasjonen forsynt på denne Siden eller bruke Siden på noen måte til fordel for en annen bedrift, bortsett fra i tilfeller som har mottatt spesifikk forhåndstillatelse fra Lightinthebox.com. Lightinthebox.com forbeholder seg retten til å refusere ytelse av tjenester, til å stenge kontoer, og/eller annullere bestillinger på eget skjønn, inkludert, men ikke begrenset til, tilfeller der Lightinthebox.com mener at kundens oppførsel krenker gjeldende regelverk eller er skadelig for Lightinthebox.com sine interesser.

Du skal ikke laste opp til, utstede eller på annen måte publisere på Siden noe innhold, informasjon eller annen materiale som (a) krenker eller bryter med opphavsrettighetene, patentene, varemerkene, tjenestemerkene, handelshemmelighetene eller eiendomsretter til noen person; (b) er truende, krenkende, uskikkelig, pornografisk, eller kan føre til noe sivilt eller kriminelt ansvar under amerikansk eller internasjonal lov; eller (c) inkluderer viruser, bugger, trojanske hester, tilgangskodeprogrammer, ormer eller andre skadelige koder eller egenskaper. Lightinthebox.com kan tildele deg et passord og kontoinformasjon for å gjøre deg i stand til å få tilgang til å bruke enkelte deler av denne Siden. Hver gang du bruker et passord eller kontoinformasjon, vil du regnes som autorisert til å få tilgang til å bruke Siden på en måte som samsvarer med vilkårene og betingelsene i denne Avtalen, og Lightinthebox.com har ingen forpliktelse til å undersøke autorisasjonen eller kilden til noen slik tilgang eller bruk av siden. 

Du vil ha eneste ansvar for all tilgang til og bruk av siden av hvilken som helst person som bruker passordet og kontoinformasjonen som originalt var tildelt deg, uansett om slik tilgang til og bruk av siden faktisk har blitt autorisert av deg, inkludert, men ikke begrenset til, alle kommunikasjoner og overføringer og alle forpliktelser (inkludert, men ikke begrenset til, finansielle forpliktelser) som har blitt pådratt gjennom slik tilgang og bruk. Du har eneste ansvar for å beskytte sikkerheten og konfidensialiteten av passordet og kontoinformasjonen som har blitt tildelt deg. Du skal umiddelbart informere Lightinthebox.com om ethvert uautorisert bruk av ditt passord eller innloggingsinformasjonen eller andre krenkelser eller potensielle krenkelser av denne Sidens sikkerhet.Denne "siden" eies av Light In The Box Limited (“LightInTheBox.com”) [Reg. No. 1141168] registert under HongKong SAR sitt regelverk med registrert adresse Room 705-706, 7/F., China Insurance Group Building, No. 141 Des Voeux Road Central, Hong Kong.

Omtaler og kommentarer

Bortsett fra der hvor dette har blitt fastsatt andre steder i denne Avtalen eller på siden, vil alt du sender inn eller legger ut på Siden og/eller forsyner til Lightinthebox.com, inkludert, men ikke begrenset til, idéer, viten, teknikker, spørsmål, omtaler, kommentarer, og forslag (samlebegrep: “innsendelser”) er og vil behandles som ikke-konfidensielt og uten eiendomsrett, og ved å sende inn eller å legge ut, sier du deg enig i å ugjenkallelig frasi deg alle IP-rettigheter relatert til innlegget (moralske rettigheter slik som forfatterrettigheter ikke inkludert) til Lightinthebox.com uten avgifter, og Lightinthebox vil ha royaltyfri, verdensomfattende, vedvarende, ugjenkallelig og overførbar rett til å bruke, kopiere, fordele, vise frem, publisere, selge, leie ut, overføre, modulere, og skape derivative arbeid fra slike innsendinger på alle måter og i alle former, og til å oversette, endre, reversutvikle, demontere eller dekompilere slike innsendinger. Alle innsendinger vil automatisk bli LightInTheBox.com sin eksklusive eiendom, vil ikke returneres til deg og du sier deg enig til å ikke gi opphav til noen tvist i forbindelse med Lightinthebox.com sin bruk av dine innsendinger i fremtiden.

Du garanterer at dine innsendinger, i helhet eller delvis, ikke krenker noen IP-rettigheter, og er frie fra tvister eller krav fra tredjeparter. LightInTheBox.com tar inget ansvar for ditt eventuelle misbruk av opphavsrett eller andre rettigheter tilhørende tredjepartier. Du engasjerer deg til å forsvare og indemnisere Lightinthebox.com for alle tap pådratt grunnet bruk av dine innlegg, for noen som helst grunn.

I tillegg til rettighetene som gjelder for ethvert innlegg, når du legger ut kommentarer eller omtaler på siden gir du også Lightinthebox.com rett til å bruke navnet du sender inn med ethvert innlegg, kommentar, eller annet Innhold, hvis noe, i forbindelse med slike omtaler, kommentarer, eller annet innhold. Du garanterer at du eier eller på annen måte kontrollerer alle rettigheter til omtalene, kommentarene, og annet Innhold som du legger ut på denne siden og at bruk av dine omtaler, kommentarer, eller annet innhold av Lightinthebox.com ikke vil krenke eller overskride rettighetene til noe tredjeparti. Du skal ikke bruke falske e-postadresser, fungere under falsk identitet eller på annen måte mislede Lightinthebox.com eller tredjeparter angående opphavet til innsendelser eller innhold. LightInTheBox.com kan, men er ikke forpliktet til, å fjerne eller redigere enhver innsending (inkludert kommentarer eller omtaler) av hvilken som helst grunn. f opmerkingen of recensies) om enigerlei reden te verwijderen of te bewerken.

Opphavsrett

All informasjon og innhold relatert til produkter på Lightinthebox.com sin nettside, inkludert, men ikke begrenset til, pris, detaljer, dimensjoner, vekt, beskrivelser og varespesifikasjoner er oversatt av oss fra informasjonen forsynt av produsent eller tredjeparter, og produktene og den relaterte informasjonen er ikke eid, produsert, solgt eller godkjent av Lightinthebox.com. Tatt i betraktning de tekniske begrensningene, garanterer ikke Lightinthebox.com at den nevnte informasjonen er nøyaktig, fullstendig, pålitelig, gjeldende eller feilfri.

Hvert produkt tilbudt for salg på vår nettside har en produktbeskrivelse og/eller en referanselenke. Du vil holdes ansvarlig for bekreftelse av informasjonen og innholdet relatert til produktet du ønsker å kjøpe gjennom den forsynte informasjonen og/eller lenken, før du sender inn din bestilling. Det antas at du har full viten og forståelse angående produktinformasjonen for varene du kjøper når du sender inn din bestilling, og vi kan ikke holdes ansvarlige for noen ettersalgsproblemer som måtte oppstå fra feiltolking av relevant informasjon og innhold på nettside.

Uten LightInTheBox.com sin spesifikke skriftlige samtykke på forhånd, er bruk av datamining, roboter eller liknende datainnsamling og utvinningsverktøy på LightInTheBox.com såvel som bruk av LightInTheBox.com sine merkevarer eller tjenestemerker (Innhold) i meta-tagger, strengt forbudt. Du kan se og bruke Innholdet kun for din personlige informasjon og for netthandel og bestilling på siden, og ikke noe annet bruk. Dersom du oppdager noe av vårt Innhold på en tredjeparts nettside, ikke nøl med å ta kontakt med oss på: litbcs@lightinthebox.com. Vi kan også nås på telefon 021-68772231 mellom 9.30 og 18.30 lokal Bejing tid, eller ved adressen: Floor 5, Building 2, Zhangjiang A-sun High-tech Park, No. 399, Shengxia Road, Pudong New Area, Shanghai 201210, Folkerepublikken Kina. Innsamlingen, arrangering og sammensettting av alt Innhold på denne siden ("Sammensettingen") er LightInTheBox.com sin eksklusive eiendom. Du kan ikke bruke LightInTheBox.com sitt Innhold eller Sammensetting på noen måte som krenker eller misligholder LightInTheBox.com på noen måte som kan føre til forvirring eller krenkelse av noen gjeldende lover eller regelverk. All programvare brukt på denne Siden ("Programvaren") er tilhørende LightInTheBox.com og/eller dens programvareforsynere. Innholdet, Sammensetningen og Programvaren er alle beskyttet under statlige, nasjonale og internasjonale opphavsrettlover. Alle rettigheter som ikke er spesifikt gitt er reservert av LightInTheBox.com. Krenkere vil forfølges under gjeldende lovverks fulle grad.   
v
LightInTheBox.com gjenkjenner og respekterer alle opphavsretter og varemerker. Dermed har all bruk av TV, film, musikk, filmfestivaler eller andre navn og titler gitt av Forsyneren, ingen forbindelse til LightInTheBox.com, og er eksklusiv eiendom til eieren av opphavsretten eller.varemerkene. Kjolene lag ut av Forsyneren er inspirert av kjendisstiler og er Forsynerens gjenskaping av produkter båret av berømtheter på TV-show og røde løpere - disse er imidlertid ikke autorisert, bestilt av eller forbundet til disse showene på noen måte og menes ikke som krenkelser av noen registrerte varemerker eller eiendomsretter fra LightInTheBox.com sin side.

Polise for krenkelse av intellektuell eiendom

Det er LightInTheBox.com sin polise å ta riktig handling der nødvendig for å opprettholde og anerkjenne alle relevante statlige, føderale og internasjonale lover i forbindelse med materiale som erklæres å krenke noe varemerke, opphavsrett, patent og alle andre lover angående intellektuell eiendom.

Salg av uautoriserte produkter på siden

Dersom du eier intellektuelle eiendommer og du mener at noen Forsyner hos LightInTheBox.com selger, tilbyr for salg, eller lager tilgjengelige varer og/eller tjenester som krenker dine intellektuelle eiendomsrettigheter, send da følgende informasjon i sin helhet til ipip@lightinthebox.com.
Nødvendig informasjon
      1. En elektronisk eller fysisk signatur av personen autorisert til å handle på vegne av eieren av en eksklusivitet som menes krenket; 
      2. En beskrivelse av arbeidet eller materialet som menes krenket;
      3. En beskrivelse av hvor materialet som menes krenket befinner seg på siden (produktets/produktenes URL);
      4. Tilstrekkelig informasjon for at vi kan ta kontakt med deg, slik som din adresse, telefonnummer og e-postadresse;
      5. En erklæring fra din side at du oppriktig mener at materialbruken ikke er autorisert av opphavsrettholderen, eller holderen av andre eiendomsretter, dens agent, eller loven;
      6. Identifisering av de intellektuelle eiendomsrettighetene du mener har blitt krenket av Nettsiden (f.eks"XYZ opphavsrett", "ABC varemerke, reg. nr. 123456, registrert den 1/1/04", osv); og
      7. En erklæring fra din side at informasjonen og merknadene ovenfor er presise, og at du er opphavsrettsholderen eller autorisert til å handle på vegne av eieren, hvis eksklusive rettigheter menes krenket. 

Krenkelse av opphavsrettighetter på siden

Dersom du mener at dine intelektuelle eiendommer har blitt kopiert på en måte som innebærer krenkelse av opphavsrett, kan du sende følgende informasjon til LightInTheBox.com sin opphavsrettagent som oppført nedenfor og benevnt i følge Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) 17 U.S.C. § 512(c)(2):
     1. Navnet og den fysiske signature, i sin helhet, til personen autorisert til å handle på vegne av eieren av opphavsretten;
     2. En beskrivelse av arbeidet som menes å ha blitt krenket;
     3. En beskrivelse av hvor materialet som menes å ha blitt krenket befinner seg på Siden;
     4. Din e-postadresse, telefonnummer og postadresse;
     5. En erklæring at du oppriktig mener at den relevante bruken ikke er autorisert av eieren av opphavsretten, dens agent, eller gjeldende lovverk; og
     6. En erklæring av deg, laget under mened, at informasjonen i merknaden du har laget er presis, og at du er eieren av opphavsretten eller autorisert til å handle på vegne av eieren av opphavsretten;
Opphavsrettagent:
     Navn på benevnt agent:Garcia Gao, juridisk leder
     Postadresse:Room F3-325, Tower A, Win Center,Building 6, Yard 33,Baiziwan Road,Chaoyang District Beijing, Kina
     Postkode: 100020 
     Telefonnummer: 0086-010-63702660
     E-post: ipip@lightinthebox.com

Opphevelse og effekt av opphevelse

I tillegg til enhver annen juridisk eller ekvitabel korreksjon, kan LightInThebox.com, uten forhåndsvarsel til deg, umiddelbart oppheve Avtalen eller trekke tilbake enkelte eller alle dine rettigheter som har blitt gitt deg under denne Avtalen. Ved opphevelse av denne Avtalen, skal din tilgang og bruk av siden umiddelbart stenges, og LightInTheBox.com vil, i tillegg til enhver annen juridisk eller ekvitabel korreksjon, umiddelbart trekke tilbake alle passord og kontoinformasjon utstedt til deg, og nekte tilgang til og bruk av denne Siden, i helhet eller delvis. Opphevelse av denne Avtalen skal ikke påvirke de respektive rettigheter og obligasjoner (inkludert, uten begrensing, betalingsforpliktelser) til partene som oppstår før opphevelsesdatoen.

Ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrensing

BORTSETT FRA DER HVOR ANNET ER ERKLÆRT I DE STANDARD SALGSVILKÅRENE SOM STYRER DET SAMME FOR HVERT PRODUKT PÅ DENNE SIDEN, ER PRODUKTENE TILBUDT FOR SALG PÅ SIDEN OG OVERFØRINGENE SOM SKJER GJENNOM SIDEN FORSYNT AV FORSYNERE GJENNOM LightInTheBox.com PÅ EN "SOM VISES"-BASIS. LightInTheBox.com FORSYNER INGEN PRESENTASJONER ELLER GARANTIER AV NOE SLAG, UTTRYKT ELLER IMPLISERT, NÅR DET GJELDER DRIFTEN AV SIDEN ELLER INFORMASJONEN, INNHOLDET, MATERIALENE ELLER PRODUKTENE INKLUDERT PÅ DENNE SIDEN BORTSETT FRA SOM FORSYNT HER TIL GJELDENDE LOVVERKS FULLE KRAFT, LightInTheBox.com FRASIER SEG ALLE GARANTIER, UTTRYKTE ELLER IMPLISERTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, IMPLISERTE GARANTIER AV SALGBARHET OG EGNETHET FOR ET SPESIFIKT BRUK, IKKE-KRENKELSE, TITTEL, STILLE NYTELSE, NØYAKTIGHET AV INFORMASJON, OG SYSTEMINTEGRERING. DENNE SIDEN KAN INKLUDERE UNØYAKTIGHETER, FEIL ELLER STAVEFEIL. LightInTheBox.com GARANTERER IKKE AT INNHOLDET VIL VÆRE UAVBRUTT ELLER FEILFRITT. SÅVIDT MULIG INNENFOR GJELDENDE LOVVERK, VIL IKKE LightInTheBox.com VÆRE ANSVARLIGE FOR NOEN SKADER AV NOE SLAG SOM OPPSTÅR FRA BRUKEN AV DENNE SIDEN, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, INDIREKTE TILFELDIGE. STRAFFBARE, EKSEMPLÆRE, SPESIELLE ELLER KONSEKVENSIELLE SKADER. SÅVIDT MULIG INNENFOR GJELDENDE LOVVERK, SKAL LightInTheBox.com SITT TOTALE ANSVAR OVENFOR DEG FOR NOEN SKADER (UANSETT GRUNNLAGET FOR HANDLINGEN) IKKE OVERSTIGE BELØPET AV AVGIFTER BETALT AV DEG GJENNOM LightInTheBox.com I LØPET AV DEN SISTE MÅNEDEN FØR HANDLINGEN SOM MENES Å GI OPPHAV TIL LightInTheBox.com sitt ansvar.

Godkjenning av bestilling

Vennligst merk at det kan være enkelte bestillinger som Forsyneren eller LightInTheBox.com ikke kan akseptere, og som må annulleres. Forsyneren og LightInTheBox.com forbeholder seg rettigheten til å, på sitt eget skjønn, refusere eller annullere enhver bestilling av enhver grunn. Situasjoner som kan resultere i at din bestilling annulleres inkluderer begrensninger på antall varer tilgjengelig for kjøp, unøyaktigheter eller feil i produkt- eller prisinformasjon, eller problemer identifisert av vår avdeling for kreditt og svindelforebygging. Vi kan også be om ekstra kontroller eller informasjon før vi aksepterer din bestilling. LightInTheBox.com vil ta kontakt dersom hele eller deler av bestillingen annulleres, eller dersom ekstra informasjon er nødvendig for å godta din bestilling.

Overføring av eiendomsrett

Eiendomsretten til produket i din bestilling vil overføres til deg når produktene forlater Forsyneren eller LIGHT IN THE BOX LIMITED sitt varehus og leveres til budet for forsendelse til en adresse forsynt av deg i bestillingen. Alt ansvar og risikoer angående produktet vil også overføres til deg ved levering av produktet til budet. Ved å plassere en bestilling på denne Siden, autoriserer du Forsyneren og LIGHT IN THE BOX LIMITED til å engasjere tredjeparts budtjenester på dine vegne.

EU-betalinger

Dersom du er bosatt i et land som utgjør en del av den Europeiske Unionen, er disse vilkårene en avtale mellom deg og LIGHTINTHEBOX (UK) LIMITED (som befinner seg i 85 Tottenham Court Rd, Fitzrovia, London, Storbritannia, W1T 4T med registreringsnummer 6915037), eller Forsyneren. Under denne avtalen vil varer og/eller tjenester leveres via LIGHTINTHEBOX(UK) LIMITED eller LIGHT IN THE BOX LIMITED, som en agent av LIGHT IN THE BOX LIMITED eller Forsyneren, avhengig av betalingsmetoden brukt for bestillingen av varene og/eller tjenestene. Dersom du er bosatt i noe annet land, er disse vilkårene en avtale mellom deg og LIGHT IN THE BOX LIMITED eller Forsyneren, og varene og/eller tjenestene vil leveres av LIGHT IN THE BOX LIMITED eller Forsyneren.

Stavefeil

Selv om Lightinthebox.com besværer seg for å forsyne presis produkt- og prisinformasjon, kan det oppstå prisfeil eller stavefeil. Lightinthebox.com eller Forsyneren kan ikke bekrefte en varepris før etter bestillingen er utført. Dersom et produkt er oppført til en uriktig pris eller med uriktig informasjon grunnet en feil i prising eller produktinformasjon, forbeholder Lightinthebox.com og Forsyneren seg retten til å refusere eller annullere alle bestillinger plasser for dette produktet. Dersom et produkt er feilpriset, kan Lightinthebox.com eller Forsyneren enten kontakte deg for videre instruksjoner, eller annullere bestillingen og gi deg varsel om en slik annullering.

Prising i forskjellige valutaer

Prising av produkter solgt på Lightinthebox.com er basert på tall kalkulert i Amerikanske Dollar (USD$). Priser vist i andre valutaer har blitt konvertert fra Amerikanske Dollar, i henhold til de siste konverteringstakstene. Grunnet svinginger i valutatakster, hender deg at priser vist i andre valutaer enn Amerikanske Dollar ikke er de aller nyeste. Områder på Siden hvor andre valutaer enn Amerikanske Dollar kan være unøyaktige inkluderer, men er ikke begrenset til, kampanjebannere, promosjonsider, og informasjon på sider for produktkategorier. Prisene vist på individuelle produktsider, uansett valutaen vist, er den gjeldene prisen som du vil betale på Lightinthebox.com, ekskludert fraktavgifter.

AMegling

Der partene ikke kan avgjøre en tvist innen 30 dager etter at en slik tvist oppstår, sier de seg enige til å sende inn tvisten til Hong Kong International Arbitration Center for megling. Dette skal skje i samsvar med regelverket som er gjeldende på tidspunktet hvor meglingen søkes om. Meglingsresultatet er endelig og bindende for begge parter.

Lenker

Denne siden kan inneholde lenker til andre sider på Internett, som eies og drives av tredjeparter. Du anerkjenner at Lightinthebox.com ikke kan holdes ansvarlige for driften eller for innholdet på noen slik side.

Løsninger

Du sier deg enig i at Lightinthebox.com sitt rettsmiddel for noen faktisk eller forventet brudd på denne Avtalen ikke vil være tilstrekkelig, og at Lightinthebox.com skal ha krav på spesifikk ytelses- eller rettslig avlastning, eller begge, i tillegg til alle skader som Lightinthebox.com kan ha rett til å gjenvinne, såvel som rimelige utgifter for enhver form for tvistløsing, inkludert, uten begrensing, advokatavgifter.

Ingen av LightInTheBox.com sine rettigheter eller rettsmidler er eksklusive ovenfor noen andre, i juridisk sammenheng eller angående egenkapital, inkludert, uten begrensning, skadeerstatninger, advokatavgifter og utlegg.

Eventuelle avvikstillatelser utstedt av LightInTheBox av sine rettigheter eller rettsmidler under disse vilkårene og betingelsene, vil ikke antyde noen forpliktelse til å utstede liknende avvikstillatelser i fremtiden.

Force Majeure

Lightinthebox.com kan ikke holdes ansvarlige eller vurderes å krenke avtalen grunnet forsinkelser i levering, eller feilet levering, av noen av obligasjonene relatert til varene, tjenestene, og/eller Siden, dersom forsinkelsen eller feilen oppstod av noen grunner som er utenfor vår rimelige kontroll, inkludert, men ikke begrenset til::

a. brann, Gud's vilje, storm, eksplosjon, jordskjelv, flom, orkan, ulykke eller andre naturkatastrofer;
b. krig eller trussel om krig, sabotasje, opprør, sivil forstyrrelse eller rekvisisjon;
c. handlinger, restriksjoner, vedtekter, regulasjoner, forbud eller tiltak av noen form fra noen regjering, storting eller lokal autoritet;
d. regulasjoner eller forbudt på import eller eksport;
e. streiker, lock-outs eller andre industrihandlinger eller handelstvister;
f. vanskeligheter i å tilegne seg råmaterialer, arbeidskraft, drivkraft, deler eller maskineri brukt av oss eller forsynere; eller;
g. telekommunikasjon, transport, strømforsyning, eller forstyrrelser eller sammenbrudd i system eller maskineri som resulterer i at bruk av de nevnte enhetene umuliggjøres.

Denne avtalen skal styres av og tolkes under lovene i Folkerepublikken Kina (Kina) uten hensyn til konflikt mellom ulike lovbestemmelser i forskjellige land.
K
ATest